loader
Buletin fiscal nr.2/2018 – Propuneri de modificare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Buletin fiscal nr.2/2018 – Propuneri de modificare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Proiect de Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat pe website-ul Ministerului de Finante.

In data de 10 ianuarie 2018 pe pagina de internet a Ministerului de Finante a fost publicat un proiect de Hotarare a Guvernului privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Se propun o serie de modificari in ceea ce priveste:


• Impozitul pe profit
• Impozitul pe veniturile microintreprinderilor
• Impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania
• Impozitul pe venit
• Contributiile sociale obligatorii
• Accize
Am rezumat in cele ce urmeaza cele mai importante modificari propuse:


• Impozit pe profit


Se va putea deduce doar 30% din valoarea creantelor instrainate, indiferent ca scoaterea din evidenta a acestora se va contabiliza pe seama conturilor de cheltuieli sau nu. De asemenea, in masura in care nu sunt contabilizate ca si venituri, anularea provizioanelor anterior deduse, precum si pretul de cesiune al creantelor, vor fi considerate elemente similare veniturilor.Se aduc clarificari cu privire la modul de calcul a limitei deductibile in ceea ce priveste costurile excedentare ale indatorarii, reglementari ce inlocuiesc vechile limite privind deductibilitatea fiscala cheltuielilor cu dobanzile aplicabile pana la 31 decembrie 2017.


• Impozit pe veniturile microintreprinderilor


Se aliniaza normele cu noile prevederi privind impozitul pe veniturile microintreprinderilor incluse in Codul fiscal si aplicabile incepand cu 1 ianuarie 2018. Pentru aceasta, printre altele, se elimina referintele la veniturile realizate din consultanta si management, precum si la persoane juridice care activeaza in domeniul bancar, al asigurarilor, pietelor de capital, etc., avand in vedere ca aceste conditii nu mai sunt relevante pentru incadrarea in sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor incepand cu 1 ianuarie 2018.


• Impozit pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania


Sunt abrogate din norme prevederile privind modul de stabilire al impozitului, pentru reprezentantele care se infiinteaza / desfiinteaza in cursul anului, ca urmare a preluarii acestor prevederi in Codul fiscal.

 


• Impozit pe venit


Se coreleaza normele cu noile prevederi privind modul de calcul al bazelor de impunere si reducerea cotei de impozit pe venit de la 16% la 10% pentru veniturile din activitati independente, salarii si asimilate salariilor, cedarea folosintei bunurilor, investitii, pensii, activitati agricole, silvicultura si piscicultura, premii si din alte surse, si de la 10% la 7% in cazul stabilirii platilor anticipate efectuate in contul impozitului anual pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuala. Se aduc clarificari cu privire la plafonul neimpozabil de 450.000 lei pentru transferul mai multor proprietati imobiliare din patrimoniul personal, printr-un singur act juridic.


• Contributii sociale


Sunt modificate normele avand in vedere noile prevederi privind contributiile sociale din Codul fiscal si aplicabile incepand cu 1 ianuarie 2018, fiind abrogate capitolele distincte alocate contributiilor asigurarilor pentru somaj, contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale si este introdus un nou capitol pentru Contributia asiguratorie de munca.Ca element de noutate, sunt aduse exemplificari privind modul de incadrare a veniturilor realizate in anul fiscal 2017, in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole, silvicultura si piscicultura, asocieri cu persoane juridice, cedarea folosintei bunurilor, investitii si din alte surse, in plafonul minim echivalentul a de 12 ori salariul de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie 2018, pentru stabilirea obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2018, in contextul noului sistem de contributii sociale.


• Accize


Se aliniaza Normele metodologice la prevederile Codului Fiscal cu privire la stabilirea autoritatilor competente care vor efectua autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor inregistrati, a expeditorilor inregistrati si a importatorilor inregistrati. Astfel, aceasta autorizare va fi facuta de catre Autoritatea fiscala teritoriala. Totodata, operatorii economici care extrag carbune sau produc cocs, dar si cei care importa sau achizitioneaza intra-comunitar aceste tipuri de produse, dar si producatorii, distribuitorii sau redistribuitorii de energie electrica sau de gaz natural vor trebui sa se inregistreze la autoritatile fiscale teritoriale. A fost modificata formula utilizata pentru denaturarea completa a alcoolului etilic.Au fost stabilite modalitatile si conditiile de restituire a accizelor platite la Bugetul de stat in Romania, pentru produsele din tutun incalzit fabricate in Romania si supuse accizelor nearmonizate, dar care fac obiectul unei livrari intra-comunitare sau export.
 

Autori

foto
ERNST & YOUNG SRL