loader
Buletin legislativ Nr. 7

Buletin legislativ Nr. 7

In aceasta editie: - Modificari aduse Codului Fiscal - Impozit pe venit - Taxare internationala - Reglementari contabile - Diverse

Modificari aduse Codului Fiscal

 

Legea nr. 177/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr. 584 din 21 iulie 2017

 

Ordonanta nr. 4/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr. 598/25 iulie 2017

 

Va rugam sa consultati Buletinul Fiscal nr. 16/iulie 2017 pentru mai multe detalii.

 

Impozit pe venit

 

Aprobarea Nomenclatorului activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit.

 

Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 925/2017 privind aprobarea Nomenclatorului activitatilor independente pentru carevenitulnetsepoatedeterminapebazanormeloranualede venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri din activitati de productie, comert, prestari servicii, publicat in Monitorul Oficial nr. 519 din 4 iulie 2017

 

Ordinul   nr.   925   al   Ministerului   Finantelor   Publice aproba

 

Nomenclatorul activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit –activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri din activitati de productie, comert, prestari de servicii.

 

Modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca si a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior

 

Legea nr.164/2017pentru modificarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de munca si a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior, publicata in Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017.

 

Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr. 164/2017 care modifica Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca si Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior.

 

 

Printre principalele aspecte modificate de noua lege, se regasesc stimulentele primite de angajatori,dupa cum urmeaza:

 

-       1.125 RON/luna pentru intreaga perioada a contractului de ucenicie, acordat din bugetul asigurarilor de somaj in limita fondurilor alocate pentru aceasta destinatie.

-        1.350 RON/luna pentru intrega perioada a contractului de stagiu, acordat din bugetul asigurarilor de somaj in limita fondurilor alocate pentru aceasta destinatie.

 

Contractele de ucenicie si stagiu incheiate potrivit prevederilor Legii nr. 279/2005 si Legii nr. 335/2013 isi produc efectele pana la expirarea duratei pentru care au fost incheiate, potrivit legislatiei in vigoare la data incheierii lor.

 

Modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

 

Legea nr. 172//2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,publicata in Monitorul Oficial nr. 576 din 19 iulie 2017.

 

Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr. 172/ 2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

 

Legea extinde conceptul de „tanar NEET” la persoane cu varsta de pana la 25 de ani.

 

Totodata, legea modifica cadrul legal in ceea ce priveste beneficiile acordate de stat pentru cresterea ocuparii fortei de munca, cum ar fi prima de instalare acordata persoanelor   care domiciliaza sau se muta in zonele incluse in Planul national de mobilitate,inclusiv cetatenilor romani care si-au exercitat dreptul la libera circulatie a lucratorilor in spatiul UE si SEE pe o perioada de cel putin 36 de luni si se reintorc in Romania, urmand a se stabili in astfel de zone.

 

Taxare internationala

 

MLI – Detaliile Rezervelor si Notificarilor Romaniei

 

Ca urmare a semnarii de catre Romania a Conventiei Multilaterale (MLI) pe 7 iunie 2017, Guvernul a emis lista de Rezerve si Notificari asteptate in conformitate cu Articolele 28(7) si 29(4) ale Conventiei. Rezervele si Notificarile vor fi confirmate printr-un instrument de ratificare conform Articolelor 28(6) si 29(3) ale Conventiei.

 

Va rugam sa consultati Buletinul Fiscal nr. 14/iulie 2017 pentru mai multe detalii.

 

Baza de date comparativa MLI

 

OCDE a lansat o ’versiune beta’ a unei Baze de date comparative MLI.

 

Baza de date comparativa utilizeaza pozitiile exprimate ale semnatarilor Conventiei Multilaterale (MLI) pentru a proiecta daca o conventie de evitare a dublei impuneri incheiate intre doi semnatari va fi modificata de Conventie.

 

Baza de date comparativa MLI poate fi accesata prin urmatorul link:http://www.oecd.org/ctp/treaties/mli-matching-database.htm

 

 

 

OCDE a emis un raport referitor la Actiunea 2 a Planului BEPS privind neutralizarea aranjamentele hibride in cazul sucursalelor

 

Pe 27 iulie 2017,OCDE a publicat un raport privind neutralizarea efectelor aranjamentelor hibride in cazul sucursalelor din Planul BEPS(Actiunea 2).Acest nou raport stabileste recomandarile in vederea modificarii legislatiei domestice care sa alinieze tratamentul acestor structuri hibride cu rezultatele Actiunii 2.

 

OCDE a publicat proiectul de modificare a Convetiei Model OCDE

 

Comitetul OCDE privind Afacerile Fiscale a emis proiectul de actualizare a Conventiei Model OCDE. Actualizarea nu a fost inca aprobata de Comitetul de Afaceri Fiscale sau de Consiliul OCDE, desi parti semnificative din actualizarea din 2017 au fost aprobate anterior ca parte  a Pachetului BEPS  (va     fi  supusa aprobarii  ulterior  in  2017).  Acest  proiect  nu  reflecta  in mod necesar pozitia finala OCDE si a tarilor membre.

 

Ca parte a actualizarii din 2017, un anumit numar de modificari si completari vor fi efectuate privind observatiile, rezervele si pozitiile tarilor membre si non-membre OCDE. Acestemodificari si completari sunt pe cale de a fi formulate si vor fi incluse in versiunea finala a actualizarii din2017.

 

Reglementari contabile

 

Derogare pentru firmele de audit in vederea prestarii de servicii alte decat cele de audit catre entitatile de interes public (PIE) din UE

 

Legea nr.162/2017privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017

 

Legea nr. 162/2017 transpune prevederile Regulamentului UE nr.  537/2014  in  legislatia  nationala  si a  intrat  in  vigoare din

15 iulie 2017. Noua legislatie prevede, printre altele, ca prin derogare, firmele de audit pot presta, catre entitatile de interes public (PIE) ale UE si alte servicii, in afara celor de audit (asa cum sunt definite la Articolul 5 (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014), daca anumite conditii (asa cum sunt prevazute la Articolul 5 (3) din Regulamentul UE nr. 537/2017) sunt indeplinite.

 

Diverse

 

Examen pentru obtinerea calitatii de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent

 

Hotarare privind modificarea Regulamentului pentru organizare examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr.7/2014, publicata in Monitorul Oficial nr. 514 din 4 iulie2017

 

Decizia introduce posibilitatea de a sustine examenul de obtinere a calitatii de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent sub forma de interviu. Acest lucru va fi posibil pentru candidatii care au absolvit cu o medie generala de minim 8 un program de Master acreditat, cu profil economic, organizat in parteneriat cu Camera ConsultantilorFiscali.

 

Persoanele ce sustin examenul vor trebui sa indeplineasca si conditiile prevazute la Articolul 5 (pentru calitatea de consultant fiscal) si Articolul 6 (pentru calitatea de consultant fiscal asistent) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.

 

Modificari aduse Legii deseurilor

 

Lege nr. 166/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, publicata in Monitorul Oficial nr. 554 din 13 iulie 2017

 

Printre modificarile introduse, precizam urmatoarele:

 

-         Resturile vegetale nepericuloase provenite din agricultura sau silvicultura nu mai sunt excluse din domeniul de aplicare al legii;

-         Atributiile comisarilor Garzii Nationale de Mediu in ceea ce priveste inspectarea corectitudinii raportarilor suntextinse.

 

Obligatia de a depune anumite declaratii fiscale exclusiv in format electronic

 

ANAF a publicat pe website-ul oficial un proiect de ordin privind obligatia de a depune anumite declaratii fiscale (cum ar fi Declaratiile 100,101,120,205,207,300,394,390,710)exclusiv in format electronic, incepand cu ianuarie2018.

 

Grupul fiscal unic

 

ANAF a publicat pe website-ul official un proiect de ordin ce modifica Ordinul nr. 3006/2016 privind grupul fiscal unic. Principalele modificari privesc autoritatea fiscala competenta pentru administrarea unui grup fiscal unic.

 

Clarificari aduse de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in ceea ce priveste contribuabilii ce intra sub incidenta impozitului specific unor activitati

 

Comunicat de presa ANAF din 31 iulie 2017

 

Va rugam sa consultati Buletinul Fiscal nr. 17/iulie 2017 pentru mai multe detalii.

 

Introducerea accesului la Spatiului Privat Virtual pentru persoane impozabile cu sau fara personalitate juridica.

Autori

foto
ERNST & YOUNG SRL