loader
Avocatii Radu si Asociatii SPRL, in colaborare cu EY Romania, obtin o solutie de referinta la Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Avocatii Radu si Asociatii SPRL, in colaborare cu EY Romania, obtin o solutie de referinta la Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Echipa de avocati a Radu si Asociatii SPRL condusa de Emanuel Bancila, in colaborare cu departamentul de taxe indirecte al EY Romania condus de Jean Marc Cambien, a asistat cu succes SMS group GmbH in procedurile in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene

Speta, aflata pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, priveste o cerere de rambursare a TVA formulata de societatea nerezidenta SMS group GmbH, in urma unui import de bunuri in Romania. Avand in vedere ca, la momentul importului, contractul prin care au fost achizitionate bunurile nu era executat, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti a respins solicitarea de rambursare a TVA achitata cu ocazia importului, pe motiv ca societatea nerezidenta nu a prezentat documente justificative din care sa reiasa circuitul ulterior al bunurilor importate si beneficiarul lor final.

 

In aceste conditii, la solicitarea avocatilor Radu si Asociatii SPRL, Inalta Curte de Casatie si Justitie a considerat oportuna sesizarea CJUE, in vederea clarificarii masurii in care solutia adoptata de catre organele fiscale incalca dispozitiile dreptului european, prin raportare la Articolele 2-5 din Directiva a 8-a de TVA, coroborate cu articolul 17 alineatul (2) si alineatul (3) litera (a) din Directiva a 6-a de TVA.

 

In urma analizei efectuate, CJUE a concluzionat ca „A opta directiva 79/1072/CEE a Consiliului din 6 decembrie 1979 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adaugata persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul tarii - coroborata cu articolul 170 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata trebuie sa fie interpretata in sensul ca se opune ca un stat membru sa refuze unei persoane impozabile, care nu este stabilita pe teritoriul sau, dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adaugata achitate pentru importul de bunuri intr?o situatie precum cea in discutie in litigiul principal, in care, la momentul importului, executarea contractului in cadrul caruia persoana impozabila a cumparat si a importat aceste bunuri era suspendata, operatiunea pentru care acestea urmau sa fie utilizate nu s?a mai realizat, iar persoana impozabila nu a facut dovada circuitului ulterior al acestora.”

 

„Aceasta solutie este cu atat mai importanta, cu cat rationamentul Curtii nu ar trebui limitat la cazuri ce implica nerezidenti, ci ar trebui privit ca avand o valoare de principiu. Nu rareori intalnim in practica situatii in care organele fiscale conditioneaza rambursarea TVA de elemente si aspecte ulterioare achizitiei, astfel incat dezlegarea data de Curte in aceasta cauza va servi in mod direct si, speram noi, efectiv, in interpretarea corecta a legislatiei europene in materia TVA” a declarat Emanuel Bancila, partener in cadrul Radu si Asociatii SPRL si coordonator al departamentului de controverse si litigii fiscale al EY Romania.

 

Din echipa implicata in acest proiect au mai facut parte Calin Stan si Magdalena Visalon, avocati specializati in litigii fiscale, precum si Jean-Marc Cambien, partener coordonator al departamentului de impozite indirecte in cadrul EY Romania, si Nina Sava, consultant fiscal specializat in probleme de TVA.

 

In prezent, practica de dispute si litigii fiscale a Radu si Asociatii SPRL numara 17 avocati dedicati exclusiv litigiilor fiscale, fiind cea mai mare echipa a unei firme de avocatura pe acest domeniu, in Romania. Nu intamplator suntem prima casa de avocatura romaneasca nominalizata in 2017 la premiul European Tax Disputes Firm of the Year, acordat de prestigioasa revista International Tax Review, alaturi de firme internationale celebre, parte din Magic Circle precum Baker Mckenzie si Freshfields Bruckhaus Deringer.

 

Pentru mai multe informatii despre hotararea Curtii, va rugam sa accesati http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194785&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=848236
 

Autori

foto
ERNST & YOUNG SRL