loader
Noua Lege a energiei electrice si a gazelor naturale

Noua Lege a energiei electrice si a gazelor naturale

Legea 155 este ultima dintr-o serie de acte normative recente prin care Legea 123/2012 a fost modificata in sens substantial

In Monitorul Oficial nr. 665 din 27 iulie 2020 a fost publicata Legea nr. 155/2020 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si privind modificarea si completarea altor acte normative („Legea 155”).

Legea 155 este ultima dintr-o serie de acte normative recente prin care Legea 123/2012 („Legea 123”) a fost modificata in sens substantial. Modificarile aduse de Legea 155 sunt cuprinzatoare si schimba considerabil structura si, pe alocuri, functionarea pietelor de energie electrica si de gaze naturale.  De aceea, credem ca este util sa trecem prin cateva dintre cele mai interesante modificari aduse Legii 123de Parlamentul Romaniei.

1. Consumatorul, participant activ in piata energiei

Pana la acest moment, Legea 123 descria consumatorul de energie ca un element pasiv al pietei, protejat prin obligatiile pe care legea le stabilea in sarcina celorlalti participanti la piata, producatori si operatori de retea si sistem. Prin modificarile legislative aduse de Legea 155, in concordanta cu prevederile reglementarilor europene, consumatorul devine participant activ, fie ca prosumator, fie ca si consumator diligent si integrat intr-un sistem eficient de consum.

Prin modificarea art. 21 din Legea 123, participantul la piata de energie electrica este definit astfel: „Participant la piata de energie electrica reprezinta o persoana fizica sau juridica care cumpara, vinde sau produce energie electrica, care este implicata in agregare sau care este un operator de consum dispecerizabil sau de servicii de stocare a energiei, inclusiv prin plasarea de ordine de tranzactionare pe una sau mai multe piete de energie electrica, inclusiv pe pietele de echilibrare a energiei.”

Cum pietele energiei electrice si cea a gazelor naturale urmeaza ritmul rapid al liberalizarii, rolul si activitatea consumatorului devin definitorii pentru functionarea sistemului energetic.

2. Agregarea, nou mecanism de functionare a pietei energiei electrice

Legea 155 introduce notiunea de agregare, ce inseamna functia indeplinita de o persoana fizica sau juridica care combina sarcinile mai multor clienti sau energia electrica produsa de mai multe surse in vederea vanzarii, a cumpararii sau a licitarii pe orice piata de energie electrica.

Art. 10, alin. (2), lit. i) din Legea 123 prevede ca ANRE emite licente pentru activitatea de agregare, fiind posibila desfasurarea in mod independent a activitatii de agregare (agregatorul independent este definit ca fiind participantul la piata implicat in agregare care nu este afiliat furnizorului clientului sau).

Schimbarea nu reprezinta o inovatie a legiuitorului, ci o intarziata masura de armonizare a legislatiei interne cu acte normative comunitare (unul dintre ele fiind aplicabil in mod direct in Romania, dar ramanand in mod previzibil neaplicat). Desigur, ne referim la Regulamentul (UE) 2019/943 si la Directiva (UE) 2019/944 prin care s-a reglementat statutul consumatorului ca participant activ si direct implicat in piata energiei.

ANRE a refuzat licentierea agregatorilor in absenta unei dispozitii legale interne care sa reglementeze aceasta posibilitate iarodificarea adusa prin Legea 155 rezolva aceasta neconcordanta dintre legea romaneasca si legea europeana, cu toate ca regulamentele europene sunt acte normative obligatorii si aplicabile direct in dreptul intern al fiecarui stat membru.

Agregarea este o latura a unei schimbari foarte ambitioase de perspectiva: in opozitie fata de conceptia clasica a unui numar redus de capacitati semnificative de productie care acopera cererea de energie, noua viziune propune o intalnire ofertelor producatorilor (multi dintre ei regenerabili, cu variatiile de productie aferente) cu o cerere fluctuanta a consumului. Agregatorul ajuta toti jucatorii de pe piata sa se intalneasca intr-un mod eficient: el poate grupa productia individuala a unui numar mare de producatori mici intr-o oferta consolidata (ajungand, cel putin din punct de vedere cantitativ, la nivelul unei centrale electrice traditionale), mai usor de pus pe piata; la fel de bine, el poate prelua portofoliile mai multor consumatori, eficientizand dinamic consumul acestora. 

Detaliile activitatii agregatorilor vor veni odata cu adoptarea de catre ANRE a reglementarilor secundare.

Credem ca modul in care va fi reglementata activitatea agregatorului va avea o importanta semnificativa si asupra efectelor activitatii acestora privind concurenta. Cu siguranta, Consiliul Concurentei va urmari cu atentie modul in care activitatea de agregare se va dezvolta in Romania. 

3. Instalatii de stocare a energiei

Legea 155 introduce notiunea de stocare a energiei, definita ca procesul de transformare a energiei electrice intr-o forma de energie care poate fi stocata in scopul amanarii utilizarii acesteia pentru un moment ulterior momentului generarii si reconversia ulterioara a energiei respective in energie electrica sau utilizarea acesteia in alt vector energetic.

Instalatia de stocare a energiei e definita ca fiind o instalatie in care are loc stocarea energiei, implementata in sistemul de energie electrica.

Realizarea instalatiilor de stocare noi urmeaza acelasi regim de autorizare ca cel al capacitatilor de producere (si acesta simplificat prin Legea 155): pentru cele care au o putere maximal debitata in retea de peste 1MW trebuie obtinuta o autorizatie de infiintare, pentru celelalte este necesara doar notificarea autoritatii competente privind proiectul investitional si raportarea periodica a starii implementarii acestuia.

Ulterior, ANRE elibereaza licente pentru exploatarea comerciala a instalatiilor de stocare. In cazul in care instalatiile de stocare sunt instalate in cadrul unei capacitati de productie existente, nu se va elibera o licenta separata, ci se va modifica licenta de exploatare comerciala a capacitatilor de productie existenta.

In masura in care sunt identificate solutii tehnice adecvate, instalatiile de stocare pot deveni o unealta versatila din piata de energie electrica, de mare folos pentru integrarea in sistem a micilor producatori sau a consumatorilor activi din piata de energie electrica. 

4. Posibilitatea desfasurarii activitatilor de distributie fara licenta

Una dintre cele mai interesante schimbari aduse Legii 123 este introducerea posibilitatii de a presta activitati de distributie a energiei electrice/gazelor naturale fara a detine licenta.

Distributia energiei electrice

Pentru energie electrica, prestarea serviciului de distributie este permisa fara detinerea unei licente acordate de ANRE operatorilor de distributie ai sistemelor de distributie inchise (pe baza unei decizii emise de ANRE), operatorilor de distributie sau administratorilor parcurilor industriale in interiorul parcurilor industriale constituite conform Legii nr. 186/2013, operatorilor de distributie sau administratorilor de zone libere in interiorul zonelor libere, indiferent de putere, precum si altor operatori economici care detin retele de distributie ce alimenteaza locuri de consum, din afara parcurilor industriale, respectiv zonelor libere definite anterior, cu puteri electrice aprobate insumate mai mici de 3 MW. Regulile se aplica inclusiv retelelor electrice situate in afara limitei parcului industrial, respectiv zonei libere, pana la punctul de delimitare cu reteaua electrica de distributie a concesionarului sau cu reteaua electrica de transport, cu respectarea urmatoarelor conditii:

a) puterile electrice aprobate pentru locurile in afara limitei parcului industrial, respectiv a zonei libere alimentate din retelele electrice sa fie in mod cumulat sub 3 MW;

b) exista instiintarea scrisa catre operatorul de distributie concesionar din regiunea de amplasare a parcului industrial sau a zonei libere respective cu privire la prestarea serviciului de distributie prin aceste retele electrice.

Sistemul de distributie inchis este definit ca acel sistem prin care se distribuie energie electrica intr-o zona industriala, comerciala sau de servicii comune, limitata din punct de vedere geografic si care, fara a aduce atingere dispozitiilor alin. (4), nu alimenteaza clientii casnici, daca:

a) din motive tehnice sau de securitate specifice, activitatile ori procesul de productie desfasurate de utilizatorii sistemului respectiv sunt integrate; sau

b) sistemul respectiv distribuie energie electrica, in principal proprietarului sistemului de distributie, operatorului acestuia ori operatorilor economici afiliati acestora.

Distributia gazelor naturale

Prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale se desfasoara fara licenta acordata de ANRE operatorilor economici care opereaza un sistem de distributie inchis, administratorilor parcurilor industriale constituite conform Legii nr. 186/201 si administratorilor zonelor libere constituite conform Legii nr. 84/1992, operatorii beneficiind de aceleasi drepturi si avand aceleasi obligatii de a respecta reglementarile ANRE corespunzatoare unui titular de licenta pentru acea activitate.

Sistemul de distributie inchis este acel sistem prin care se distribuie gaze naturale intr-o zona industriala, comerciala sau de servicii comune, limitata din punct de vedere geografic si care nu alimenteaza clientii casnici, daca, din ratiuni de organizare tehnologica, activitatile derulate de utilizatorii sistemului respectiv sunt integrate sau sistemul respectiv asigura gazele naturale in principal catre proprietarul sistemului, operatorul sistemului sau un operator economic afiliat acestora, dupa caz.

5. Masuri de sprijin a investitiilor in capacitati de productie

Legea 155 introduce o derogare de la regulile aplicabile exploatarii capacitatilor de productie, in scopul sprijinirii investitiilor in capacitati de productie (prin sporirea garantiilor care pot fi oferite in procesul de obtinere a finantarii).

Astfel, art. 10, alin. (52) din Legea 123 prevede ca o persoana fizica sau juridica are dreptul sa contracteze, in calitate de producator, in conditiile reglementarilor emise de ANRE, energia electrica ce va fi produsa de noua capacitate energetica, fara a detine, la momentul tranzactionarii energiei, licenta prevazuta la alin. (2) lit. a).

Prevederea vine sa complementeze derogarea de la alin. (1) al art. 23 din Legea 123 introdusa prin OUG nr. 74/2020, conform careia. pe piata concurentiala, angro sau cu amanuntul, producatorii pot incheia contracte bilaterale in afara pietei centralizate, la preturi negociate, cu respectarea regulilor de concurenta, pentru energia electrica provenita de la noi capacitati energetice de productie, puse in functiune dupa data de 1 iunie 2020.

Speram ca derogarea introdusa prin OUG nr. 74/2020 sa fie abrogata in urma dezbaterii parlamentare cu privire la aprobarea sa. Proiectul de lege privind aprobarea OUG 74 a trecut de Senat intr-o forma prin care derogarea introdusa de OUG 74 a fost eliminata. Proiectul este in dezbatere la Camera Deputatilor, unde se va decide daca derogarea ramane in lege sau nu.

6. Masuri de sprijin a consumatorilor non-casnici la conectare

Legea 155 obliga operatorii de retea de distributie de energie electrica „sa asigure finantarea si realizarea lucrarilor de proiectare si executie a instalatiei de racordare a clientului final noncasnic, a carei lungime va fi de pana la 2.500 metri aflata pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale pentru care are concesiunea serviciul public de distributie, a carei contravaloare va fi recunoscuta in tarif de catre ANRE. Termenul de realizare a racordarii este de maximum 90 de zile de la data obtinerii autorizatiei de construire. “

Similar, operatorii de retea de distributie si transport de gaze naturale nu pot refuza conectarea la retea si, in plus, sunt obligati “sa finanteze lucrarile pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordarii consumatorilor aflati in perimetrul unitatii administrativ-teritoriale pentru care a fost concesionat serviciul public de distributie. Termenul de extindere si/sau bransare a consumatorilor nu poate depasi termenul de 90 de zile de la data obtinerii autorizatiei de construire”

7. Prevederi noi referitoare la solutionarea plangerilor

Directiva europeana obliga statele membre de a pune la dispozitia participantilor la piata de energie electrica a unor instrumente facile si rapide de mediere a potentialelor conflicte. Acestea nu exclud dreptul fundamental de acces la instantele de judecata, ci dau posibilitatea unei analize a situatiei de fapt care sa fie realizata de specialisti ai domeniului.

Avand in vedere ca ANRE este abilitat prin lege de a da solutii in proceduri administrativ – jurisdictionale, Legea 155 confirma inca odata rolul acestei institutii ca arbitru in domeniul energetic.

Legea 155 introduce o definitie a notiunii de plangere - sesizare, reclamatie, petitie, divergenta, neintelegere, disputa adresata ANRE, in domeniul energiei electrice si/sau in domeniul energiei termice produse in cogenerare, formulata de o persoana fizica sau juridica, respectiv Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri pentru domeniul eficientei energetice (o definitie similara este prevazuta si in titlul referitor la domeniul gazelor naturale).

Legea 155 introduce articole noi, care reglementeaza cu titlu general solutionarea plangerilor depuse la ANRE in domeniul energiei electrice si al gazelor naturale.

Se prevede ca plangerile referitoare la activitatea unui prestator de servicii/de activitati trebuie adresate mai intai prestatorului in cauza, inainte de a fi depuse la ANRE. Nu se specifica termenul pe care prestatorul il are la dispozitie pentru a da un raspuns, ramanand aplicabile dispozitiile regulamentelor ANRE.

Se prevede ca nu pot face obiectul solutionarii acele plangeri al caror obiect depaseste 36 de luni de la data savarsirii, iar sesizarea instantelor de judecata cu privire la obiectul plangerii exclude posibilitatea formularii unei noi plangeri la ANRE.

Legea se completeaza cu reglementarile secundare emise de ANRE privind procedurile de solutionare a plangerilor inaintate spre solutionare catre autoritate. La acest moment, ANRE are competente juristictionale in urmatoarele domenii:

  • In domeniul energiei electrice, ANRE“stabileste, in conditiile legii, procedura de solutionare pe cale administrativ-jurisdictionala a neintelegerilor precontractuale si solutioneaza neintelegerile legate de incheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice si termice, a contractelor de furnizare a energiei electrice si termice, a contractelor de racordare la retea si a celor de vanzare-cumparare a energiei termice produse in cogenerare, precum si neintelegerile aparute la incheierea actelor aditionale prin care se preiau prevederi ca urmare a aparitiei unor modificari legislative” si “solutioneaza, in conditiile legii, pe cale administrativjurisdictionala, plangerile impotriva operatorului de transport si de sistem si a operatorilor de distributie referitoare la obligatiile ce le revin potrivit dispozitiilor legii, precum si divergentele dintre operatorul de transport si sistem si proprietarul retelei de transport, in baza unei proceduri proprii;”

 

  • In domeniul gazelor naturale, ANRE „solutioneaza, in conditiile legii, pe cale administrativ jurisdictionala, plangerile impotriva operatorului de transport si de sistem si a operatorilor de distributie referitoare la obligatiile ce le revin in temeiul prezentei ordonante de urgenta, precum si divergentele dintre operatorul de transport si sistem si proprietarul retelei de transport, in baza unei proceduri proprii” si “solutioneaza neintelegerile precontractuale in sectorul gazelor naturale, conform procedurilor proprii;”

In noul context al reglementarilor europene care obliga la implementarea unor sisteme jurisdictionale accesibile oricarei persoane fizice sau juridice aflate intr-o situatie de conflict ca participant al pietei de energie electrica sau gaze naturale, este de asteptat ca atributiile administrativ - jurisdictionale ale ANRE sa fie extinse si noi proceduri de solutionare a plangerilor sa fie publicate in curand.

Autori