loader
Problema de agentie in guvernanta corporativa

Problema de agentie in guvernanta corporativa

Intr-o companie mecanismul luarii deciziilor poate fi complicat. Deoarece sunt mai multi jucatori implicati, existenta unui regulament este necesara. Guvernanta corporativa este un ansamblu de reguli ale proceselor decizionale prin care companiile sunt manageriate intern si supervizate de Consiliul directorilor cu scopul protejarii intereselor tuturor utilizatorilor externi si interni (stakeholderi). Prin emiterea si implementarea regulilor si procedurilor de luare a deciziilor, guvernanta corporativa repartizeaza totodata drepturile si responsabilitatile fiecaruia dintre cei implicati.

Daca acceptam ca guvernanta corporativa inseamna, in fapt, conducerea companiei cu toate componetele ei interne integrate managementului riscului si managementului financiar si de control intern, atunci implicatiile asupra auditului financiar si contabilitatii sunt evidente. Am putea spune astfel, rezumand rolul guvernantei corporative si al auditului, ca guvernanta corporativa inseamna transparentizarea modului de realizare a activitatii economice a companiei si atingere a obiectivelor fixate, in timp ce auditul financiar da garantia realizarii/atingerii acestora in conformitate cu cadrul legal incident.

 

Un proces eficient de guvernanta corporativa conduce la cresterea transparentei financiare si a nivelului de raspundere financiara diminuand riscul fraudelor. Pe de alta parte raportarea financiara va deveni tot mai complexa odata cu implementarea unei guvernante coporative eficiente.

 

Una dintre principalele provocari ale companiilor din Romania, si ma refer in special la companiile cu capital romanesc, este sa inteleaga si sa accepte trecerea la un alt stadiu de dezvoltare care impune implementarea guvernantei corporative.

 

O alta provocare este data de problemele de agentie, in care o parte (principalul) numeste o alta parte (agentul) sa indeplineasca un anumit serviciu. Deoarece ambele parti doresc sa-si maximizeze beneficiile se poate ajunge la situatii in care agentul nu mai actioneaza in interesul principalului.

 

In aceste conditii, de exemplu, se poate intampla ca managerii sa fie interesati, mai degraba, sa-si maximizeze avantajele personale si nu sa creasca valoarea companiei. Solutia consta de cele mai multe ori in stabilirea unui pachet de remuneratie potrivit pentru manageri, corelat cu stabilirea unui set de indicatori care sa-i determine sa actioneze doar in scopul cresterii valorii companiei.

 

Din pacate, deoarece in cele mai multe dintre cazuri salariul reprezinta cea mai mare pondere in pachetul de beneficii, managerii se plafoneaza, devin “suficenti”si nu mai sunt interesati in a depune eforturi pentru cresterea performantei financiare a companiei. In acelasi timp corelatia dintre remuneratia managerilor si performanta atinsa de companie, sau alti indicatori, ii indeamna pe acestia sa apeleze la manipulari contabile, sa “cosmetizeze”rezultatele economico-financiare facandu-le sa ofere o poza frumos colorata a performantelor companiei cu scopul maximizarii propriei remuneratii.

 

Potrivit studiilor relevante pentru Romania solutiile posibile care reduc problemele de agentie sunt: pregatirea corespunzatoare a managementului corelata cu politici de control eficiente, auditul extern, monitorizarea performantelor si diversificarea pachetului de bonificare a managerilor.


Guvernanta corporativa ofera un grad mai mare de asigurare asupra faptului ca la nivelul entitatii este implementat un sistem de control eficient, asigurand astfel toti utilizatorii ca afacerea este condusa in mod corect si legal, in interesul tuturor partilor interesate (stakeholders) si investitorilor (shareholders)


De cele mai multe ori diversificarea modalitatii de remuneratie are o pondere mare in rezolvarea problemelor de agentie, cele mai importante dintre componente fiind actiunile si beneficiile nemonetare. De aceea antrenarea managerilor in activitati de training, formare si consolidare profesionala reprezinta o abordare binevenita si pentru companie (principal) si pentru angajat (agent).
 

Autori

foto
PKF FINCONTA SRL