loader
Amnistia fiscala in cazul tichetelor cadou – procedura pentru anularea sau recuperarea sumelor

Amnistia fiscala in cazul tichetelor cadou – procedura pentru anularea sau recuperarea sumelor

Material de opinie de Monica Tariuc, Director, Maria-Diana Alexandru, Senior Consultant, Deloitte Romania, Laura Epure, Managing Associate, si Tatiana Milu, Associate, Reff & Asociatii | Deloitte Legal

Tratamentul fiscal aplicabil tichetelor cadou a generat numeroase situatii divergente, in practica, in ultimii ani, din cauza faptului ca inspectorii fiscali, in urma controalelor desfasurate, au reincadrat beneficiile obtinute de catre persoane fizice de la alte persoane decat angajatorii lor din categoria „veniturilor din alte surse” in categoria „veniturilor din salarii si asimilate salariilor”.

In acest context, a fost adoptata Legea 43/2023 pentru anularea unor obligatii fiscale, care reglementeaza anularea diferentelor de obligatii fiscale principale (impozit pe venit si contributii), precum si a dobanzilor si penalitatilor aferente, stabilite de autoritatea fiscala in astfel de cazuri.

Trebuie mentionat faptul ca amnistia se aplica doar tichetelor cadou acordate conform legislatiei specifice (de catre o societate unor persoane fizice, in afara unei relatii generatoare de venituri din salarii), nu si altor tipuri de vouchere, cum ar fi cele acordate de magazine online.

Dupa cateva luni de asteptare, a intrat in vigoare si Ordinul nr. 906/2023 privind procedura aplicabila acestui demers si care marcheaza debutul anularii obligatiilor fiscale stabilite suplimentar in sarcina contribuabililor, ca urmare a schimbarii incadrarii veniturilor din tichete cadou, in urma controalelor. Ordinul contine un set de proceduri ce se desfasoara, in mare parte, intern si din oficiu, cu scopul de a asigura o gestionare eficienta a sumelor ce trebuie anulate.

Ce presupune procedura pentru a beneficia de amnistie

Asadar, ca regula generala, organul fiscal examineaza, din oficiu, inspectiile fiscale desfasurate si actele administrative emise in urma acestora si intocmeste o lista cu contribuabilii care pot beneficia de amnistie, dar care nu au achitat inca obligatiile instituite (impozitul pe venit, contributiile sociale si/sau dobanzile si penalitatile aferente). Mai exact, in cazul in care decizia de impunere contine doar sume stabilite suplimentar, ce intra sub incidenta legii amnistiei, atunci acestea se preiau integral in cuprinsul listei in vederea anularii. Dar, daca decizia de impunere contine atat sume care intra sub incidenta legii amnistiei, cat si sume care nu se incadreaza in aceasta categorie, organul fiscal va recalcula sumele aferente fiecarei obligatii fiscale in parte, pentru a le identifica pe cele ce pot face obiectul anularii.

Totodata, ordinul mai stabileste ca, in cazul in care au fost emise decizii de impunere in urma unor controale fiscale, dar nu au fost comunicate contribuabililor, acestea nu le vor mai fi comunicate, iar obligatiile fiscale stabilite initial pentru reincadrarea sumelor acordate cu titlu de tichete cadou nu vor mai fi inscrise in evidenta analitica pe platitor, intrucat nu vor mai fi datorate, ca efect al amnistiei.

Pentru situatiile in care deciziile de impunere au fost comunicate contribuabililor, insa sumele stabilite nu au fost stinse de catre acestia, legislatia prevede ca anularea va fi efectuata de catre organul fiscal, din oficiu. Cu toate acestea, se recomanda ca toti contribuabilii ce se regasesc in aceasta situatie si care considera ca sunt eligibili pentru a beneficia de efectele amnistiei sa dea dovada de un comportament diligent si de spirit de initiativa si sa formuleze o cerere prin care sa solicite organului fiscal anularea acestor sume. Un astfel de comportament poate ajuta atat contribuabilii, care se asigura astfel ca vor beneficia de efectele facilitatii fiscale, cat si autoritatile fiscale, pentru ca duce la identificarea mai rapida a sumelor ce pot fi anulate.

Pe de alta parte, ordinul nu prevede termenele legale in care organele fiscale ar trebui sa intocmeasca si sa transmita lista cu obligatiile fiscale eligibile pentru amnistie sau in care ar trebui sa emita deciziile de anulare. Din aceasta cauza, pot interveni intarzieri semnificative in anularea efectiva a obligatiilor respective.

Procedura aplicabila celor are au achitat deja obligatiile fiscale si penalitatile aferente

Pentru contribuabilii care au achitat deja obligatiile fiscale si doresc recuperarea sumelor, anularea si restituirea obligatiilor nu au loc din oficiu, ci exclusiv la cererea contribuabililor, cu respectarea incidentei termenului de prescriptie si a prevederilor generale aplicabile procedurii de restituire a sumelor de la bugetul de stat.

Cazul contribuabililor ce au acordat tichete cadou si nu au fost inca supusi unui control fiscal

Contribuabilii care au acordat tichete cadou, dar nu au fost inca supusi unui control fiscal, nu au de urmat o procedura specifica (acestia nu trebuie sa depuna o anumita cerere sau sa intreprinda vreun demers in acest sens), intrucat legislatia prevede expres faptul ca autoritatea fiscala nu mai are posibilitatea sa reincadreze aceste venituri si nu mai poate emite o decizie de impunere in legatura cu o astfel de reincadrare.

Cu toate acestea, este foarte important de retinut ca legea restrictioneaza posibilitatea organului fiscal de a reincadra si de a emite decizii de impunere pentru astfel de venituri doar pentru perioada anterioara datei de 31 decembrie 2020 inclusiv.

In concluzie, pentru a beneficia de prevederile amnistiei, se recomanda ca un contribuabil sa parcurga urmatorii pasi: sa verifice daca este eligibil pentru aplicarea facilitatii, din perspectiva conditiilor si a perioadelor de timp ce fac subiectul amnistiei; sa depuna o cerere de anulare  sau o cerere de restituire, daca a efectuat plata obligatiilor fiscale stabilite suplimentar; sa colaboreze cu autoritatile fiscale si sa depuna documentele suport sau explicatiile necesare, in eventualitatea in care acestea sunt solicitate in vederea solutionarii favorabile a cererii (de mentionat faptul ca procedura curenta nu prevede un set de documente specifice pe care contribuabilul trebuie sa le prezinte in acest sens). Ulterior, cererea se va solutiona fie prin emiterea unei decizii de anulare sau de aprobare a restituirii, fie prin emiterea unei decizii de respingere. In cazul in care contribuabilul nu este de acord cu solutia autoritatii fiscale, are posibilitatea sa o conteste potrivit reglementarilor procedurale de natura fiscala.

Autori

foto
DELOITTE CONSULTANTA SRL