loader

Noul cod al insolventei

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 620 / 04.10.2013 a fost publicata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 91 / 02.10.2013 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

Avand in vedere ca Legea nr. 85 / 2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare “Legea 85”), era conceputa pro-debitor si interpretata de debitori ca o procedura de minimizare a gradului de valorificare a activelor si a recuperarii creantelor de catre creditori;

 

Avand in vedere durata lunga a procedurilor si inexistenta posibilitatii de a accesa finantari in procedura insolventei;

 

Avand in vedere necesitatea transpunerii Directivei 2001/24/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 04.04.2001 privind reorganizarea si lichidarea institutiilor de credit si necesitatea facilitarii aplicarii directe a Regulamentului (CE) nr. 1.346 / 2000 al Consiliului din 29.05.2000 privind procedurile de insolventa, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 620 / 04.10.2013 a fost publicata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 91 / 02.10.2013 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa (denumita in continuare “OUG 91”).

OUG 91 stabileste regulile in domeniul prevenirii insolventei si al insolventei, incepand cu data de 25.10.2013.

 

Prevederile OUG 91 se vor aplica si procedurilor aflate in derulare la data intrarii sale in vigoare, cu anumite exceptii.
În comparatie cu Legea 85, OUG 91 prevede ca procedurile se aplica si regiilor autonome.

 

Principalele noutati reglementate de OUG 91 sunt:

 • introducerea notiunii de mandat ad-hoc prin care debitorul solicita instantei desemnarea unui mandatar ad-hoc, dintre practicienii in insolventa, in scopul realizarii unei intelegeri intre debitor si creditor in termen de 90 de zile;
 • reglementarea concordatului preventiv ca solutie a prevenirii procedurii insolventei prin care debitorul solicita deschiderea unei proceduri de concordat preventiv, care are ca scop intocmirea si aprobarea unui proiect de concordat preventiv si a unui plan de redresare;
 • pragul minim impus atat creditorilor cat si debitorilor pentru a solicita deschiderea procedurii insolventei este stabilit la valoarea de 40.000 RON (conform Legii 85, acesta era in valoare de 45.000 RON si era aplicabil doar pentru creditori);
 • prezumarea starii de insolventa in cazul neachitarii de catre debitor a datoriilor certe, lichide si exigibile intr-un termen de 60 de zile de la scadenta acestora (conform Legii 85, termenul era de 90 de zile);
 • in cazul deschiderii procedurii la cererea debitorului, acesta nu va mai putea numi un administrator judiciar, acest aspect ramanand in sarcina judecatorului sindic;
 • dupa depunerea cererii de deschidere a procedurii, judecatorul sindic poate pronunta o hotarare privind suspendarea provizorie a oricaror proceduri de executare silita;
 • obligativitatea aratarii de catre debitor, in momentul depunerii cererii, a tuturor creditorilor sai, indiferent de tipul creantelor acestora;
 • in cazul cererii formulate de creditor, la solicitarea debitorului, judecatorul sindic poate dispune in sarcina creditorului consemnarea la o banca a unei cautiuni de 10% din valoarea creantei, dar nu mai mult de 40.000 RON;
 • tratamentul creantelor provenite din contractele de leasing financiar;
 • posibilitatea anularii actelor frauduloase de catre administratorul / lichidatorul judiciar;
 • dupa data deschiderii procedurii, administratorul / lichidatorul judiciar va putea desface contractele de munca ale personalului debitoarei de urgenta in anumite conditii;
 • executarea planului de reorganizare nu va putea depasi un (1) an, incepand cu data confirmarii acestuia de judecatorul sindic, cu posibilitate de prelungire pentru o perioada de maximum un (1) an;
 • introducerea unui criteriu suplimentar in vederea aprobarii planului de reorganizare, respectiv votul pozitiv al creditorilor detinand 50% din valoarea totala a creantelor;
 • introducerea de dispozitii privind grupul de societati;
 • introducerea de dispozitii privind falimentul institutiilor de credit;
 • introducerea de dispozitii privind falimentul societatilor de asigurare si reasigurare;
 • introducerea de dispozitii referitoare la insolventa transfrontaliera.

De asemenea, OUG 91 prevede si sanctiuni cuprinse intre posibilitatea aplicarii de amenzi ?i inchisoarea de pana la 20 de ani, in functie de infractiunea comisa.

Autori

foto
MAZARS ROMANIA SRL