loader

Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscale

(Ordonanta de Urgenta nr. 40 / 18 iunie 2014 publicata in Monitorul Oficial nr. 455 in data de 23 iunie 2014)

Codul de Procedura Fiscala

 

Imputernicitii
Persoanele impozabile rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau intr-un stat care este parte a unui instrument juridic International semnat de Romania privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal si recuperarea creantelor fiscale, nu mai sunt obligate sa desemneze un imputernicit in vederea depunerii declaratiilor la organele fiscale. Practic, vor trebui implementate proceduri de lucru in cazul acestui tip de contribuabili.

 

Acte emise de organele fiscale
Acum, actele administrative fiscale pot fi emise si comunicate catre contribuabili si prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

 

Transmiterea cererilor de catre contribuabili si identificarea acestora in mediul electronic
Sunt introduse prevederi privind posibilitatea contribuabililor de a depune cereri prin mijloace electronice de transmitere la distanta, precum si modalitatile de identificare a contribuabililor care depun cereri sau documente prin mijloace electronice de transmitere la distanta (de exemplu, folosind certificate digitale calificate).

 

Ordonanta de urgenta nr. 29 / 2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata 

 

Ordonanta de urgenta este modificata si completata, printre altele, dupa cum urmeaza:
- esalonarea la plata se poate acorda si pentru creantele stabilite de alte organe, dar transmise spre recuperare catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
- bunurile mobile reevaluate, avand durata normala de functionare expirata, pot constitui garantii pentru esalonarile la plata;
- au fost introduse prevederi noi privind conditiile de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata, precum si de modificare a cererilor deja depuse.
Modificarile aduse se aplica si cererilor de esalonare la plata in curs de solutionare.

 

Diverse

 

Impozitul pe venitul din activitati agricole
Impozitul pe venitul din activitati agricole datorat pentru anul fiscal 2013 va fi anulat proportional cu gradul de calamitate al productiei agricole, daca sunt indeplinite anumite conditii.
 

Autori

foto
ERNST & YOUNG SRL