loader

Optimizarea fiscala a cesiunii de creante - oportunitati aduse de noul an

Anul 2013 poate fi caracterizat drept un an cu importante schimbari legislative, atat fiscale, juridice cat si contabile.

Din punct de vedere al legislatiei fiscale, Codul Fiscal a suferit nu mai putin de ?ase modificari aprobate de Guvern. De asemenea, o serie de amendamente cu impact fiscal au fost aduse ?i legislatiei contabile aplicabila societatilor nereglementate de BNR cat ?i institutiilor financiar nebancare[1].

 

O parte dintre modificarile legislative au fost determinate de procedura de „infringement” declan?ata de Comisia Europeana Romaniei, ca urmare a faptului ca prevederile legislative interne nu erau conforme cu legislatia Uniunii Europene. Romania a trebuit sa actioneze in consecinta, pentru a evita eventuale sanctiuni ?i penalitati, dar ?i pentru a nu se ajunge in situatia in care contribuabilii ar fi putut reactiona ?i declan?a demersuri impotriva statului roman ca urmare a mentinerii unor prevederi legislative neechitabile ?i dezavantajoase pentru o parte dintre ace?tia.

 

Unul dintre avizele transmise Romaniei de catre Comisia Europeana a privit reglementarile contabile privind evaluarea ?i contabilizarea creantelor achizitionate de contribuabili cesionari. Prin urmare, legislatia a fost modificata, urmand ca incepand cu 1 ianuarie 2014, creantele preluate prin cesiune sa fie recunoscute in contabilitate la costul de achizitie/pret ?i nu la valoarea nominala, a?a cum este prevazut in prezent. Modificarea atrage ?i o optimizare fiscala pentru cesionari, dat fiind ca nu se va mai impozita un venit ce nu a fost efectiv realizat, pentru diferenta dintre valoarea nominala ?i pretul de achizitie a creantelor.

 

Evolutia legislatiei privind cesiunea de creante

 

Cesiunea de creante este o operatiune prin care un creditor transfera unei alte persoane o creanta a sa. În termeni juridici, este mijlocul prin care o persoana/cedent, transmite cu titlu oneros sau gratuit, dreptul sau de creanta unei alte persoane/cesionar, cel din urma putand incasa de la debitor creanta primita. Cedentul poate fi remunerat intr-o astfel de operatiune, pretul fiind stabilit ?i in functie de probabilitatea de recuperare a creantelor de catre cesionar. La nivelul cedentului, o astfel de operatiune determina stingerea datoriilor/creantelor, ajuta la imbunatatirea fluxului de numerar prin recuperarea partiala a creantelor prin pretul cesiunii, la eficientizarea activitatii economice prin eliminarea costurilor cu posibile activitati de recuperare, executare silita a debitorilor etc.

 

Privind retroactiv, prevederile legislative privind cesiunea de creante au suferit modificari, dorindu-se relaxarea ?i alinierea acestora la standardele europene pentru toti contribuabilii. Cu toate acestea, pana in prezent, pentru contribuabilii cesionari, nu au fost adoptate masuri avantajoase ?i echitabile, existand diferente de tratament contabil intre societatile nereglementate de BNR, institutiile financiar nebancare ?i institutiile bancare.

 

Mai precis, in prezent, in cazul cesionarilor societati nereglementate de BNR cat ?i institutii financiar nebancare, diferenta dintre valoarea nominala a portofoliului de creante achizitionat ?i pretul achitat cedentului trebuie recunoscuta ca venit din exploatare, impozabil la nivelul societatii primitoare. Prin urmare, aceasta este obligata sa plateasca impozit neavand insa certitudinea realizarii efective a venitului. Altfel spus, cesionarul achizitioneaza un portofoliu de creante pentru un pret mai mic decat valoarea nominala, intrucat probabilitatea de recuperare a acestor creante este mica, insa se afla in situatia suportarii impozitarii unui venit fictiv ?i care probabil nu va fi realizat niciodata in totalitate. În prezent, doar institutiile bancare recunosc portofoliile achizitionate la cost de achizitie/pret.

 

Începand cu 1 iulie 2012 s-a incercat diminuarea impactului fiscal la nivelul cesionarului, prin introducerea in Codul Fiscal a unei prevederi privind deductibilitatea provizioanelor constituite in limita dintre valoarea nominala a creantei ?i pretul achitat cedentului. Aceasta prevedere a fost de bun augur pentru societatile nereglementate, intrucat institutiile financiar nebancare puteau beneficia deja de posibilitatea deducerii anumitor tipuri de provizioane in concordanta cu reglementarile BNR. Cu toate acestea, problema nu a fost rezolvata in totalitate, datorita aplicarii unor conditii restrictive in scopul sustinerii deductibilitatii acestor provizioane:

·         preluarea portofoliului de creante doar de la institutii de credit (in speta banci)

·         portofoliul de creante nu trebuia transferat de la/datorat de o persoana afiliata

Nivelul provizionului ar fi diminuat in intregime impactul impozitarii venitului, daca acesta ar fi fost deductibil in totalitate. În practica insa, nu puteau beneficia de deducerea provizioanelor societati care fie au achizitionat creante de la entitati (altele decat banci) sau din cadrul grupului, de la entitati afiliate. In astfel de situatii, provizioanele ar fi fost nedeductibile fiscal.

 

Începand cu 1 ianuarie 2014 creantele preluate prin cesiune vor fi recunoscute in contabilitate la costul de achizitie de catre toti contribuabilii (entitati nereglementate, institutii financiare nebancare ?i banci), urmand ca orice suma mai mare primita peste costul de achizitie sa fie impozitata ca ?i venit. Totodata, noile modificari prevad realizarea de ajustari pentru creante recunoscute anterior la valoarea nominala, in scopul prezentarii lor la costul de achizitie.

 

Impact asupra mediului de afaceri

 

In contextul economic international, numeroase companii se confrunta cu portofolii neperformante de creante. Mijlocul juridic de cesiune a creantelor poate reprezenta in anumite situatii solutia optima pentru cedenti, data fiind recuperarea partiala a creantelor, cre?terea fluxului de numerar, eficientizarea activitatii sau respectarea cerintelor legislative pentru institutiile reglementate.

 

Pentru cesionari, intrucat societatile reglementate de BNR nu erau dezavantajate din punct de vedere fiscal, noua modificare va avea un impact fiscal pozitiv in special asupra societatilor comerciale nereglementate, care pana in prezent nu puteau beneficia nici macar de avantajul deducerii provizioanelor. Putem asista in noul an la impulsionarea transferului de creante in Romania ?i o cre?tere a activitatii societatilor specializate in cesiunea ?i recuperarea de creante datorita optimizarii fiscale determinate de noile modificari legislative.[1]Ordinul 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (aplicabil societatilor nereglementate de BNR)

Ordinul 27/2011 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (aplicabil institutiilor financiar nebancare)

Autori

foto
DELOITTE TAX SRL