loader
Companiile din productie, mari consumatoare de energie, pot primi pana la 80% fonduri europene pentru eficienta energetica

Companiile din productie, mari consumatoare de energie, pot primi pana la 80% fonduri europene pentru eficienta energetica

Ministerul Fondurilor Europene a prelungit sesiunea de depunere proiecte pe Programul Operational Infrastructura Mare (Ordinul 990/28.05.2015, obiectivul specific 6.4) privind cresterea economiilor in consumul de energie primara produsa in sisteme de cogenerare de inalta eficienta energetica pana la 31 decembrie 2019.

In cadrul acestuia vor fi finantate proiecte care au ca obiectiv implementarea uneia dintre actiunile din POIM de mai jos:

 • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de inalta eficienta (maximum 8 MWe) pe gaz natural si biomasa
 • Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de inalta eficienta care utilizeaza gaze reziduale (maximum 8 MWe) provenite din procese industriale

Sunt eligibile activitatile de achizitie instalatii/echipamente pentru constructia/modernizarea centralelor de cogenerare de inalta eficienta si constructii care fac obiectul proiectului de producere a energiei prin cogenerare, aferente echipamentelor modernizate.

Alte instalatii / echipamente decat cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai daca solicitantul dovedeste faptul ca sunt absolut necesare in vederea implementarii sistemelor de cogenerare de inalta eficienta, in conformitate cu OS 6.4.

Companiile eligibile in cadrul OS 6.4. sunt:

 1. Societatile din industrie care inregistreaza consumuri energetice de peste 200 tep/an si care pot dovedi un necesar util de energie termica pentru procesele industriale cu o durata de minim 4.000 h/an.
 2. Reprezentantul desemnat al unui parc industrial, care inregistreaza consumuri energetice de peste 200 tep/an si care poate dovedi un necesar util de energie termica pentru procesele industriale cu o durata de minim 4.000 h/an.

Instalatiile de manevrare si prelucrare a biomasei, precum si producerea biogazului nu sunt eligibile.

Conform celei de-a doua editii a studiului „Eficienta energetica in companiile din Romania”, realizat de EnergyPal cu sprijinul Valoria, numai 4 din 10 companii spun ca au investit intr-un program de eficientizare energetica. La nivel de industrii, cele mai putine companii cu astfel de investitii sunt din constructii/imobiliare (20% in 2019 fata de 19% in 2018), urmate de cele din alimentatie/agricultura (21% fata de 29%) si din servicii profesionale (32% fata de 27%).

Studiul EnergyPal mai releva si faptul ca procentul companiilor respondente care spun ca au realizat un audit energetic al cladirilor este de 51% in 2019, in crestere cu 9 puncte procentuale fata de anul trecut. Cele mai multe companii care au realizat un audit energetic al cladirilor sunt cele din productie industriala (69%).

Bugetul alocat apelului de proiecte, conform mfe.gov.ro, este impartit dupa cum urmeaza:

Ajutorul se acorda in lei sub forma rambursarii cheltuielilor efectuate si nu poate depasi 15.000.000 euro echivalent in lei la cursul Inforeuro din luna anterioara depunerii cererii de finantare / proiect de investitii.

Intensitatea masurii de sprijin nu poate depasi:

 • 80% din costurile eligibile ale proiectului, pentru microintreprinderi si intreprinderile mici;
 • 70% din costurile eligibile ale proiectului, pentru intreprinderile mijlocii;
 • 60% din costurile eligibile ale proiectului, pentru intreprinderile mari.

Ajutorul nu se acorda intreprinderilor care se afla in dificultate.

Ajutoarele de stat acordate pentru proiecte care vizeaza investitii in capacitati de cogenerare de inalta eficienta in cadrul Obiectivului specific 6.4 vor fi acordate doar in cazul in care acestea au efect stimulativ si nu au demarat investitia.

Nu sunt eligibile urmatoarele activitati:

 • sectorul pescuitului si acvaculturii;
 • sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri:
 • atunci cand valoarea ajutoarelor este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii unor astfel de produse achizitionate de la producatori primari sau introduse pe piata de intreprinderile respective; sau
 • atunci cand ajutoarele sunt conditionate de transferarea lor partiala sau integrala catre producatorii primari;
 • sectorul productiei agricole primare.

Companiile care doresc sa depuna trebuie sa pregateasca extrem de repede studiul de fezabilitate, pe un teren liber de sarcini, daca dorim sa finantam si o constructie aferenta echipamentului de eficienta energetica si sa solicite oferte pentru echipamentele pe care doresc sa le propuna spre finantare.

De asemenea se impune pregatirea riguroasa a documentatiei intrucat avem un punctaj minim de 70 de puncte, iar daca nu intrunim acest punctaj, proiectul este respins. Trebuie sa atingem minim 20 puncte din 40 la relevanta si oportunitate, 28 din 40 la capitolul maturitatea si calitatea documentatiei si minim 12 din 20 la sustenabilitate, precizeaza Roxana Mircea, consultant fonduri europene si ajutoare de stat.

Proiectele se depun pe platforma MYSMIS, administratorii sau reprezentantii legali trebuie sa isi achizitioneze, obligatoriu, semnatura electronica.

 

Autori

foto
REI FINANCE ADVISORS SRL