loader
Buletinul fiscal nr.11 – Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 25/2017

Buletinul fiscal nr.11 – Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 25/2017

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 25/2017 a fost adoptat in Camera Deputatilor si a fost trimis spre promulgare Presedintelui Romaniei.

Impozit pe profit


Printre cele mai importante modificari, mentionam propunerea de modificare a prevederii privind limitarea deductibilitatii pierderilor din creante instrainate. In forma legii in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2018, limitarea la 30% a deductibilitatii se refera la cheltuielile privind valoarea creantelor instrainate, in timp ce conform prevederilor propuse aceasta se refera la pierderea neta reprezentand diferenta dintre pretul de cesiune si valoarea creantei instrainate.


Mai mult, in cazul institutiilor de credit, 70% din diferenta intre valoarea creantei instrainate si pretul de cesiune reprezinta elemente similare veniturilor, in situatia in care acele creante cesionate sunt acoperite partial sau integral cu ajustari pentru pierderi asteptate, precum si in situatia in care creantele sunt scoase din evidenta in conturi in afara bilantului si apoi cesionate.


Impozit pe venit


Potrivit proiectului de lege, se propun urmatoarele modificari cu privire la regulile de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinate in sistem real, pe baza datelor din contabilitate:


– eliminarea referintei „conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii” in cazul primelor de asigurare voluntara de sanatate si introducerea serviciilor medicale furnizate sub forma de abonament, platite in scopul personal al contribuabilului ce intra in categoria cheltuielilor deductibile in limita echivalentului in lei a 400 euro anual pentru fiecare persoana;


– introducerea cheltuielilor cu serviciile medicale furnizate sub forma de abonament in categoria cheltuielilor nedeductibile, altele decat cele care reprezinta cheltuieli deductibile potrivit Codul fiscal.


De asemenea, referinta „conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii” in cazul primelor de asigurare voluntara de sanatate si serviciilor medicale furnizate sub forma de abonament este eliminata si in cazul veniturilor salariale si asimilate salariilor.


Contributii sociale


In ceea ce priveste baza lunara la care nu se calculeaza contributii de asigurari sociale:


– se elimina trimiterea la Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii in cazul primelor de asigurare voluntara de sanatate;
– se introduc serviciile medicale furnizate sub forma de abonament.


Taxa pe valoare adaugata


Cea mai importanta modificare din sfera TVA, o reprezinta majorarea plafonului stabilit pentru regimul special de scutire de TVA, acest plafon fiind majorat de la 220.000 lei (cat este in prezent) la 300.000 lei. Astfel, de la data intrarii in vigoare la legii, persoanele impozabile care realizeaza o cifra afaceri anuala inferioara plafonului de 88.500 euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, respectiv 300.000 lei, pot aplica regimul de scutire de TVA pentru operatiunile impozabile in Romania cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi. Depasirea acestui plafon atrage dupa sine obligatia de inregistrare in scopuri de TVA.


Se stabilesc regulile tranzitorii pentru persoanele impozabile infiintate atat inainte de 2018 cat si in 2018 in ceea ce priveste obligatiile de inregistrare / de-registrare in scopuri de TVA.

Autori

foto
ERNST & YOUNG SRL