loader

Propunere spre consultare publica a Proiectului de Lege privind contractele de credit pentru consumatori, garantate cu bunuri imobile

Directiva 2014/17/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidentiale si de modificare a Directivelor 2008/48/CE si 2013/36/UE si a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, a fost publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 60 din 28 februarie 2014 (”Directiva 2014/17/UE”).

Termenul de transpunere a prevederilor Directivei 2014/17/UE in legislatia nationala este 21 martie 2016. 

 

Detalii privind consultarea publica 

 

Avand in vedere termenul de transpunere a Directivei 2014/17/UE cat si intentia de a reglementa unele aspecte specifice pietei si practicilor nationale, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor („ANPC”) propune spre consultare Proiectul de Lege privind contractele de credit pentru consumatori garantate cu bunuri imobile, insotit de o expunere de motive (“Proiectul de Lege”).


Observatii si propuneri privind Proiectul de Lege se pot transmite intre 23 februarie 2015 si 5 martie 2015 la adresa ANPC din Bulevardul Aviatorilor nr. 72, cod 011865, sector 1, Bucuresti sau la adresa de email: office@anpc.ro.  

 

Cele mai importante prevederi 

 

Domeniul de aplicare 

 

Proiectul de Lege se aplica se aplica tuturor contractelor de credit garantate cu bunuri imobile precum si contractelor de credit legate in alt mod de bunuri imobile. 

 

Publicitatea si informarea 

 

Orice forma de publicitate referitoare la contractele de credit trebuie sa cuprinda anumite informatii standard, anume cel putin cele impuse de Fisa Europeana de Informatii Standardizate („FEIS”). Modelul FEIS nu poate fi modificat.

In cadrul perioadei de reflectie (i.e. perioada de 15 zile acordata prin lege consumatorului pentru a decide cu privire la o oferta sau contract de credit) informatiile cuprinse in FEIS nu pot fi modificate si reprezinta un angajament ferm pentru creditor.  

Creditorul sau, daca este cazul, intermediarul de credite, ofera consumatorului, gratuit, propunerea de contract de credit impreuna cu EFIS. 

 

Evaluarea bunurilor

 

Evaluarea unui imobil trebuie realizata de catre evaluatori autorizati si independenti. Consumatorul are dreptul sa aleaga daca evaluarea este realizata de un evaluator extern independent sau de un evaluator intern independent angajat al creditorului.

 

 

Serviciile de consiliere 

 

Se permite doar prestarea de servicii de consiliere independente, respectiv doar cele prestate de catre intermediarii de credite nelegati.

Intermediarului de credite nelegat este intermediarul de credit care nu actioneaza pe seama si sub raspunderea deplina si neconditionata a creditorului.

Intermediarului de credite nelegat poate fi remunerat pentru serviciile sale doar de catre consumator si nu poate accepta niciun fel de foloase de la creditori.Tariful perceput consumatorului se stabileste, in orice situatie, in suma fixa si este prevazut in contractul de prestari servicii.

Intermediarii de credite nelegati trebuie sa fie autorizati de catre ANPC in conditiile legii.

 

Imprumuturile in moneda straina 

 

Contractul de credit intr-o moneda straina va include, la momentul incheierii, dreptul consumatorului de a putea converti oricand contractul de credit intr-o moneda alternativa.

Cursul de schimb la care se efectueaza conversia este rata de schimb stabilita de Banca Nationala a Romaniei, aplicabila in ziua realizarii conversiei, sau rata de schimb stabilita in contract ori agreata de parti, numai daca aceasta este mai avantajoasa pentru consumator. 

 

Cerinte in materie de infiintare si supraveghere a intermediarilor de credite 

 

Intermediarii de credite isi vor putea desfasura activitatea doar daca indeplinesc anumite criterii, cum ar fi obligatia de a detine si actualiza constant un nivel adecvat de cunostinte si competenta si obligatia de a detine asigurare de raspundere civila profesionala.

Intermediarii de credite trebuie sa fie autorizati si inregistrati in registrul national al intermediarilor de credite. in acest scop, se va infiinta un punct unic de informare ce va functiona in cadrul ANPC. 

 

Obligatia de notificare a societatilor de recuperare a creantelor

 

In termen de 120 de zile de la publicarea legii, societatile de recuperare a creantelor sunt obligate sa transmita ANPC o notificare cu privire la: datele lor de contact, copii ale documentelor de autorizare, numarul de dosare privind creditele garantate cu imobile etc.

Daca notificarea nu este depusa in termen de 180 zile de la publicarea legii, societatile de recuperare a creantelor nu vor mai avea dreptul de presta servicii cu privire la creditele garantate cu bunuri imobile. 

Autori

foto
ERNST & YOUNG SRL