loader

Buletin fiscal Nr. 6 Ianuarie 2016

Formularul 394 „Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA”

Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (‘ANAF’) nr. 3769/ 2015 publicat in Monitorul Oficial nr. 11 din 7 ianuarie 2016

 

Prezentul Ordin aduce o serie de modificari in ceea ce priveste informatiile ce trebuie incluse in Formularul 394, principalele modificari fiind:


1. Raportarea se face defalcat pe cote de TVA (20%, 9% sau 5%).


2. In ceea ce priveste operatiunile desfasurate cu persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania:


- informatiile privind achizitiile de bunuri si servicii vor fi defalcate in functie de sistemul de TVA aplicat de furnizor (sistem normal de TVA sau sistem de TVA la incasare).


- livrarile / achizitiile supuse masurilor de simplificare conform articolului 331 din noul Cod Fiscal se raporteaza defalcat pe toate categoriile de bunuri / servicii supuse acestui regim.

 

3. Au fost introduse sectiuni noi in vederea declararii informatiilor cu privire la urmatoarele:


- operatiuni efectuate cu persoane neinregistrate in scopuri de TVA;


- operatiuni efectuate cu persoane impozabile nestabilite in Romania, neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in alte state membre respectiv stabilite in afara Uniunii Europene;


- incasari prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, precum si incasari din activitati exceptate conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;


- livrari de bunuri / prestari de servicii, respectiv achizitii de bunuri / servicii, pentru care s-au emis facturi simplificate.


4. Se vor include informatii cu privire la plaja de numere de facturi utilizate in perioada de raportare, respectiv numarul total de facturi emise in perioada de raportare, cu defalcare pe facturi stornate, anulate si autofacturi.

 

5. Se va prezenta natura operatiunilor din care provine TVA negativa solicitata la rambursare.

 

6. Declaratia se va depune la organul fiscal competent chiar daca in perioada de raportare nu au fost realizate operatiuni de natura celor care fac obiectul declararii.

 

Prevederile prezentului Ordin se aplica incepand cu operatiunile efectuate in trimestrul I 2016 si vor intra in vigoare la data de 1 aprilie 2016.


Contribuabilii care au perioada fiscala luna calendaristica vor depune formularul 394 pentru lunile ianuarie si februarie 2016 utilizand formularul utilizat in prezent. Acestia vor depune declaratia pentru lunile ianuarie si februarie 2016 si pe baza noului formular pana la 25 aprilie 2016, prin care vor fi inlocuite declaratiile depuse anterior. Pentru luna martie 2016 se va depune declaratia pe formularul nou.


Avand in vedere complexitatea noului formular, recomandam elaborarea in cel mai scurt timp a unor proceduri interne de raportare in formularul 394 si adaptarea sistemelor informatice folosite in acest scop.
 

Autori

foto
ERNST & YOUNG SRL