loader
Buletin fiscal Nr. 16

Buletin fiscal Nr. 16

Am sumarizat in cele ce urmeaza cele mai importante modificari si completari aduse Codului Fiscal de Legea nr. 177/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2017 si de Ordonanta nr. 4/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

- Impozit pe profit

 

- Contribuabili

 

O noua categorie de contribuabili exceptati de la plata impozitului pe profit a fost introdusa, si anume asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice si asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari, cu exceptia celor care obtin venituri din exploatarea proprietatii comune, potrivit legii.

 

- Scutirea de impozit a profitului reinvestit

 

Scutirea se aplica si contribuabililor care devin platitori de impozit pe profit (din platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor), ca urmare a indeplinirii conditiei de subscriere a unui capital social de cel putin 45.000 RON.

 

 

- Cheltuieli

 

Sunt introduse noi situatii/conditii privind deductibilitatea cheltuielilor privind bunurile de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizate constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile. Pe langa conditiile de deductibilitate deja existente, urmatoarele sunt introduse:

- Alimentele destinate consumului uman, cu data- limita de consum aproape deexpirare;

- Subprodusele de origine animala, nedestinate consumuluiuman;

- Produsele agroalimentare, deveniteimproprii consumului uman sauanimal.

 

Situatiile de mai sus pentru care se acorda deductibilitate sunt aplicabile in contextul prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare.

 

- Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

 

Sunt aduse clarificari in privinta persoanelor juridice romane care sunt obligate la plata impozitului specific unor activitati si in acelasi timp indeplinesc si conditiile de incadrare sub regimul impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

Prevederile Titlului III Impozit pe veniturile microintreprinderilor din Codul Fiscal prevaleaza fata de prevederile Legii 170/2016.

 

Mai mult, sunt precizate conditiile modificarii sistemului de impunere (de la impozit specific unor activitati la impozit pe veniturile microintreprinderilor).

 

Separat, sunt aduse si modificari privind baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor. Astfel, veniturile din provizioane, ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare se vor scadea din baza impozabila si in situatia in care au fost constituite in perioada in care contribuabilul era supus impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

 

 

- Impozit pe venit

 

Din perspectiva impozitului pe venit, printre altele, urmatoarele modificari sunt aplicabile incepand cu 24 iulie 2017:

- Este introdus un nou beneficiu salarial neimpozabil, si anume serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, platite de catre angajator in suma de pana la 400 euro/ an/ angajat (cumulat cu primele de asigurare voluntara desanatate);

 

- Serviciile medicale furnizate sub forma de abonament suportate de angajati pentru ei insisi si pentru persoanele aflate in intretinere, cumulat cu primele de asigurare voluntara de sanatate, sunt deductibile la calculul impozitului pe venit in suma de pana la 400euro/an;

 

- Este extinsa categoria veniturilor din alte surse cu indemnizatiile pentru limita de varsta aledeputatilor si senatorilor si cu indemnizatiile lunare acordate persoanelor care au avut calitatea de sef de stat;

 

- Veniturile obtinute din activitati altele decat cele independente, drepturi de proprietate intelectuala, agricole, silvicultura si piscicultura sunt excluse din categoria veniturilor din alte surse daca platitorului de venit ii este prezentata dovada inregistrarii fiscale pentru activitatea respectiva, printr-o declaratie pe proprieraspundere; (Legea nr. 177/2017)

 

- incepand cu 1 august 2017, baza lunara de calcul a contributiilor de asigurari sociale (pensie) si de sanatate datorate de angajator o reprezinta salariul minim brut pe tara in cazul in care castigul lunarbrut realizat de un angajat cu norma intreaga/timp partial este sub acest nivel; sunt prevazute exceptii de la regula generala (de ex. elevi si studenti sub varsta de 26 de ani, ucenici sub varsta de 18 ani,etc). (Ordonanta nr. 4/2017)

 

- TVA

 

- Faptul generator

 

Au fost aduse modificari cu privire la faptul generator privind prestarea de servicii.

 

Specific, serviciile de inchiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plata pe o anumita perioada a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct si superficia, asupra unui bun imobil au fost de asemena incluse in categoria livrarilor de bunuri si al prestarilor de servicii care se efectueaza in mod continuu (pe langa livrarile de gaze naturale, de apa, de energie electrica, serviciile de telefonie). in cazul acestor operatiuni, faptul generator intervine la data specificata in contract pentru plata bunurilor livrate/serviciilor prestate, sau, in lipsa unor astfel de prevederi, la data emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depasi un an.

 

 

- Ajustarea bazei de impozitare

 

A fost introdusa o prevedere noua in cazul ajustarilor bazei de impozitare ca urmare a falimentului beneficiarului sau a punerii in aplicare a unui plan de reorganizare admis si confirmat printr-o sentinta judecatoreasca, prin care creanta creditorului este modificata sau eliminata. Astfel, ajustarea este permisa chiar daca s-a ridicat rezerva verificariiulterioare conform Codului de Procedura Fiscala. O astfel de ajustare redeschide rezerva verificarii ulterioare pentru perioada fiscala in care a intervenit exigibilitatea TVA pentru operatiunea care face obiectulajustarii.

 

- Inregistrarea in scopuri de TVA

 

Au fost modificate regulile privind inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile, societati comerciale romanesti infiintate in baza Legii nr. 31/1990. Astfel:

 

- Organele fiscale nu inregistreaza in scopuri de TVA persoana impozabila care prezinta risc fiscal ridicat;

 

- Organele fiscale anuleaza inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile care prezinta risc fiscal ridicat;

 

- Inregistrarea/reinregistrarea in scopuri de TVA nu va fi posibila atata timp cat contribuabilii sunt incadrati la risc fiscal mare;

 

- Conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA de justificarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitate economica a fost eliminata;

 

- Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal vor fistabilite printr-un Ordin ANAF ce urmeaza a fi publicat.

 

Noile prevederi in materia TVA intra in vigoare de la 1 octombrie 2017.

 

- Accize

 

- Autoritatea competenta

 

A fost actualizata lista autoritatilor competente in domeniul accizelor. in acest sens, a fost introdusa ca autoritate fiscala centrala structura cu atributii de monitorizare, control si/sau solutionare a contestatiilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

 

- Nivelul accizelor armonizate

Au fost actualizate nivelurile accizelor pentru perioada 2017 – 2022.

 

- Autorizatii

 

Autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor inregistrati, a expeditorilor inregistrati si a importatorilor autorizati se va face de catre directiile regionale ale finantelor publice,urmand ca in termen de 15 zile de la data prezentei legi o noua procedura sa fie emisa in acestsens.

 

Eventualele contestatii cu privire la neacordarea/revocarea autorizatiilor se vor solutiona de catre structura cu atributii de solutionare a contestatiilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

 

Activitatea de monitorizare si control al respectarii legislatiei relevante de catre autoritatile care efectueaza autorizarile ca destinatar inregistrat, ca expeditor inregistrat si ca importator autorizat se va efectua de catre Ministerul Finantelor Publice.

Autori

foto
ERNST & YOUNG SRL