loader
Indicatori monetari – octombrie 2020

Indicatori monetari – octombrie 2020

Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2019, creditul neguvernamental a inregistrat o crestere de 4,1 suta

Masa monetara in sens larg (M3) a inregistrat la sfarsitul lunii octombrie 2020 un sold de 469 279,6 milioane lei. Aceasta a crescut cu 1,8 la suta (1,6 la suta in termeni reali(1)) fata de luna septembrie 2020, iar in raport cu octombrie 2019 s-a majorat cu 16,0 la suta (13,5 la suta in termeni reali).

(1) Conform Comunicatului de presa nr. 294 din 11 noiembrie 2020, emis de INS, indicele preturilor de consum ȋn luna octombrie 2020 a fost de 100,22 fata de septembrie 2020 si 102,24 fata de octombrie 2019.

Tabel 2. Masa monetara si contrapartida acesteia*

Soldul creditului neguvernamental acordat de institutiile de credit a crescut in luna octombrie 2020 cu 0,6 la suta fata de luna septembrie 2020 (0,4 la suta in termeni reali), pana la nivelul de 279 172,6 milioane lei. Creditul in lei, cu o pondere de 69,0 la suta in volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1,2 la suta, iar creditul in valuta exprimat in lei, cu o pondere de 31,0 la suta in totalul creditului neguvernamental, a scazut cu 0,8 la suta (exprimat in euro, indicatorul a scazut cu 0,9 la suta).

Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2019, creditul neguvernamental a inregistrat o crestere de 4,1 suta (1,8 la suta in termeni reali), pe seama cresterii cu 7,4 la suta a componentei in lei (5,1 la suta in termeni reali) si a scaderii cu 2,7 la suta a componentei in valuta exprimata in lei (scaderea a fost de 5,0 la suta daca indicatorul este exprimat in euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*

Creditul guvernamental(2) a crescut in luna octombrie 2020 cu 3,5 la suta fata de luna septembrie 2020, pana la 138 924,1 milioane lei. In raport cu octombrie 2019, acesta a crescut cu 26,3 la suta (23,6 la suta in termeni reali).

Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in luna octombrie 2020 cu 1,8 la suta fata de luna anterioara, pana la nivelul de 404 121,1 milioane lei si cu 15,4 la suta (12,8 la suta in termeni reali) fata de aceeasi luna a anului trecut.

Depozitele in lei ale rezidentilor, cu o pondere de 64,7 la suta in totalul depozitelor clientilor neguvernamentali, au crescut cu 2,1 la suta fata de luna septembrie 2020, pana la 261 317,3 milioane lei, si cu 14,1 la suta (11,6 la suta in termeni reali) fata de octombrie 2019.

(2) Include creditul acordat administratiilor publice (administratia centrala, administratiile locale, administratiile sistemelor de asigurari sociale) in suma de 12 941,4 milioane lei, precum si titlurile de natura datoriei detinute, emise de aceste sectoare institutionale in suma de 125 982,7 milioane lei (solduri la 30 octombrie 2020).

Tabel 4. Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali*

Depozitele in lei ale gospodariilor populatiei s-au majorat cu 2,8 la suta fata de luna anterioara, pana la 146 042, milioane lei, iar fata de luna octombrie 2019 au inregistrat o crestere de 15,8 la suta (13,3 la suta in termeni reali).

Depozitele in lei ale altor sectoare (societati nefinanciare si institutii financiare nemonetare) au crescut cu 1,2 la suta (pana la 115 275,3 milioane lei) fata de luna precedenta si cu 12,1 la suta (9,7 la suta in termeni reali) fata de luna octombrie a anului trecut.

Depozitele in valuta ale rezidentilor, exprimate in lei, reprezentand 35,3 la suta in volumul total al depozitelor clientilor neguvernamentali, s-au majorat cu 1,1 la suta fata de luna septembrie 2020, ajungand pana la nivelul de 142 803,9 milioane lei (exprimate in euro, acestea s-au majorat cu 1,0 la suta, pana la 29 297,3 milioane euro). Comparativ cu luna octombrie 2019, indicatorul a crescut cu 17,7 la suta, exprimat in lei si cu 14,8 la suta, daca este exprimat in euro.

Depozitele in valuta ale gospodariilor populatiei, exprimate in lei, au crescut cu 1,7 la suta fata de luna septembrie 2020, pana la 103 700,3 milioane lei; exprimate in euro, acestea au crescut cu 1,6 la suta. Comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, cresterea acestui indicator exprimat in lei a fost de 17,6 la suta si de 14,8 la suta, daca indicatorul este exprimat in euro.

Depozitele in valuta ale altor sectoare, exprimate in lei, s-au diminuat pana la nivelul de 39 103,6 milioane lei, inregistrand o scadere de 0,3 la suta fata de luna septembrie 2020 (-0,4 la suta cand indicatorul este exprimat in euro). Comparativ cu octombrie 2019, acest indicator, exprimat in lei, s-a majorat cu 17,7 la suta (daca este exprimat in euro, cresterea a fost de 14,9 la suta).

Nota:

In bilanturile monetare ale institutiilor financiare monetare dobanda de incasat/de platit aferenta activelor si pasivelor financiare, acumulata si care nu a ajuns la scadenta, se inregistreaza la pozitia alte active/alte pasive.

Datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate de institutiile financiare monetare conform Regulamentului BNR nr. 4/2014 privind raportarea de date si informatii statistice la Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul I, Capitolele I si II.

Datele statistice au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile incepand din ianuarie 2007) pot fi accesate in diferite formate (html, xls, xml si csv) in cadrul Bazei de date interactive. Seriile de date statistice cuprinzand agregatele monetare si creditul neguvernamental exprimate ca pondere in PIB pot fi accesate aici link.

Urmatorul comunicat de presa, referitor la indicatorii monetari in luna noiembrie 2020, va aparea la data de 28 decembrie 2020. Arhiva comunicatelor de presa: http://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.

Autori

foto
BANCA NATIONALA A ROMANIEI