loader
Potentiale modificari ale regimului prosumatorilor

Potentiale modificari ale regimului prosumatorilor

Autori: Raluca Teodorescu - Avocat, Managing Associate - Bancila, Diaconu si Asociatii si Iulian Creanga - Avocat, Senior Associate - Bancila, Diaconu si Asociatii

Regimul prosumatorului reprezinta un subiect de interes major la nivel national, atat pentru sectorul privat, cat si pentru sectorul public, aspect care se reflecta si in cresterea numarului de prosumatori in ultima perioada. Astfel, conform datelor oferite de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei , incepand cu ianuarie 2022 si pana in iunie 2023, numarul prosumatorilor a crescut de la 13.874 la 77.638, iar puterea instalata a acestora de la 88 MW, la 973 de MW, estimandu-se 1.500 MW la finalul anului 2023.

In sustinerea ritmului de dezvoltare accelerat, in data de 25 noiembrie 2023 a fost trimis spre promulgare Proiectul de Lege cu nr. 605/2023 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere cresterea interesului in aceasta directie, consideram ca este oportuna interventia legiuitorului pentru clarificarea si completarea legislatiei privind prosumatorii.

Cu toate acestea, pana in prezent, Proiectul de Lege nu a fost promulgat de Presedintele Romaniei. Astfel, forma finala a Proiectul de Lege este inca in discutie, ca urmare a unei cereri de reexaminare formulate de catre Presedintele Romaniei, in urma careia Proiectul de Lege s-a intors in Parlament spre dezbatere.

Forma proiectului de lege

Proiectul de lege propune o serie de schimbari majore, inclusiv:

(i) Marirea limitei capacitatii puterii instalate a centralelor electrice pentru care se pot aplica mecanismele de compensare cantitativa si regularizare financiara:

(a) de la 200kW (actual), la 400 kW pentru compensarea cantitativa;

(b) de la 400kW (actual), la 900 kW pentru regularizarea financiara.

(ii) Cresterea puterii instalate pentru care prosumatorii sunt exonerati de responsabilitatea in materie de echilibrare de la 400 kW (actual), pana la 900 kW;

(iii) Modificarea definitiei prosumatorului prin introducerea expresa a mecanismului de compensare financiara ca modalitate de decontare a excedentului de energie electrica produsa la locul de producere cu energia electrica consumata din retea pentru alte locuri de consum, daca:

(a) serviciul de furnizare este prestat de acelasi furnizor;

(b) locurile de consum si/sau de producere si consum sunt racordate la reteaua electrica a aceluiasi operator de distributie;

(iv) Introducerea dreptului de a opta intre aplicarea mecanismului de compensare cantitativa si cel al regularizarii financiare pentru prosumatorii care detin centrale electrice din surse regenerabile, cu o putere instalata de cel mult 400 kW pe o perioada de cel putin 6 luni;

(v) Eliminarea perioadei de 24 luni in care prosumatorul poate folosi energia produsa, dar neutilizata.

Pentru aducerea la indeplinire a noilor modificari, proiectul de lege prevede obligatia ANRE de a modifica si completa Metodologia de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse in centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrica instalata de cel mult 400 kW pe loc de consum apartinand prosumatorilor, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a proiectului de lege.

Prin normele sale tranzitorii, proiectul de lege mai prevede si aplicarea sa imediata in cadrul contractelor dintre prosumatori si furnizori aflate deja in derulare.

Cererea de reexaminare a Presedintelui Romaniei

In data de 12 decembrie 2023, a fost inaintata catre Senatul Romaniei cererea de reexaminare a Presedintelui Romaniei, inregistrata cu nr. L504/13.12.2023.

Printre motivele cererii de reexaminare se numara:

(i) Necesitatea corelarii modificarilor propuse cu dispozitiile legale in vigoare. Corelarea ar trebui sa priveasca atat normele care reglementeaza sectorul energetic, cat si cele care reglementeaza alte sectoare, precum fiscal si financiar;

(ii) Implicatiile referitoare la principiul securitatii raporturilor juridice in situatia aplicarii noilor modificari si pentru prosumatorii care beneficiaza deja de facilitatile existente;

Cu titlu de exemplu, in situatia in care un prosumator cu puterea instalata de 350 kW care beneficiaza, in prezent, de mecanismul de regularizare financiara ar putea beneficia de mecanismul de compensare cantitativa, fara alte formalitati, dupa intrarea in vigoare a proiectului de lege in forma in care a fost transmis spre promulgare.

(iii) Existenta unor potentiale bariere de acces al prosumatorilor la piata de energie electrica in situatia decontarii energiei electrice consumate de prosumatori la alte locuri de consum;

Astfel, in contextul in care furnizorii sunt cei care gestioneaza relatia cu operatorii de distributie pentru locurile de consum ale prosumatorilor, acestia pot limita accesul prosumatorilor la piata de energie electrica.

(iv) Depasirea limitelor impuse de Uniunea Europeana prin Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European si Consiliului, care prevede ca statele membre pot acorda derogari de la responsabilitatea de echilibrare in ceea ce priveste instalatiile de producere de energie electrica din surse regenerabile cu o putere instalata mai mica de 400 de kW (in prezent), urmand ca, de la 1 ianuarie 2026, sa se reduca la 200 kW.

Astfel, pana la alinierea Proiectului de Lege cu solicitarile Cererii de Reexaminare si publicarea versiunii finale in Monitorul Oficial, viitorul regim juridic al prosumatorilor ramane inca incert, prevederile proiectului de lege nefiind aplicabile.

                                                                                                                 -//-

Despre Bancila, Diaconu si Asociatii SPRL

Bancila, Diaconu si Asociatii SPRL este o societate de avocati ce ofera servicii juridice complete, care includ atat servicii de consultanta juridica, cat si asistenta si reprezentare in fata instantelor de judecata, avand o practica importanta de controverse si dispute fiscale.

Bancila, Diaconu si Asociatii SPRL este membra a grupului Ernst & Young Global Ltd si face parte din reteaua globala EY Law, aflata in plina expansiune, in cadrul careia lucreaza peste 2.400 de avocati in mai mult de 90 de jurisdictii.

Experienta noastra a fost recunoscuta de piata si de publicatii internationale.

Chambers Global 2019 a recunoscut practica noastra de Corporate/M&A in timp ce Chambers Europe 2019, 2020, 2021 si 2022 au plasat practica noastra de Controverse si Dispute Fiscale pe banda 1. Totodata, The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2019, 2020, 2021 si 2022 au premiat practicile noastre de Drept Comercial, Drept Societar/ M&A, Drept Imobiliar si Dreptul Muncii, editiile 2020, 2021 si 2022 plasand practica de Controverse si Dispute Fiscale pe pozitia 1.

 

Autori

foto
BANCILA, DIACONU SI ASOCIATII SPRL