loader
Contractul pentru furnizarea gazelor naturale - de la oferta la semnare

Contractul pentru furnizarea gazelor naturale - de la oferta la semnare

Autori: Dana Dunel Stancu, Head of Energy Practice, Radu Jianu, Associate si Anca Stanescu, Economist

   

Incepand cu 1 iulie 2020, preturile pentru furnizarea gazelor naturale nu mai sunt reglementate de catre ANRE. Furnizarea gazelor naturale se face in regim concurential, pe o piata complet liberalizata, la pretul si in conditiile comerciale negociate intre consumatori si furnizori, acestia din urma avand obligatia de a informa clar si transparent cu privire la conditiile comerciale de furnizare a gazelor naturale.

Astfel, pentru a da posibilitatea consumatorilor de a alege conditiile comerciale potrivite propriilor obiceiuri de consum, furnizorii au obligatia sa elaboreze oferte-tip, pe care sa le publice pe paginile proprii de internet, la un loc vizibil, cu un link direct, sau pe care sa le puna la dispozitia consumatorilor in mod gratuit la punctele unice de contact, in forma tiparita. Ofertele-tip ale mai multor furnizori pot fi comparate de catre consumatori folosind comparatorul de pret pus la dispozitie pe site-ul ANRE in acest sens.

In vederea incheierii unui contract de furnizare a gazelor naturale, consumatorii trebuie fie (i) sa accepte una dintre ofertele-tip publicate de furnizor, fie (ii) sa negocieze direct cu furnizorul pretul si conditiile comerciale.

Ulterior alegerii ofertei potrivite, in vederea incheierii contractului de furnizare a gazelor naturale, consumatorul trebuie sa prezinte furnizorului urmatoarele documente:

• Cerere de incheiere a contractului, cu precizarea ofertei-tip in cazul in care a ales o astfel de oferta;

• Copia actului de identitate sau certificatul de inregistrare la ONRC;

• Copia actului de proprietate sau a altui document care atesta dreptul de folosinta al spatiului. In situatia in care consumatorul nu detine niciun document dintre cele mentionate mai sus, acesta poate declara pe propria raspundere ca foloseste legal spatiul respectiv, atat timp cat locul de consum nu este revendicat de altcineva, furnizorul poate incheia un contract de furnizare a gazelor naturale pe durata limitata, de cel mult un an, cu posibilitatea de prelungire;

• Declaratie pe proprie raspundere privind destinatia spatiului care face obiectul locului de consum, precum si faptul ca in spatiul respectiv gazele naturale sunt utilizate numai pentru desfasurarea activitatilor casnice (doar in cazul consumatorului casnic).

Atat prezentarea documentelor mentionate mai sus, cat si incheierea contractului de furnizare a gazelor naturale se pot realiza prin mijloace electronice, in situatia in care furnizorul ofera aceasta posibilitate de contractare. Inainte de incheierea unui contract sau de confirmarea incheierii acestuia, orice consumator trebuie sa primeasca in mod gratuit, in forma tiparita sau, doar daca consumatorul solicita astfel, in forma electronica, o copie a contractului de furnizare a gazelor naturale.

Exista cateva elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina contractul de furnizare a gazelor naturale, pe care le redam mai jos:

a) Identitatea si adresa furnizorului;

b) Serviciile oferite, calitatea serviciilor oferite, precum si termenul de incepere a derularii contractului, respectiv termenul prevazut pentru inceperea alimentarii initiale cu gaze naturale, dupa caz;

c) Tipurile serviciilor de mentenanta oferite, dupa caz;

d) Mijloacele prin care se pot obtine informatii actualizate privind toate preturile/tarifele aplicabile, inclusiv cele pentru mentenanta, dupa caz;

e) Durata contractului, conditiile de reinnoire/prelungire si de incetare a prestarii serviciilor si a contractului, cu precizarea termenelor si a conditiilor de denuntare unilaterala a acestuia;

f) Eventualele compensatii/despagubiri si modalitatea de rambursare aplicabila in cazul nerespectarii calitatii serviciilor prevazute in contract, inclusiv in cazul facturarii inexacte si/sau realizate cu intarziere;

g) Informatii privind drepturile clientilor finali, inclusiv privind modalitatea de solutionare a plangerilor;

h) Modalitatile de initiere a procedurilor de solutionare a litigiilor.

Contractul de furnizare a gazelor naturale se incheie in scris, cu un font lizibil, pe hartie sau, doar daca clientul este de acord, in forma electronica ori prin mijloace de comunicare la distanta. Contractul poate fi incheiat in spatiile comerciale ale furnizorului, la distanta sau in afara spatiilor comerciale ale furnizorului.

Furnizorul are obligatia de a notifica clientului final orice intentie de modificare si/sau completare a conditiilor/clauzelor contractuale, precum si orice majorare a pretului/tarifului practicat, precizand motivele, conditiile si amploarea acestei majorari, in mod direct si in timp util, mentionand obligatoriu si despre dreptul clientului de a denunta unilateral in mod gratuit contractul in cazul in care nu accepta noile conditii.

Consumatorilor care nu au incheiat un nou contract de furnizare a gazelor naturale in regim concurential, le va fi asigurata furnizarea gazelor naturale de catre aceiasi furnizori cu care aveau un contract incheiat inainte de 1 iulie 2020. Pretul va fi insa cel stabilit prin oferta comunicata consumatorului de catre furnizorul sau in lunile mai si iunie 2020, iar furnizarea va continua pana la incheierea de catre consumator a unui contract in regim concurential, insa nu mai tarziu de 30 iunie 2021.

Vom urmari si prezenta reglementarile secundare cu privire la alte aspecte relevante ale contractarii gazelor naturale, astfel incat mecanismele acestei piete si procesul de liberalizare sa fie cunoscute de consumatori.

Autori