loader
Supravegherea video. Aspecte practice privind analizarea existentei unui interes legitim

Supravegherea video. Aspecte practice privind analizarea existentei unui interes legitim

Analizarea necesitatii unei astfel de prelucrari si a asigurarii unui echilibru intre drepturile si interesele partilor raman totusi un subiect deschis

Intrucat posibilitatea utilizarii mijloacelor de supraveghere video pentru indeplinirea intereselor legitime reprezinta una dintre provocarile la care trebuie sa raspunda operatorii de date atunci cand prelucreaza date cu caracter personal prin intermediul acestora, analizarea existentei interesului, a necesitatii unei astfel de prelucrari si a asigurarii unui echilibru intre drepturile si interesele partilor ramane in continuare un subiect deschis aflat pe lista de prioritati a operatorilor.

Si cand spunem lista de prioritati, ne referim la faptul ca aceasta analizare se va avea in vedere anterior inceperii utilizarii mijloacelor de supraveghere video. Acesta este momentul in care operatorii de date vor pune in balanta propriile interesele urmarite prin instalarea si utilizarea unor sisteme de supraveghere video si drepturile si asteptarile persoanelor fizice ale caror date ar urma sa fie prelucrate.

Existenta unui interes legitim real

Atunci cand operatorul de date urmareste implementarea si utilizarea unui sistem de supraveghere video in considerarea existentei unui interes legitim care poate fi indeplinit ca urmare a prelucrarii datelor prin intermediul acestor sisteme de supraveghere va avea in vedere faptul ca interesul identificat trebuie sa fie in primul rand real.  

In practica, prin a fi real se intelege a fi o situatie de actualitate, cu care operatorul de date s-a confruntat sau se confrunta in continuare si pentru solutionarea careia considera ca implementarea unui sistem de supraveghere video ar putea conduce la remedierea sau solutionarea acesteia.

In acelasi sens sunt si prevederile ultimei versiuni a Ghidului referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemelor de supraveghere video adoptat de Comitetul European pentru Protectia Datelor (EDPB), potrivit carora interesul legitim al operatorului trebuie sa reprezinte o problema existenta, adica sa nu fie fictiv sau speculativ.

Mai mult, Ghidul prevede faptul ca pentru justificarea interesului sau legitim operatorul se poate prevala si de statistici care au ca punct de reper situatii similare cu cea pentru care acesta urmareste implementarea unui sistem de supraveghere video, cu conditia ca statisticile invocate sa nu fie de ordin general. Un exemplu de situatie similara este atunci cand proprietarul unui magazin nou deschis decide implementarea unui sistem de supraveghere video in vederea indeplinirii interesului sau legitim de asigurare a securitatii bunurilor sale si justifica existenta acestui interes ca fiind o situatie reala si de actualitate prin raportare la incidentele recente de vandalism intamplate la magazinul vecin.

Astfel, ulterior constatarii existentei reale a interesului legitim si, acolo unde este posibil, a documentarii existentei situatiilor/incidentelor care au dus la justificarea acestuia, urmatorul pas consta in analizarea prelucrarilor care se vor desfasura ca efect al deciziei utilizarii sistemului de supraveghere video.

Ce inseamna si cum se analizeaza necesitatea prelucrarii?

Prin prelucrare necesara in contextul utilizarii unui sistem de supraveghere video se va avea in vedere respectarea principiului minimizarii prelucrarii datelor prevazut de GDPR.

In practica, pentru a nu prelucra mai multe date decat cele necesare scopului pentru care se urmareste prelucrarea, o atentie speciala va fi acordata analizarii modalitatii de implementare, pozitionare, configurare a camerelor de supraveghere video si a altor astfel de aspecte asa incat sa permita, inca de la inceput, crearea unui mediul tehnic, dar si administrativ relevant care sa asigure faptul ca datele colectate prin aceste mijloace sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopul de prelucrare.

Potrivit opiniilor din Ghidul emis de EDPB, utilizarea mijloacelor de supraveghere video va fi considerata necesara numai in situatiile in care scopul prelucrarii nu ar putea fi indeplinit in mod rezonabil si prin utilizarea altor mijloace de prelucrare mai putin intruzive fata de drepturile si libertatile fundamentale ale persoanelor ale caror date vor fi prelucrate astfel.

Nu in ultimul rand, o alta latura a necesitatii, dar si a minimizarii prelucrarii datelor care merita supusa atentiei si analizarii operatorilor de date este cea referitoare la modalitatea de pastrare a datelor, mai exact a imaginilor captate prin intermediul sistemului de supraveghere video.

Potrivit aceluiasi Ghid anterior mentionat, de exemplu se considera a fi mai intruziva monitorizarea in timp real a imaginilor captate de camerele de supraveghere video, decat inregistrarea, stocarea si stergerea automata a acestor materiale dupa un interval de timp limitat stabilit de operator.

Asigurarea echilibrului intereselor

Asigurarea echilibrului intre interesul legitim urmarit de operatorul de date si interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanelor vizate reprezinta conditia fara de care prelucrarea datelor prin intermediul sistemelor de supraveghere video nu se poate realiza.

Mai mult decat atat, evaluarea echilibrului intereselor trebuie sa priveasca si asteptarile persoanei vizate, mai exact sa stabileasca daca respectiva persoana poate preconiza in mod rezonabil, in momentul si in contextul colectarii datelor, posibilitatea prelucrarii datelor in scopul urmarit de operator.

Un exemplu al necesitatii asigurarii echilibrului intereselor, dar mai ales a drepturilor si libertatilor persoanelor fizice este utilizarea sistemelor de supraveghere video la locul de munca pentru scopul realizarii intereselor legitime ale angajatorului, context in care angajatorilor le sunt imputabile o serie de conditii suplimentare, precum consultarea sindicatului, dovedirea incercarii utilizarii altor forme si modalitati de prelucrare mai putin intruziv pentru atingerea scopului urmarit si alte astfel de conditii prevazute de Legea Nr. 190/ 2018 privind masuri de punere in aplicare a GDPR.

Asadar, analiza privind prelucrarea datelor in contextul supravegherii video va putea fi considerata incheiata si sistemul de supraveghere video va putea fi utilizat in scopul intereselor legitime urmarite de operator, numai ulterior analizarii de la caz la caz a situatiilor existente, reale si specifice pentru care operatorul considera a fi necesara implementarea unui astfel de sistem, cu luarea in considerare a asteptarilor rezonabile ale persoanelor vizate si cu respectarea drepturilor acestora.

Interes legitim vs. obligatie legala

Aceasta distinctie este in considerarea existentei obligatiei implementarii si utilizarii sistemelor de supraveghere video pentru operatorii care activeaza in industrii supuse prevederilor Normelor Metodologice de aplicare a Legii Nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, de exemplu operatori care desfasoara activitati financiar-bancare, dar si cei care comercializeaza produse petroliere.

Astfel, in practica, sunt des intalnite situatiile in care operatorul de date care are obligatia de a utiliza un sistem de supraveghere video in situatiile expres prevazute de lege, urmareste extinderea respectivului sistem de supraveghere si pentru indeplinirea unui interes legitim propriu.

In acest context, acolo unde implementarea si utilizarea sistemului de supraveghere video exceda obligatiei legale, operatorul de date va avea in vedere efectuarea unei analizari si evaluari asupra impactului asupra protectiei datelor in vederea extinderii supravegherii video si pentru scopul intereselor legitime.

Asadar, operatorii de date vor avea in vedere documentarea in scris si separata a fiecarei camere sau sistem de camere de supraveghere in raport de scopurile pentru care se prelucreaza date cu caracter personal prin intermediul acestora si vor specifica temeiul de prelucrare identificat pentru fiecare camera de supraveghere sau circuit de camere de supraveghere in parte. Cu toate acestea, documentarea mai multor camere de supraveghere video impreuna se va putea efectua daca respectivele camere de supraveghere video sunt utilizate pentru indeplinirea aceluiasi scop de prelucrare.

Autori: Alexandra Dunareanu, Avocat Asociat Filip & Company si Georgiana Ghinescu, Avocat Asociat Filip & Company

Autori