loader
Obligativitatea de raportare catre ANRE, pana la 30 aprilie 2019, a Declaratiei de Consum si serviciile reglementate de Manager Energetic

Obligativitatea de raportare catre ANRE, pana la 30 aprilie 2019, a Declaratiei de Consum si serviciile reglementate de Manager Energetic

Obligativitatea de raportare catre ANRE a Declaratiei de Consum

A. Obligativitatea de raportare catre ANRE a Declaratiei de Consum

Conform Legii Eficientei Energetice, L121/2014, cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea 160/2016 si Decizia ANRE 366/2019, obligatiile ce revin agentilor economici din Romania sunt urmatoarele:

1. Operatorii economici care au un consum energetic mai mare de 1.000 tep (tone echivalent petrol) pe an trebuie sa complete si sa transmita catre Departamentul pentru eficienta energetica, pana la 30 aprilie a fiecarui an, declaratia de consum total anual de energie si chestionarul de analiza energetica a consumatorului de energie.

2. Operatorii economici care au un consum energetic de peste 1.000 tep au obligatia:

 • Sa efectueze o data la 4 ani un audit energetic pe intregul contur de consum energetic.
 • Sa intocmeasca programe de imbunatatire a eficientei energetice care includ masuri pe termen scurt, mediu si lung. Acestea se elaboreaza in conformitate cu modelul aprobat de Departamentul pentru eficienta energetica si se transmit catre acest departament pana la data de 30 septembrie a anului in care au fost elaborate.
 • Sa numeasca un Manager Energetic, atestat de Departamentul pentru eficienta energetica, conform legislatiei in vigoare sau sa incheie un contract de management energetic cu o firma autorizata.

 

3. Operatorii economici care consuma anual o cantitate de energie sub 1.000 tep pe an, cu exceptia IMM-urilor, sunt obligati sa completeze si sa transmit Departamentului pentru eficienta energetica, pana la 30 aprilie a fiecarui an declaratia de consum, totalul anual de energie, si sa intocmeasca la fiecare 4 ani un audit energetic.

Numai in urma unui audit energetic vor rezulta masuri de eficienta energetic programate, inclusiv reparatii si actiuni de modernizare sau retehnologizare, respectiv:        

 • Masuri pe termen scurt, de tipul fara cost sau cu cost minim, care nu implica investitii majore
 • Masuri pe termen mediu, de 2 pana la 3 ani, vizand un program de investitii
 • Masuri pe termen lung, de 3 pana la 6 ani, vizand un program de investitii, avandu-se in vedere ca pana la data de 30 septembrie a fiecarui an trebuie transmis  la ANRE

B. Serviciile reglementate de Manager Energetic

Activitatea Managerilor Energetici pentru industrie are ca scop reducerea intensitatii energetice si respectiv a valorii facturii energetice a beneficiarilor prin urmatoarele actiuni:

 • Realizarea balantelor energetice si intocmirea declaratiei ANRE de consum total de energie, precum si chestionarului ANRE de analiza energetica
 • Centralizarea si prelucrarea informatiilor din sistemul de contorizare si monitorizare
 • Intocmirea caietului de sarcini pentru realizarea auditului energetic si receptionarea lucrarii de audit energetic
 • Propunerea, implementarea si monitorizarea progresului programului de crestere a eficientei energetice
 • Asigurarea consultantei privind modul de aplicare a legislatiei si reglementarilor in vigoare privind eficienta energetica precum si realizarea analizelor energetice necesare activitatii beneficiarului
 • Reprezentarea beneficiarul in relatia cu ANRE referitor la aspectele legate de de eficienta energetica

In concluzie:

 • Eficienta energetica ofera posibilitatea reducerii pierderilor energetice, precum si a optimizarii consumului, ceea ce se traduce printr-o cresterea a profitabilitatii beneficiarului in aceleasi conditii ale desfasurarii activitatii.
 • Orice agent economic, care nu este IMM, are obligatia anuala de depunere a Declaratiei de Consum pe anul anterior la ANRE pana la 30 aprilie si de efectuare a unui audit energetic o data la 4 ani conform Legii 160/2016. Nerespectarea termenului de depunere a Declaratiei de Consum poate atrage aplicarea de sanctiuni (amenzi) consistente.
 • Orice agent economic, care este IMM, are obligatia anuala de depunere a Declaratiei de Consum pe anul anterior la ANRE.In urma auditului energetic rezulta un set de masuri de eficienta energetica, masuri care sunt urmarite, raportate la ANRE pana la 30 septembrie anual si implementate de Managerul Energetic.
 • EnergyPal detine autorizatia de Manager Energetic in industrie, transporturi si servicii. Astfel EnergyPal poate ajuta companiile sa indeplineasca cerintele descrise mai sus, dar si sa beneficieze de implementarea eficienta a masurilor din auditul energetic.
 • ATENTIE: TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A DECLARATIEI DE CONSUM PENTRU 2018 ESTE 30 APRILIE 2019!

Autori

foto
ENERGYPAL ROMANIA