loader
Contractul pentru furnizarea energiei electrice - de la oferta la semnare

Contractul pentru furnizarea energiei electrice - de la oferta la semnare

Autori: Dana Dunel Stancu, Head of Energy Practice, Radu Jianu, Associate si Anca Stanescu, Economist

   

In curand, orice consumator din Romania va primi energie electrica dupa cum a ales sa contracteze cu un furnizor de energie electrica dintre cei licentiati in Romania. Fie ca este vorba de un consumator care a fost captiv, fie ca este vorba de un consumator deja experimentat in a relationa pe piata libera de energie electrica, schimbarile aduse prin noile reglementari din domeniu vin cu noi drepturi si obligatii pentru clientii finali. Avand in vedere prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2019/943 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piata interna de energie electrica, precum si ale DIRECTIVEI (UE) 2019/944 din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piata interna de energie electrica si de modificare a Directivei 2012/27/UE, data de 31 decembrie 2020 va incheia perioada tarifelor si a preturilor reglementate, aceasta fiind data la care piata energiei electrice va deveni o piata concurentiala 100%.

Primul pas in vederea incheierii unui contract de furnizare a energiei electrice pe piata concurentiala este alegerea/solicitarea de catre consumator a unei oferte privind conditiile de furnizare a energiei electrice. Consumatorul poate fie (i) sa aleaga una dintre ofertele-tip publicate de furnizor, fie (ii) sa solicite acestuia o oferta personalizata, negociabila, privind conditiile comerciale si pretul de furnizare.

Furnizorul caruia ii este solicitata o oferta de furnizare are obligatia de a comunica in scris consumatorului, intr-un termen de maximum 15 zile lucratoare de la data primirii cererii, o oferta privind conditiile de furnizare a energiei electrice pe piata concurentiala, oferta care trebuie sa contina cel putin pretul de furnizare, conditiile si termenii de plata, perioada de valabilitate a ofertei de furnizare si data-limita de incheiere a contractului de furnizare in baza ofertei transmise.

Solicitarea unei oferte nu echivaleaza cu acceptarea ei sau cu incheierea automata a unui contract. In vederea alegerii furnizorului si ofertei potrivite nevoilor de consum, consumatorul poate compara ofertele-tip ale mai multor furnizori folosind comparatorul de tarife pus la dispozitie pe site-ul ANRE. Toti furnizorii sunt obligati sa detina o pagina proprie de internet in continutul careia sa publice informatii actualizate cu privire la conditiile comerciale de furnizare a energiei electrice, preturile/tarifele practicate, conditiile generale ale serviciilor oferite. Ofertele-tip de furnizare a energiei electrice trebuie afisate atat pe pagina proprie de internet, la loc vizibil, cu un link direct si cu o denumira sugestiva catre aceste oferte-tip, cat si la punctul unic de contact al furnizorului.

In situatia in care consumatorul accepta oferta de furnizare si conditiile propuse de furnizor, trebuie sa comunice acest aspect furnizorului cel tarziu cu 5 zile inainte de data-limita de incheiere a contractului de furnizare, prevazuta in oferta. Furnizorul va fi obligat ulterior, in cazul incheierii unui contract, sa includa toate informatiile din oferta acceptata de consumator, fara insa a se limita la acestea.

In vederea incheierii contractului de furnizare a energiei electrice, consumatorul trebuie sa adreseze furnizorului o cerere de incheiere a contractului cu precizarea ofertei alese in cazul in care alege o oferta-tip, copia actului de identitate, copia actului de proprietate sau a altui document care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului care face obiectul locului de consum. Toate aceste documente pot fi transmise pe cale electronica. Furnizorii sunt obligati sa publice pe pagina proprie de internet formulare de cerere, documentele si etapele necesare incheierii contractului de furnizare a energiei electrice. In maximum 5 zile de la data transmiterii de catre consumator a documentelor enuntate mai sus, partile incheie contractul de furnizare a energiei electrice. Este foarte util de precizat ca orice consumator are dreptul sa i se puna la dispozitie, in mod gratuit, in forma tiparita sau, daca solicita, in forma electronica, inainte de incheierea contractului de furnizare a energiei electrice, un rezumat al principalelor conditii contractuale, redactate intr-un limbaj concis si simplu.

Contractul de furnizare a energiei electrice poate fi incheiat in spatiile comerciale ale furnizorului, la distanta sau in afara spatiilor comerciale ale furnizorului. Contractul se incheie in scris, cu un font lizibil, pe hartie sau alt suport durabil, vizibil si usor de citit. Doar daca consumatorul este de acord, acesta poate fi incheiat in forma electronica sau prin mijloace de comunicare la distanta. Contractul de furnizare se poate incheia pentru un loc de consum sau pentru mai multe locuri de consum ale aceluiasi consumator, unde furnizorul este acelasi.

Exista cateva elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina contractul de furnizare incheiat pe piata concurentiala, valabil pentru o perioada nedeterminata sau determinata, convenita de parti, pe care le redam mai jos:

 • Identitatea partilor contractante si datele de contact ale fiecareia dintre parti;
 • Obiectul si durata contractului;
 • Conditiile de reinnoire si de incetare a contractului;
 • Perioada de facturare;
 • Intervalul de timp pentru emiterea facturilor;
 • Modalitatile si conditiile de plata a facturilor;
 • Intervalul de timp pentru citirea indexului contorului de catre operatorul de retea;
 • Pretul de furnizare a energiei electrice si, daca este cazul, tarifele serviciilor oferite si nivelul de calitate al serviciilor oferite;
 • Mijloacele prin care se pot obtine informatii actualizate privind toate preturile/tarifele aplicabile;
 • Compensatii acordate si modalitatea de rambursare a acestora, in cazul in care nu sunt indeplinite nivelurile de calitate a serviciilor prevazute in contract, inclusiv in cazul facturilor inexacte si realizate cu intarziere din culpa furnizorului;
 • Modalitatile de initiere a procedurilor de solutionare a litigiilor;
 • Modalitatile de solutionare extrajudiciara a litigiilor privind drepturile si obligatiile stabilite prin contract;
 • Drepturile si obligatiile partilor contractante, inclusiv cele rezultate din contractul de retea, in cazul in care contractul de retea este incheiat de furnizor, astfel incat clientului final sa ii fie transmise drepturile si obligatiile care ii revin din contractul de retea;
 • Dreptul de denuntare unilaterala a contractului de furnizare de catre clientul final in conditiile precizate de actele normative in vigoare;
 • Conditiile in care clientul final are dreptul sa primeasca despagubiri pentru daune materiale cauzate de operatorul de retea/furnizor.

Ulterior incheierii contractului, consumatorii au dreptul sa solicite furnizorului modificarea sau completarea contractului de furnizare si a anexelor la acesta sau sa initieze acte aditionale, atunci cand apar elemente noi ori cand acestia considera necesara detalierea sau completarea unor clauze contractuale. In mod corelativ, furnizorul are obligatia de a notifica clientul final cu privire la orice intentie de modificare si/sau completare a conditiilor/clauzelor contractuale, mentionand obligatoriu si despre dreptul clientului de a denunta unilateral in mod gratuit contractul in cazul in care nu accepta noile conditii.

Autoritatea Nationala pentru Reglementare in domeniul Energiei pregateste acte normative secundare prin care sa devina posibila si permisa schimbarea facila si rapida a furnizorului, astfel incat orice consumator va putea sa aleaga acea oferta de energie care ii este necesara la un moment dat.

Reglementari secundare urmeaza sa fie adoptate pentru a acoperi si alte aspecte relevante cu privire la contractarea energiei electrice. Noi le vom urmari si le vom prezenta pe cele importante pentru ca fiecare consumator sa le stie cel putin la fel de bine ca si furnizorul sau.

Autori