loader

Procedurile de licitatie in cazul vanzarii, concesionarii sau inchirierii de terenuri care apartin domeniului privat al Statului

Cum sa treceti cu succes “testul” unei licitatii publice atunci cand vreti sa cumparati/ inchiriati/ concesionati un teren care este parte a proprietatii private apartinand Statului Roman?

Din pacate, in acest moment practica privitoare la licitatiile publice nu este nici uniforma, nici foarte clara, ceea ce conduce de multe ori la solutii contradictorii.  Setul de reglementari juridice care guverneaza procedura de licitatie publica stabileste cateva conditii sine qua non pentru a reusi sa indepliniti procedura de licitatie publica.

 

Atunci cand sunteti interest de cumpararea, concesionarea sau inchirierea unui teren care este parte a domeniului privat al Statului, in calitate de investitor atent, ar trebui sa consultati prevederile legale care reglementeaza procedura de urmat in astfel de cazuri. Legea 215/2001 cu privire la autoritatea publica locala, se refera la felul in care “consiliile locale si cele judetene decid ca bunurile care apartin [...] domeniului privat al Statului sa fie date in administrare pentru a fi concesionate sau inchiriate. Ele decid asupra cumpararii sau vanzarii sau concesionarii bunurilor apartinand domeniului privat, in conformitate cu legea. Vanzarea, concesionarea si inchirierea sunt efectuate prin intermediul licitatiei publice organizate in conformitate cu legea.”Prin urmare, este clar ca terenurile care sunt parte a domeniului privat al Statului pot fi vandute, concesionate sau inchiriate numai prin intermediul licitatiei publice, aceasta fiind o conditie imperativa, care trebuie efectuata “in conformitate cu legea”. Dar ce inseamna“in conformitate cu legea”, dat fiind faptul ca legea 215/1991 nu furnizeaza nicio reglementare a procedurii ce trebuie urmata?

 

Ne putem indrepta atentia asupra prevederilor Legii 50/1991 care reglementeaza autorizarea executarii lucrarilor de constructii, unde poate fi gasita procedura de urmat in cazul concesionarii terenului construibil.

 

De exemplu, terenul detinut de stat sau unitati guvernamentale locale, in scopuri de constructie poate fi vandut, concesionat sau inchiriat prin intermediul licitatiei publice in conformitate cu legea si prevederile legale privitoare la documentatia cadastrala de sistematizare.

 

Prevederile statutare ale legii 50/1991 permit si reglementeaza anumite exceptii, detaliind cazurile in care terenul construibil poate fi inchiriat fara licitatie, iar aceste cazuri reprezinta exceptia de la regula.

 

Detaliile de identificare referitoare la terenul care face obiectul unei licitatii se vor publica de catre primarii unitatilor administrativ teritoriale unde este localizat, prin afisarea la sediul birourilor acestora si prin publicarea in cel putin doua ziare de circulatie nationala, cu cel putin 20 de zile inainte de data licitatiei. Datele publicate privitoare la licitatie vor contine elemente cu privire la data si locul licitatiei, suprafata terenului si destinatia acestuia stabilita prin documentatia cadastrala si redeventa minima anuala.Ofertele vor fi insotite de un studiu de pre-fezabilitate sau de fezabilitate, dupa caz, inclusiv de elementele tehnice obligatorii necesare pentru descrierea functionalitatii si capacitatii de constructie, rata de ocupare a terenului si alte elemente din certificatul de urbanism. Ofertele nu vor fi acceptate numai pe baza faptului ca acestea corespund prevederilor documentatiei de urbanism, aprobate prin lege. În mod evident, aceasta informatie nu este suficienta.

 

 

Licitatia este organizata in conformitate cu prevederile legale stabilite in acest scop de comisie pe baza hotararii consiliului local sau, daca este cazul, pe baza hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in conformitate cu prerogativele de autorizare stabilite prin lege. Comisiile functioneaza la consiliul local aferent locatiei terenului.

 

Exista o limita minima pentru pretul concesiunii stabilit prin hotararea consiliului localsau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru a asigura recuperarea in 25 de ani a pretului de vanzare a terenului, in conditiile pietei, pluscostul lucrarilor de infrastructura.

 

În baza procesului verbal de atribuire a licitatiei sau a hotararii consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucurestise incheie contractul de concesiune, si va fi inregistrat de concesionar in registrul de publicitate imobiliara, in termen de 10zile de la data atribuirii sau de la data emiterii hotararii.

 

Conditiile de Concesionare a terenurilor sunt furnizate in conformitate cu legea, iar durata concesiunii va fi stabilita de consiliile locale si judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in conformitate cu prevederile documentatiei de urbanism si natura constructiei.

 

Persoanele fizice si juridice care au primit teren in conditiile sus mentionate au obligatia de a solicita o autorizatie de constructie si de a incepe constructia in termen de un an de la data la care a fost emis contractul de concesiune.  Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, contractul devine ilegal si in consecinta inceteaza sa produca efecte.

 

Întrebarea care se naste in mod firesc in mintea oricui este ce se intampla daca nu sunt respectate conditiile de organizare a licitatiei publice? În acest caz riscul poate fi semnificativ iar consecintele ar putea duce chiar la anularea intregii proceduri. Aceasta situatie implica pe langa pierderea banilor investiti in onorarii, materiale de instruire si toate costurile necesare pentru intocmirea ofertei de licitatie, faptul ca daca totusi doriti sa cumparati, concesionati sau inchiriati terenul, va trebui  sa reluati de la inceputprocedura lunga si greoaie a licitatiei publice.

 

De aceea, cel mai mare dezavantaj cand trebuie inceput totul de la capat cu licitatia publica, nu sunt neaparat toti banii cheltuiti, care nu sunt putini, dar cel mai mult conteaza timpul pierdut, iar cand vorbim despre investitii si dezvoltare de proiecte,pierderea timpului poate distruge orice afacere.

Autori

foto
SOCIETATEA CIVILA DE AVOCATI MCGREGOR & PARTNERS