loader

Inregistrarea fiscala directa in Romania a fost utilizata pentru prima data de catre un fond de investitii din UE

Bursa de Valori Bucure?ti (BVB) anunta finalizarea cu succes a primei inregistrari fiscale directe in Romania de catre un investitor nerezident, un fond de investitii din Polonia – Quercus TFI, care a optat pentru inregistrare directa, fara imputernicit sau reprezentant fiscal.

Inregistrarea directa a avut loc la Administratia Financiara Sector 2, iar certificatul de inregistrare a fost eliberat la data de 11 februarie 2015.

 

Astfel, investitorii nerezidenti pot utiliza un proces testat in vederea inregistrarii fiscale initiale sau pot opta pentru indeplinirea obligatiilor fiscale direct in Romania, in cazul in care sunt deja inregistrati fiscal.

 

BVB a fost implicata in ultimele luni intr-un dialog constant cu autoritatile fiscale pentru a clarifica aspectele procedurale si tehnice aferente inregistrarii directe in Romania. Avand in vedere noutatea procedurii, SC S&R Accounting Leader SRL a oferit suport BVB si Quercus TFI in vederea incheierii cu succes a acestui proces.

 

“Suntem bucurosi sa vedem ca schimbarile legislative din Romania sunt prietenoase cu investitorii. Desi mai sunt necesare modificari la nivel legislativ, piata de capital romaneasca s-a inscris pe o traiectorie favorabila si ofera oportunitati atractive de investitii”, a declarat Marek Buczak, Head of Foreign Markets, Quercus TFI.


Conformitatea fiscala a investitorilor este parte a proiectului celor 8 Bariere care impiedica crearea unei piete de capital moderne in Romania. Introducerea posibilitatii de inregistrare fiscala directa si simplificarea formalitatilor necesare, precum si reducerea timpului de inregistrare au reprezentat prioritatile BVB, cu impact in atragerea investitorilor pe piata de capital din Romania.


Codul de procedura fiscala a fost modificat in 23 iunie 2014 prin Ordonanta de urgenta nr. 40/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscale. Astfel, Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contine urmatoarele prevederi:


“Art 18 imputernicitii
(4) Contribuabilul fara domiciliu fiscal in Romania, care are obligatia de a depune declaratii la organele fiscale, trebuie sa desemneze un imputernicit, cu domiciliul fiscal in Romania, care sa indeplineasca, in numele si din averea contribuabilului, obligatiile acestuia din urma fata de organul
fiscal.
(4^1) Dispozitiile alin. (4) nu se aplica:
a) contribuabililor care au rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene;
b) contribuabililor care au rezidenta intr-un stat care este parte a unui instrument juridic international semnat de Romania si care cuprinde prevederi privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal si recuperarea creantelor fiscale.”

 


Conform clarificarilor primite de la Ministerul de Finante si ANAF prin intermediul adreselor nr. 74442/24.10.2014 si 2180/26.01.2015:

? Exceptiile de la Art. 18, alin. (4^1) vizeaza in primul rand rezidentii statelor membre UE carora li se aplica Directiva 2011/16/UE privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal si de abrogare a Directivei 77/799/CEE, precum si a Directivei 2010/24/UE privind asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor legate de taxe, impozite, drepturi si alte masuri, dar si persoanele care sunt rezidente in state semnatare a unor conventii, acorduri si orice alte instrumente juridice internationale la care Romania este parte, daca respectivele documente contin prevederi privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal si recuperarea creantelor fiscale similare celor din directivele mentionate.


? Potrivit prevederilor legale in vigoare, contribuabilii prevazuti la Art 18, alin (4^1) se inregistreaza fiscal prin depunerea formularului 010 sau 030, la organul fiscal in raza caruia se face constatarea actului sau faptului supus dispozitiilor legale fiscale, conform art. 36 alin (1) din Codul de procedura fiscala.


BVB a elaborat un ghid pentru investitorii nerezidenti, care include clarificari privind pasii de urmat in cazul in care acestia vor sa se inregistreze fiscal direct in Romania pentru declararea castigului din transferul titlurilor de valoare. Acest ghid, realizat cu ajutorul reprezentantilor ANAF si actualizat cu procedura in vigoare, este publicat pe site-ul www.bvb.ro.

Autori

foto
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA