loader

Buletin legislativ

Impozit pe profit - Aprobarea normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare dezvoltare

(Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 1056 / 4435 din 5 iulie 2016, Monitorul Oficial nr. 526 / 13 iulie 2016)


Va rugam sa consultati Buletinul Fiscal nr. 23 / 2016 pentru mai multe detalii.

Impozit pe venit


Aspecte procedurale cu privire la raportarea si plata impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

(Ordin nr. 1022 / 2.562, Monitorul Oficial nr. 524 / 12 iulie 2016)

Ordinul aproba procedurile de stabilire, plata si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal precum si modelul si continutul formularelor aferente (i.e. formularele 208, 209, 253,254). In cazul in care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembramintelor acestuia se realizeaza prin alta procedura decat cea notariala sau judecatoreasca, persoanele fizice care realizeaza venituritrebuie sa depuna formularul 209. Persoanele fizice care realizeaza venituri din transferul mai multor proprietati imobiliare depun cate o declaratie pentru fiecare transfer.

Rezidenta fiscala a persoanelor fizice (Ordin nr. 1099 / 2016, Monitorul Oficial nr. 577 / 29 iulie 2016)

 

Printre prevederile principale, amintim:


- Clarificari cu privire la rezidenta fiscala partiala: daca o persoana fizica soseste in Romania pe parcursul unui an fiscal, aceasta va fi supusa impozitului pe venit din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu data de la care persoana fizica devine rezidenta in Romania. in perioada cuprinsa intre data sosirii si data la care devine rezidenta, persoana fizica este supusa impozitului numai pentru veniturile obtinute din Romania, fiind considerata nerezidenta;


- Persoanele fizice in cauza care au devenit rezidente in Romania si care pleaca din Romania pentru o perioada mai mare de 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, vor fi considerate nerezidente de la data plecarii, fara a avea obligatia de a face dovada schimbarii rezidentei;


- Persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, continua sa fie considerate rezidente in Romania, avand obligatie fiscala integrala, pana la data schimbarii rezidentei. Prin urmare, in practica autoritatile fiscale nu ar mai trebui sa refuze schimbarea rezidentei pentru perioade retroactive;


- Locuinta permanenta aflata la dispozitia persoanei fizice (un criteriu important pentru stabilirea rezidentei fiscale) este considerata a fi orice loc disponibil pentru aceasta si/sau pentru membrii familiei acesteia (fie proprietate personala, fie inchiriata). Astfel, suntem de parere ca Ordinul clarifica situatiile in care anumite autoritati fiscale nu considerau a fi locuinte permanente spatiile inchiriate de terti pentru persoanele fizice;


- Ordinul modifica continutul Chestionarelor pentru stabilirea rezidentei fiscale la sosirea in /plecarea din Romania, precum si a notificarilor emise de autoritatile fiscale (de ex: notificarile vor indica data de la care persoana fizica este considerata rezidenta sau nerezidenta fiscal in Romania).


TVA


Aplicarea scutirii TVA in legatura cu livrarile de nave destinate navigatiei in largul marii si livrarilor de bunuri/servicii pentru nevoile directe ale acestor nave


(Ordin al ministrului finantelor publice nr. 1058 / 2016, Monitorul Oficial nr. 529 / 14 iulie 2016)


Ordinul aduce modificari, printre altele, in privinta instructiunilor pentru aplicarea scutirii TVA in legatura cu livrarile de nave destinate navigatiei in largul marii si livrarilor de bunuri/servicii pentru nevoile directe ale navelor destinate pentru navigatia in largul marii si livrarilor de bunuri/servicii pentru nevoile directe ale navelor. Principalele modificari sunt:


? Termenul ’armator’ este inlocuit de ‘proprietar/operator de nava’.
? Pentru indeplinirea conditiei ca nava sa fie efectiv si preponderent utilizata pentru navigatie in largul marii este avuta in vedere perioada cuprinsa intre data obtinerii navei si data livrarii acesteia, pentru cel mult ultimii 5 ani anteriori datei livrarii navei sau livrarii / prestarii bunurilor / serviciilor pentru nevoile directe ale navei.
? in cazul livrarii de nave noi, nu mai este necesara declaratia pe propria raspundere a cumparatorului din care sa rezulte ca nava va fi utilizata efectiv si preponderent in largul marii.

 

Se extinde aplicarea scutirii de TVA pentru livrarea de carburanti si provizii prevazute la art. 294, alin. (1) lit. h) pct. 2 din Codul fiscal si in situatia in care in livrare se interpun intermediari care actioneaza in nume propriu, daca in momentul livrarii, destinatia finala a bunurilor este cunoscuta si daca transferul proprietatii bunurilor in cauza catre acesti intermediari a intervenit cel mai devreme in acelasi timp cu momentul in care operatorii navelor au fost abilitati sa dispuna in fapt de aceste bunuri (implementarea deciziei CJUE in Cauza C-526/13 ‘Fast Bunkering Klaipeda’ UAB).

 


Formularul 306


(Ordin al Presedintelui ANAF nr. 2037 / 2016, Monitorul Oficial nr. 534 / 15 iulie 2016)


Ordinul inlocuieste Ordinul ANAF nr. 6/2010 si implementeaza Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, precum si modelul si continutul formularului 306 ‘Cerere privind utilizarea ca perioada fiscala pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic’.


Fomularul 088


(Ordin al Presedintelui ANAF nr. 2048 / 2016, Monitorul Oficial nr. 533 / 15 iulie 2016)


Ordinul aduce modificari cu privire la modelul si continutul Formularului 088.


Va rugam sa consultati Buletinul Fiscal nr. 22 / 2016 pentru cele mai importante modificari.


Cota redusa de TVA de 9%


(Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1155/868 din 25 iulie 2016, Monitorul Oficial nr. 572 / 28 iulie 2016)


Ordinul defineste tipurile de ingasaminte, pesticide, seminte si alte produse agricole, precum si cateva servicii pentru care va fi aplicata cota redusa de 9% TVA.


Va rugam sa consultati Buletinul Fiscal nr. 25 / 2016 pentru mai multe detalii.


Declaratia 394


(Ordin al Presedintelui ANAF nr. 2264 / 2016, Monitorul Oficial nr. 578 / 29 iulie 2016)


Ordinul aduce modificari cu privire la obligatiile de raportare si la continutul declaratiei 394.


Va rugam sa consultati Buletinul Fiscal nr. 26 / 2016 pentru cele mai importante modificari.


Vama


Au fost aprobate o serie de acte normative cu preveri legate de activitatea vamala ce aliniaza legislatia vamala nationala cu prevederile noului Cod Vamal Comunitar si regulamentele de implementare respective.


Va rugam consultati Buletinul Fiscal nr. 21 pentru mai multe detalii.

 

Norme tehnice pentru formalitatile vamale pentru trimiterile prin servicii de curierat rapid
(Ordin al Presedintelui ANAF nr. 2066 / 2016, Monitorul Oficial nr. 558 / 25 iulie 2016)


Ordinul aduce o aliniere cu noile reglementari vamale ale UE.


Ajutor de stat


(Ordin nr. 854 / 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 3433 / 2015 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii, inclusiv in sectorul pomicol, pentru procesarea si marketingul produselor agricole in vederea obtinerii de produse neagricole”, Monitorul Oficial
nr. 553 / 22 iulie 2016)


Obiectivul acordarii ajutorului de stat este de a creste competitivitatea intre companii prin crearea de produse noi cu valoare adaugata, fara a afecta competitia pe piata interna si comertul intracomunitar printr-o masura contrara interesului comun.
Schema intra in vigoare de la data publicarii sale in Monitorul Oficial si se aplica pana la 31 decembrie 2020.


Valoarea totala estimata a ajutorului de stat acordat in cadrul schemei este de 123,3 mil EUR.


(Ordin nr. 857 / 2016 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite”, Monitorul Oficial nr. 568 / 27 iulie 2016)


Obiectivul schemei este de a acorda sprijin financiar proprietarilor publici sau privati de terenuri agricole sau neagricole si formelor asociative ale acestora pentru impadurire si creare de suprafete impadurite.


Schema se aplica pana la 31 decembrie 2020.


Valoarea totala estimata a ajutorului de stat acordat in cadrul schemei este de 123.513.043 EUR.


(Ordin nr. 436 / 2016 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat (‘RegAS’), Monitorul Oficial nr. 539 / 18 iulie 2016)


RegAS reprezinta un sistem de evidenta electronica a ajutoarelor acordate tuturor categoriilor de beneficiari, indiferent de obiectivul acordarii, categoria de fonduri implicate si de tipul sau natura furnizorului.

 


Scheme de ajutor de minimis


In luna iulie 2016, urmatoarele acte normative in domeniul schemelor de ajutor de minimis au fost publicate in Monitoarele Oficiale:


? Ordin nr. 696 / 2016 al viceprim-ministrului, ministrului economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri, privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevazute in cadrul Programului de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, publicat in Monitorul Oficial nr. 509 / 6 iulie 2016;
? Ordin nr. 695 / 2016 al viceprim-ministrului, ministrului economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri, privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevazute in cadrul Programului national multianual de microindustrializare, publicat in Monitorul Oficial nr. 511 / 7 iulie 2016;
? Ordin nr. 694 / 2016 al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri, privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevazute in cadrul Programului national multianual pentru infiintarea si dezvoltarea intrepreinderilor mici si mijlocii in mediul rural, publicat in Monitorul Oficial nr. 513 / 7 iulie 2016;
? Ordin nr. 851 / 2016 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale
nr. 2112 / 2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru stimularea investitiilor asociate conservarii patrimoniului si pentru mentinerea traditiilor si mostenirii spirituale”, publicat in Monitorul Oficial nr. 540 / 19 iulie 2016;
? Ordin nr. 852 / 2016 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru modificarea anexei la Ordinul minstrului agriculturii si dezvoltarii rurale
nr. 1731 / 2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat microintreprinderilor si intreprinderilor mici din spatiul rural pentru infiintarea si dezvoltarea activitatilor economice neagricole”, publicat in Monitorul Oficial nr. 543 / 20 iulie 2016;
? Ordin nr. 859 / 2016 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 258 / 2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru servicii de consultanta in vederea implementarii proiectelor de investitii, inclusiv in sectorul pomicol”, derulate prin schema de ajutor de stat „Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii, inclusiv in sectorul pomicol, pentru procesarea si marketingul produselor agricole in vederea obtinerii de produse neagricole”, aferenta Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, publicat in Monitorul Oficial nr. 568 / 27 iulie 2016.


Diverse


Directiva UE de combatere a practicilor de evitare a obligatiilor fiscale


(Directiva (UE) 2016 / 1164 a Consiliului din 12 iulie 2016, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L193 / 11 din 19.07.2016)
Directiva a fost elaborata in baza recomandarilor OCDE din 2015 privind combaterea erodarii bazei impozabile si transferului profiturilor.


Statele membre vor trebui sa transpuna Directiva in cadrul legislatiei si regulamentelor nationale pana la 31 decembrie 2018, cu cateva exceptii.


Va rugam sa consultati Buletinul Fiscal nr. 24 / 2016 pentru mai multe detalii.


Propunere a Parlamentului European si a Consiliului pentru modificare Directivei 2013 / 34 / UE
(Hotarare a Senatului Romaniei privind propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2013 / 34 / UE, Monitorul Oficial nr. 495 / 1 iulie 2016)

 

Propunerea de Directiva isi doreste sa impuna multinationalelor publicarea datelor privind impozitul pe profit pe care il platesc. Prin aceasta Hotarare, Senatul constata ca propunerea de Directiva respecta principiile subsidiaritatatii si proportionalitatii.

 

FATCA si CRS (Standardul Comun de Raportare)


Ministerul Finantelor Publice a publicat pe 18 iulie 2016, la sectiunea ’Transparenta decizionala’ a website-ului sau, un proiect de Ordin ce aduce clarificari in ceea ce priveste indeplinirea obligatiei de furnizare a informatiilor de natura financiara de catre institutiile financiare conform instrumentelor juridice de drept international la care Romania s-a angajat, respectiv in contextul FATCA si CRS.


Va rugam sa consultati Buletinul Fiscal aferent pentru mai multe detalii.


Modificari aduse Legii nr. 321 / 2009 privind comercializarea produselor alimentare

 

(Legea nr. 150 / 2016, Monitorul Oficial nr. 534 / 15 iulie 2016)


Legea aduce schimbari semnificative atat pentru furnizorii, cat si pentru comerciantii din industria alimentara.


Va rugam sa consultati Buletinul Juridic nr. 9 / 2016 pentru mai multe detalii.


Conventii internationale


Protocol de modificare a tratatului de evitare a dublei impuneri dintre Romania si Uzbekistan


(Sursa: Website IBFD - http://www.ibfd.org/)


Pe 4 iulie 2016, Romania si Uzbekistan au semnat un protocol de modificare a Conventiei din 1996. Protocolul nu este inca in vigoare.


Ca si modificare semnificativa, protocolul introduce Articolul 27 privind asistenta in colectarea impozitelor.
Nou tratat de evitare a dublei impuneri cu China


(Sursa: Website IBFD - http://www.ibfd.org/)


Pe 4 iulie 2016, China si Romania au semnat un tratat privind impozitul pe venit. Odata ce va intra in vigoare si va produce efecte, noul tratat va inlocui Conventia anterioara dintre China si Romania din 1991.


Acordul dintre Romania si Republica Albania in domeniul asigurarilor sociale


(Ordin nr.852/2016, Monitorul Oficial nr. 539 / 18 iulie 2016)


Ordinul mentioneaza ca Acordul dintre Romania si Republica Albania in domeniul asigurarilor sociale semnat la Bucuresti in 27 februarie 2015 va intra in vigoare la 1 septembrie 2016.


Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Insulei Man privind schimbul de informatii in domeniul fiscal
(Legea nr. 161 / 2016, Monitorul Oficial nr. 575 / 28 iulie 2016)


Legea ratifica acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Insulei Man privind schimbul de informatii in domeniul fiscal.

 

Acordul a fost semnat la Londra in 4 noiembrie 2015 si se aplica impozitelor pe venit si profit ale ambelor state. Totusi, se va aplica si oricaror impozite identice sau substantial similare stabilite dupa data semnarii acordului, in plus sau in locul impozitelor existente.


Acordul va intra in vigoare in a treizecea zi de la ultima dintre datele la care fiecare parte a notificat celeilalte in scris faptul ca au fost indeplinite procedurile cerute de legislatia sa pentru a intra in vigoare.


Procedura de distribuire sau restituire in conturile, respectiv din conturile bugetare corespunzatoare a sumelor incasate in contul 50.86.09 „Disponibil din sume incasate reprezentand prejudiciul cauzat si recuperat in conditiile
art. 10 din Legea nr. 241 / 2005


(Ordin nr. 2047 / 2016, Monitorul Oficial nr. 542 / 19 iulie 2016)


Ordinul instituie procedura ce se aplica in situatia in care contribuabilii care au calitatea de suspect sau inculpat in cauze avand ca obiect savarsirea de infractiuni de natura evaziunii fiscale, acopera prejudiciul integral, pana la primul termen de judecata, precum si in situatia in care se dispune de catre instanta judecatoreasca restituirea sumelor achitate cu titlu de prejudiciu.


Comisia pentru analiza si solutionarea cererilor debitorilor care solicita stingerea unor creante fiscale, prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile


(Ordin nr. 1054 / 2016, Monitorul Oficial nr. 565 / 25 iulie 2016)


Ordinul se refera la infiintarea unei Comisii cu scopul de a analiza si solutiona cererile debitorilor care solicita stingerea creantelor fiscale, prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile. Acestea sunt bunui imobile care fac obiectul darii in plata. in continuare, Ordinul stabileste continutul si regulamentul ce guverneaza Comisia.


Tipuri de creante fiscale care pot fi platite prin carduri bancare prin terminale POS


(Ordin nr. 943 / 2016, Monitorul Oficial nr. 501 / 5 iulie 2016)


Ordinul aproba tipurile de creante fiscale care pot fi platite prin intermediul cardurilor bancare prin terminale POS precum: impozit pe venit (inclusiv impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti - persoane fizice), accize, contributii sociale, TVA.


Prevederile ordinului se aplica numai dupa cum urmeaza:


a) pentru persoanele fizice identificate fiscal pe baza codului numeric personal;
b) pentru plata obligatiilor bugetare prin intermediul terminalelor POS disponibile in unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

Autori

foto
ERNST & YOUNG SRL