loader

IASB lanseaza procesul de consultare cu privire la principiile sale fundamentale – o oportunitate unica, in opinia KPMG

Documentul „Revizuirea Cadrului Conceptual al Raportarii Financiare” a fost publicat in iulie 2013 ?i este supus dezbaterii publice pana pe 14 ianuarie 2014

Mark Vaessen, coordonator al retelei globale IFRS din cadrul KPMGa declarat: “Criza financiara globala a generat nenumarate discutii cu privire la adecvarea standardelor globale de contabilitate. Aceasta consultare organizata de Consiliul Standardelor Internationale de Contabilitate (IASB) vine intr-un moment oportun pentru a raspunde ingrijorarilor exprimate in ultimul timp cu privire la IFRS, inclusiv in ceea ce prive?te complexitatea tot mai mare a raportarilor financiare. S-au ridicat, de asemenea, semne de intrebare cu privire la aspecte fundamentale precum rolul situatiilor financiare in evaluarea modului in care conducerea ?i-a indeplinit responsabilitatile, importanta contabilizarii la valoare justa in cadrul IFRS ?i ce inseamna de fapt performanta financiara. Este crucial ca toate partile interesate de procesul de raportare financiara din intreaga lume sa i?i aduca contributia la aceste discutii lansate de IASB.  Nu trebuie sa pierdem aceasta oportunitate”.

 

Vaessena continuat: “Pentru cei care ?i-au exprimat ingrijorarea cu privire la modificarile care se preconizeaza in cadrul IFRS, Documentul pentru discutii privind Cadrul Conceptual ofera o oportunitate binevenita pentru a stabili principiile fundamentale necesare pentru elaborarea unor standarde robuste ?i uniforme. De?i nu are un caracterul iminent al altor propuneri de modificare a standardelor, va avea in schimb o influenta pe termen lung asupra directiei in care se indreapta contabilitatea”. 

 

“Sa ne referim, spre exemplu, la raportarea performantei”, a explicat Vaessen.  “În prezent, unele ca?tiguri ?i pierderi se regasesc in contul de profit ?i pierdere iar altele in rezerve, in cadrul altor elemente ale rezultatului global – nefiind incluse in profitul net pe baza caruia este calculat rezultatul pe actiune. De exemplu, ca?tigurile ?i pierderile aferente unor instrumente financiare precum ?i cele din revaluarea planurilor de beneficii definite se inregistreaza in rezerve, unele din acestea fiind transferate ulterior in contul de profit ?i pierdere iar altele nu.  Este dificil de identificat un principiu unitar care sta la baza acestor tratamente.  Revizuirea Cadrul Conceptual reprezinta o oportunitate de a formula un principiu pentru recunoa?terea ca?tigurilor ?i pierderilor agreat de toate partile interesate. Totu?i, nu trebuie subestimata dificultatea acestei sarcini. Raportarea performantei este un subiect sensibil pentru multi, deoarece se refera la modul in care o societate i?i prezinta performantele. Indiferent care va fi solutia finala, sa speram ca va fi mai mult decat o sistematizare a tratamentelor existente, care reprezinta fiecare dintre ele un raspuns limitat pentru o problema specifica”.

“Evaluarea activelor ?i datoriilor va reprezenta un alt subiect de interes major. Documentul pentru discutii propune un model mixt -  de exemplu, uneori valoarea justa, alteori costul – precum ?i unele criterii generale pe care IASB sa i?i bazeze optiunile in viitor. O intrebare esentiala pentru multi va fi daca aceste criterii vor transmite un semnal suficient de clar in ceea ce prive?te intentia IASB sa extinda sau sa reduca utilizarea contabilizarii la valoarea justa,” a observat Vaessen

 

“O alta intrebare se refera la activele nefinanciare: pot fi ele ”disecate” ?i analizate din punct de vedere contabil in acela?i fel ca ?i instrumentele financiare in prezent?” a continuat Vaessen. “În cazul unei aeronave, valoarea din bilant reprezinta insa?i aeronava? Documentul pentru discutii propune altceva - ?i anume ca aceasta cifra sa reprezinte drepturi care pot fi impartite intre mai multe entitati, fiecare raportand o parte din aeronava.  De fapt, aceasta abordare este cea pe care IASB a propus-o deja spre implementare in cadrul proiectului de expunere din mai 2013 cu privire la contractele de leasing, cu costul cre?terii complexitatii ?i inconsecventei in contabilizare; astfel, locatarul ar urma sa inregistreze o parte din aeronava care corespunde duratei contactului de leasing, in timp ce locatorul ar urma sau nu sa elimine o parte din aeronava din bilantul sau.” 

 

“Sunt de asemenea extrem de importante testele efectuate pentru a stabili cand activele sau parti din active trebuie pastrate in bilant ?i cand trebuie scoase in afara bilantului,” a subliniat Vaessen.  “Întrebarea aici este daca ar trebui inlocuit conceptul actual bazat pe transferul riscurilor ?i beneficiilor economice ale activului cu conceptul bazat pe pierderea controlului asupra drepturilor legale aferente activului. Sa luam, de exemplu, scenariul in care o banca vinde titluri de valoare unei alte parti, dar are obligatia de a rascumpara acelea?i titluri la o data ulterioara (o tranzactie ”repo”). Aplicarea noului concept bazat pe controlul asupra drepturilor legale ar putea avea drept rezultat scoaterea titlurilor din bilantul bancii.”

 

Aura Giurcaneanu, Head of Audit and Assurance in KPMG Romania, a concluzionat: “Aceste propuneri, indelung a?teptate, raspund cererilor exprimate de partile interesate de a face din Cadrul Conceptual o baza de referinta pentru elaborarea unor standarde contabile unitare ?i de inalta calitate, bazate pe principii. Este o oportunitate unica de dialog cu privire la intreg cadrul IFRS: pentru IASB de a explica principiile sale fundamentale ?i a obtine sustinere; ?i pentru membri, de a contribui la modelarea viitorului Standardelor Internationale de Raportare Financiara.”

 

”Avand in vedere ca in Romania institutiile de credit ?i societatile listate aplica IFRS ca baza a contabilitatii, urmand ca acestora sa li se alature ?i societatile de asigurari, fondurile de investitii ?i alte categorii de entitati, este important ca atat cei implicati in pregatirea situatiilor financiare IFRS, cat ?i utilizatorii acestora – actionarii, creditorii ?i investitorii, dar ?i institutiile de reglementare sa analizeze aspectele specifice pietei ?i cadrului de reglementare romanesc ?i sa le aduca in atentia organismelor internationale implicate in procesul de definire a Cadrului Conceptual ?i a Standardelor Internationale de Raportare Financiara aplicabile la nivelul Uniunii Europene – IASB dar ?i EFRAG, Grupul Consultativ  European pentru Raportarea Financiara”, considera Angela Manolache, Director Consultanta in cadrul KPMG Romania.

Autori

foto
KPMG ROMANIA SRL