loader
BIRIS GORAN - Legal Alert - Lege zile libere parinti

BIRIS GORAN - Legal Alert - Lege zile libere parinti

Lege privind acordarea unor zile libere parinților pentru supravegherea copiilor in situația inchiderii temporare a unitaților de invațamant nr. 19/ 2020

Context

Legea privind acordarea unor zile libere parinților pentru supravegherea copiilor în situația închiderii temporare a unitaților de învațamânt a fost promulgata de catre Președintele  României și a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 209 din 14 martie 2020.

Aceasta Lege va intra în vigoare în 3 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial.

Aceste prevederi se vor aplica în cazul închiderii temporare a unitaților de învațamânt în situațiile extreme calificate astfel de catre autoritațile competente, iar pe durata acestei perioade, parinții vor avea dreptul la zile libere platite.

 

Domeniu de aplicare

Legea se va aplica tuturor salariaților din mediul public și privat.

 

Condițiile de eligibilitate ale salariaților

Prevederile legale se vor aplica parinților care îndeplinesc cumulativ urmatoarele condiții:

a. au copii:

  • cu vârsta de pâna la 12 ani, înscriși în cadrul unei unitați de învațamânt; sau
  • cu dizabilitați, cu vârsta de pâna la 18 ani, înscriși în cadrul unei unitați de învațamânt;

b. locul de munca nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

 

Perioada de acordare a zilelor libere platite

Pentru fiecare situație extrema ivita, Guvernul va stabili numarul de zile libere acordat prin adoptarea unei hotarâri.

 

Procedura de acordare a zilelor libere platite

Va beneficia de zile libere numai unul dintre parinți. În acest scop, parintele va depune:

a. o cerere adresata angajatorului indicând ca dorește sa beneficieze de acordarea zilelor libere platite în vederea supravegherii copilului,

și

b.  o declarație pe proprie raspundere a celuilalt parinte, din care sa rezulte ca acesta nu și-a exercitat același drept prevazut.

Angajatorul are obligația de a aproba aceasta solicitare din partea salariaților.

Excepție: acordarea zilelor libere se face exclusiv cu acordul angajatorului pentru urmatoarele categorii de angajați: din unitațile sistemului energetic național, din unitațile operative de la sectoarele nucleare, din unitațile de foc continuu, din unitațile sanitare și de asistența sociala, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe caile ferate, din unitațile care asigura transportul în comun și salubritatea localitaților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrica, caldura și apa.

 

Indemnizația primita în cazul acordarii zilele libere platite

Cuantumul indemnizației este de 75% din salariul corespunzator unei zile lucratoare, dar plafonat la corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Conform prevederilor art. 15 din Legea nr.  6/2020 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, câstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei.

Aplicat la contextul prezent (martie 2020 are 22 zile lucratoare), cuantumul maxim al indemnizației zilnice în luna martie este 185,08 lei, iar plafonul maxim al indemnizației lunare este de 4.071,75 lei.

Indemnizația pentru fiecare zi libera se platește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului.

Indemnizațiile achitate de catre angajator se vor deconta din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, reglementat de Legea 200/2006.

 

NOTIFICARE: Acest Legal Alert este furnizat exclusiv în scop informativ și nu este destinat a fi considerat o opinie juridica; prin urmare, nu poate fi luata nici o decizie bazându-se pe acesta. O opinie poate fi oferita doar dupa analiza faptelor și circumstanțelor specifice, precum și luând în considerare aspectele care nu pot fi abordate în prezentul document. Biriș Goran SPARL are drepturi de autor asupra prezentului document ©2020. Toate drepturile rezervate. Orice distribuire sau reproducere a unei parți din sau a întregului document în orice forma este interzisa fara acordul scris expres din partea Biriș Goran.

 

CONTACT:

Anca Zegrean - Avocat

Kira Bujduveanu - Avocat

Daca doriți sa va abonați gratuit la Legal Alert-urile BIRIS GORAN, va rugam sa va înscrieți pe site-ul  www.birisgoran.ro, sau prin email, la adresa office@birisgoran.ro.