loader
ORDIN nr. 1376/2020 pentru stabilirea modalitatii de acordare a sprijinului financiar si a categoriilor de bunuri ce pot fi achizitionate conform art. 6 alin. (1) din OUG nr. 132/2020

ORDIN nr. 1376/2020 pentru stabilirea modalitatii de acordare a sprijinului financiar si a categoriilor de bunuri ce pot fi achizitionate conform art. 6 alin. (1) din OUG nr. 132/2020

OUG nr. 132/2020 cuprinde masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca

Autori: Anca Zegrean, Head of Labour Practice; Kira Bujduveanu, Associate; Georgiana Vladescu, Associate

Context

Ordinul a fost publicat in data de 10 septembrie 2020 in Monitorul Oficial al Romaniei si a intrat in vigoare in data de 13 septembrie 2020.

Domeniul de aplicare

Prin intermediul prezentului Ordin, a fost stabilita modalitatea de acordare a sprijinului financiar si a categoriilor de bunuri ce pot fi achizitionate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca („OUG 132/2020”), pentru desfasurarea activitatii in regim de telemunca.

Astfel, prezentul Ordin reglementeaza procedura decontarii de catre angajator a sumei de 2.500 lei pentru fiecare angajat care a lucrat minim 15 zile lucratoare in regim de telemunca pe durata starii de urgenta, in vederea achizitionarii de bunuri si servicii tehnologice necesare desfasurarii activitatii in acest mod.

Reglementare

Conform OUG 132/2020, pentru desfasurarea activitatii in regim de telemunca, se acorda, o singura data, angajatorilor pentru fiecare telesalariat un sprijin financiar in valoare de 2.500 lei in scopul achizitionarii de pachete de bunuri si servicii tehnologice necesare desfasurarii activitatii in regim de telemunca.

 

  • Bunurile si serviciile care pot fi achizitionate

Potrivit prezentului Ordin, pot fi achizitionate in vederea desfasurarii activitatii in regim de telemunca, urmatoarele bunuri si servicii:

  • Sisteme de calcul tip laptop/notebook;
  • Tablete;
  • Smartphone;
  • Echipamente periferice de intrare si iesire aferente bunurilor mentionate la primele trei puncte,
  • Echipamente necesare conectarii la internet a bunurilor mentionate la primele trei puncte,
  • Licente aferente sistemelor de operare si aplicatiilor software aferente bunurilor prevazute la primele trei puncte,

De asemenea, Ordinul defineste serviciile tehnologice ce pot fi achizitionate ca fiind totalitatea mijloacelor aferente tehnologiei informatiei si comunicatiilor pe care angajatorul este obligat sa le asigure telesalariatului.

 

  • Procedura de obtinere a sprijinului financiar

In vederea acordarii sumei de 2500 lei pentru fiecare salariat, angajatorii transmit, prin mijloace electronice, respectiv prin incarcarea pe platforma aici.gov.ro, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca competente, urmatoarele documente:

a) o cerere semnata si datata de reprezentantul legal;

b) o declaratie pe propria raspundere, data prin reprezentantul legal;

c) lista telesalariatilor pentru care se solicita acordarea acestei sumei.

Nota: Prin intermediul acestui Ordin, au fost redactate sub forma de Anexe urmatoarele modele de documente:

- modelul cererii;

- modelul declaratiei pe propria raspundere;

- modelul listei de salariati.

Directorii executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aproba sau, dupa caz, vor respinge dreptul angajatorilor de a beneficia de suma ce face obiectul prezentului Ordin.

Plata sumelor mentionate mai sus se va realiza din bugetul asigurarilor pentru somaj pana la 31 decembrie 2020, prin virament in conturile deschise de angajatori la institutiile de credit, respectiv cele mentionate de acestia in cererea depusa, in termen de 10 zile de la data inregistrarii documentatiei complete sau de la data inregistrarii la autoritatile competente a clarificarilor scrise si/sau a documentelor suplimentare solicitate (in cazul identificarii unor inadvertente in documentele transmise, precum si in situatia in care informatiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina indeplinirea conditiilor legale pentru acordarea acestei sume).

Angajatorii au obligatia de a transmite, in termen de 30 de zile de la acordarea sumei, prin mijloace electronice, la autoritatile competente, urmatoarele documente justificative:

a) facturile fiscale emise de catre furnizorii de bunuri si servicii tehnologice;

b) bonurile fiscale sau extrasele de cont care sa ateste plata facturilor;

c) fisele de evidenta a materialelor de natura obiectelor de inventar date in folosinta telesalariatilor, intocmite conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

d) bonurile de miscare a mijloacelor fixe date in folosinta salariatilor, intocmite conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

e) situatia cu serviciile tehnologice pe care angajatorul le asigura fiecarui telesalariat.

In cazul nerespectarii obligatiei de transmitere a documentelor justificative, in termen de 30 de zile de la acordarea sumei, angajatorii vor fi nevoiti sa restituie suma incasata integral in contul de trezorerie al agentiilor pentru ocuparea fortei de munca competente in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului de transmitere a inscrisurilor mentionate anterior.

Autori