loader
Buletin legislativ Nr. 6

Buletin legislativ Nr. 6

- Modificari aduse Codului Fiscal - Modificari aduse Codului de Procedura Fiscala - Reglementari Contabile - Diverse

Modificari aduse Codului Fiscal

 

Ordinul nr. 409/2017 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator, publicat in Monitorul Oficial

nr. 468/22 iunie 2017

 

Va rugam sa consultati Buletinul Fiscal nr. 13/iunie 2017 pentru mai multe detalii.

 

Legea nr. 136/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar- fiscale, publicat  in Monitorul Oficial nr. 440/14 iunie 2017

 

Ordonanta introduce articole noi in Codul Fiscal cu privire la:

 

Scutire de la plata impozitului pentru activitati de cercetare- dezvoltare pentru care se introduce urmatoarele conditii:

- se acorda pentru toate persoanele care sunt inclusein echipa unui proiect de cercetare-dezvoltare si inovare, cu indicatori de rezultate definiti;

- se acorda in limita cheltuielilor cu personalulalocat proiectului de cercetare-dezvoltare si inovare, evidentiate distinct in bugetul proiectului;

- statul de plata aferent veniturilor din salarii si asimilate salariilor, obtinute de fiecare angajat din activitati desfasurate in proiectul de cercetare-dezvoltare si inovare, se intocmeste separat pentru fiecare proiect.

 

Accize

- exceptii specifice de la regimul accizelor nearmonizate aplicabile pentru anumite produse din tutun incalzit (cu incadrarea tarifara NC 24039990;si

- restituiri speciale pentru produsele din tutunincalzit mentionate mai sus.

 

Modificari aduse Codului de Procedura Fiscala

 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 42/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala in vederea implementarii schimbului automat obligatoriu de informatii cu privire la raportul pentru fiecare tara in parte, publicat  in Monitorul Oficial nr. 438 / 13 iunie 2017

 

Ordonanta de Urgenta aduce modificari ale Codului de Procedura Fiscala pentru a implementa schimbul automat obligatoriu de informatii cu privire la raportul pentru fiecare tara in parte, ca urmare a adoptarii Directivei (UE) 2016/881 a Consiliului din 25 mai 2016 de modificare a Directivei 2011/16/EU in ceea ce priveste schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal.

 

Ordonanta de Urgenta intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial (13 iunie 2017) si transpune Directiva (UE) 2016/881 a Consiliului, fara a aduce modificari semnificative.

 

Va rugam sa consultati Buletinul Fiscal Preturi de transfer din iunie 2017 pentru mai multe detalii.

 

 

Reglementari Contabile

 

Ordinul nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat in Monitorul Oficial nr. 463 / 21 iunie 2017

 

Va rugam sa consultati Buletinul Fiscal nr. 12 / iunie 2017 pentru mai multe detalii.

 

Diverse

 

Sistemul unitar de pensii publice

 

Legea nr. 160/2017 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicat in Monitorul Oficial nr. 504/30 iunie 2017

 

Legea reglementeaza o derogare de la prevederile Legii nr. 7/2017 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2017.

Astfel, se impune un indice de corectie de 1,14 pentru intregul an 2017, fara a se mai modifica la 1,05 incepand cu 1 iulie 2017.

 

Avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor straini

 

Ordinul nr. 689/2017 pentru aprobarea procedurii de acordare a avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor straini – in vigoare de la 21 iunie 2017, publicat in Monitorul Oficial nr. 465 /21 iunie 2017

 

Ordinul aproba procedura de acordare a avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor straini, in vederea obtinerii vizei de lunga sedere in Romania pentru desfasurarea de activitati comerciale. De asemenea, stabileste Comisia din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat care va duce la indeplinire prevederile acestui ordin.

 

Scheme de ajutor de stat

 

Ordinul nr. 692 / 12 iunie 2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevazute in Programul pentru stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii “Start-up Nation – Romania”, publicat in Monitorul Oficial nr. 431 / 12 iunie 2017

 

Ordinul aproba o schema de ajutor ”de minimis” ce are ca obiectiv stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea performantelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de munca, insertia pe piata muncii a persoanelor defavorizate, somerilor si absolventilor, cresterea investitiilor in tehnologii noi inovative.

 

Pot beneficia de ajutor de stat intreprinderile mici si mijlocii ce indeplinesc anumite conditii prevazute expres in schema de ajutor de stat. Ajutorul de stat consta in alocatii financiare nerambursabile de maxim 200.000 lei/beneficiar, suma care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societatile neplatitoare) aferente proiectului.

 

Schema de ajutor de stat este valabila pana la 31 decembrie 2020, platile urmand a fi efectuate pana la 31 decembrie 2021.

 

 

Bugetul alocat schemei pentru anul 2017 este de 1.713.798.000 lei si bugetul estimativ anual pentru perioada 2018 – 2020 este de 2.000.000.000 lei. Pentru anul 2017 se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar de maxim 10.000 de beneficiari.

 

Baza de impozitare comuna / Baza fiscala consolidata comuna a societatilor

 

Hotararea nr. 45 / 30 mai 2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu: Crearea unui sistem de impozitare a societatilor echitabil, competitiv si stabil pentru Uniunea Europeana - COM (2016)682, Propunerea de directiva a Consiliului privind o baza fiscala consolidata comuna a societatilor (CCCTB) - COM (2016)683 si Propunerea de directiva a Consiliului privind o baza fiscala comuna a societatilor - COM (2016)685, publicata in Monitorul Oficial nr. 416 / 6 iunie 2017

 

Decizia prezinta anumite remarci in legatura cu cele doua directive propuse de Consiliu in data de 25 octombrie 2016 privind baza de impozitare comuna (CCTB), respectiv baza fiscala consolidata comuna a societatilor (CCCTB). in principiu, initiativele si propunerea de reformare a sistemului fiscal sunt sustinute, insa se fac anumite remarci, cum ar fi:

 

- considera ca societatile mari sunt impotriviaobligativitatii raportarii CCCTB, in timp ce IMM-urile, ONG-urile si persoanele fizice sustin obligativitatea;

- tinand cont de experienta Romaniei, considera caeste necesar ca activitatile de cercetare-dezvoltare sa fie certificate la nivel national;

- considera necesara introducerea in directiva aunei prevederi care sa delimiteze tipurile de cheltuieli eligibile pentru facilitarea fiscala propusa;

- nu sustine optiunea de a beneficia de stimulentulfiscal pentru activitati de cercetare-dezvoltare fie in forma creditului fiscal sau pentru supradeducere (ci considera potrivit stimulentul acordat sub forma supradeducerii fiscal);

- desi sustine, in principiu, implementarea celordoua directive in doua etape, are rezerve pentru cea de-a doua etapa (respectiv CCCTB), tinand cont de posibilul impact asupra veniturilor bugetare nationale.

Autori

foto
ERNST & YOUNG SRL