loader
Modificari legislative: Societatile vor putea sa distribuie dividende trimestrial

Modificari legislative: Societatile vor putea sa distribuie dividende trimestrial

Societatile primesc posibilitatea de a distribui trimestrial dividendele, potrivit proiectului de lege nr. 265/2017, adoptat de Parlamentul Romaniei pe 13 iunie 2018.

In acest sens, proiectul de lege aduce, dupa caz, modificari si completari Legii contabilitatii nr. 82/1991, Legii societatilor nr. 31/1990, precum si Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei.


Pentru a intra in vigoare, proiectul urmeaza sa fie promulgat de presedintele Romaniei si publicat in Monitorul Oficial.


Modificari legislative: Societatile vor putea sa distribuie dividende trimestrial


Societatile primesc posibilitatea de a distribui trimestrial dividendele, potrivit proiectului de lege nr. 265/2017 , adoptat de Parlamentul Romaniei pe 13 iunie 2018.


In continuare, prezentam principalele modificari:


Proiectul de lege aduce o modificare semnificativa a legii societatilor nr. 31/1990, prin includerea posibilitatii distribuirii de dividende pe parcursului anului. Astfel:


• Societatea poate sa distribuie dividende, optional trimestrial, pe baza situatiilor financiare interimare, si anual, dupa regularizarea efectuata prin situatiile financiare anuale.

 

• Dividendele distribuite trimestrial se pot plati in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, prin legile speciale.


• Regularizarea diferentelor rezultate din distribuirea dividendelor in timpul anului (fie prin plata de catre societate catre asociati/actionari fie invers) se va face in termen de 60 zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale, sub sanctiunea platii de dobanzi penalizatoare stabilite conform legislatiei aplicabile, cu exceptia cazurilor in care prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor nu s-a stabilit o dobanda mai mare.


• Situatiile financiare anuale vor evidentia dividendele atribuite partial si vor regulariza diferentele rezultate.


• Dividendele platite contrar mentiunilor anterioare se restituie, daca societatea dovedeste ca asociatii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, in imprejurarile existente, trebuia sa o cunoasca.


• In cazul societatilor pe actiuni, situatia privind dividendele distribuite partial in cursul anului fiscal se pune la dispozitia actionarilor la sediul societatii, la data convocarii adunarii generale pentru aprobarea situatiilor financiare anuale. Articolul 272¹ litera b) care incrimineaza distributia de dividend fictive sau nedistribuibile a fost modificat astfel incit sa reflecte cele de mai sus.


Pentru a alinia modificarile din Legea societatilor, Proiectul de lege modifica si Legea contabilitatii nr. 82/1991. Legea contabilitatii aduce urmatoarele clarificari:


• Repartizarea profitului trimestrial se poate efectua in limita profitului contabil net realizat trimestrial plus profituri reportate si sume retrase din rezerve disponibile in acest scop (dupa scaderea oricaror pierderi raportate si a rezervelor egale sau statutare).


• In scopul distribuirii profitului, trebuie pregatite situatii financiare interime, care necesita aprobarea adunarii generale a actionarilor/asociatilor si auditarea (daca societatea are obligatia statutara de a -si audita situatiile financiare anuale sau a optat in acest sens) sau verificarea de catre cenzori (daca situatiile financiare anuale sunt, potrivit legii, verificate de catre cenzori).
Legea privind organizarea si functionarea cooperatiei a fost si ea modificata in sensul includerii dreptului membrilor cooperatori de a primi dividende din profitul realizat trimestrial.


Pentru textul intreg al Proiectului de lege adoptat, va rugam accesati link -ul acesta: https://goo.gl/LMz42o

Autori

foto
DELOITTE CONSULTANTA SRL