loader
O noua amnistie fiscala inlatura inechitatea vechii legislatii care lasa pe dinafara contribuabili aflati in situatii similare cu cei care puteau aplica o asemenea facilitate

O noua amnistie fiscala inlatura inechitatea vechii legislatii care lasa pe dinafara contribuabili aflati in situatii similare cu cei care puteau aplica o asemenea facilitate

Autori: Dan Dascalu, Avocat Partener, Lider al Departamentului de Litigii si Dreptul Muncii, D&B David si Baias; Mihail Boian, Avocat Partener, D&B David si Baias

                             

Intrarea in vigoare la 31.08.2021 a unei noi amnistii fiscale ca efect al adoptarii OG nr.11/2021 pare sa fi scapat aproape cu totul atentiei publice, in mod nedrept in opinia noastra. Este, desigur, imposibil de spus daca este (doar) rezultatul unei diminuari a atentiei acordate acestui subiect, care intr-un fel pare a fi deja o istorie daca nu consumata (chiar daca aflata in derulare), cel putin repetata (i.e. existau alte trei acte normative cu efecte similare adoptate in perioada pandemiei COVID-19, ca sa nu mai vorbim de alte facilitati si masuri bugetare). Cu toate acestea, este cu siguranta un eveniment legislativ foarte important ce trebuie scos in evidenta, date fiind efectele si mai ales semnificatia sa, dupa cum acestea vor fi mai jos prezentate.

Trebuie sa reamintim in prealabil ca la intrarea in vigoare a OUG nr. 19/2021 (1 aprilie 2021), atrageam in mod foarte serios atentia ca, desi amnistia fiscala pe care o introducea actul normativ era de plano extrem de binevenita pentru mediul de afaceri, erau lasate in afara sferei sale de aplicare unele categorii de contribuabili (i.e. cei cu inspectii fiscale incepute si finalizate intre amnistia reglementata de OUG 69/2020 si cea data de OUG 19/2021). Aceasta era, in opinia noastra, o solutie lipsita de ratiuni economico-sociale, fiind cel mai probabil o scapare a legiuitorului care trebuia remediata de legiuitor.

Pe baza (si a) pozitiilor exprimate de mediul de afaceri din perioada recenta, aceasta lacuna legislativa si discriminare nejustificata a contribuabililor a fost remediata prin adoptarea  O.G. nr. 11/2021.

Astfel, in acest moment, contribuabilii care au facut obiectul unor inspectii fiscale sau unor verificari a situatiei personale incepute dupa data de 14 mai 2020, dar care care au fost finalizate anterior datei de 29 martie 2021 prin emiterea unor decizii de impunere prin care au fost stabilite diferente de obligatii fiscale suplimentare, vor putea depune pe baza art. II din noua reglementare legala cereri de anulare a obligatiilor fiscale accesorii aferente. In aceeasi situatie se afla si contribuabilii care au facut obiectul unor verificari documentare in urma carora s-au comunicat decizii de impunere dupa data de 14 mai 2020, dar nu mai tarziu de 31 ianuarie 2022, ce vor aplica art. III al noii reglementari.

Trebuie subliniat ca masura legislativa de anulare a obligatiilor fiscale accesorii se aplica pentru contribuabilii care se afla in ipotezele mai sus mentionate inclusiv daca au achitat sumele respective, fiind apoi indreptatiti a solicita restituirea lor. Este vorba despre o importanta masura de corectie legislativa, care duce la eliminarea completa a efectelor juridice discriminatorii ce se puteau altfel produce intre contribuabili aflati in pozitii absolut similare.

Conditiile pentru acordarea acestei amnistii fiscale sunt similare cu cele cu care ne-am obisnuit deja, cu urmatoarele particularitati:

- diferentele de obligatii fiscale stabilite prin deciziile de impunere emise in conditiile mai sus mentionate trebuie stinse prin orice modalitate in termen de 30 zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei sau, respectiv, in termenul legal, pentru cele emise ca urmare a unei verificari documentare si comunicate dupa intrarea in vigoare a ordonantei;

- cererea de anulare trebuie depusa pana la data de 31 ianuarie 2022, sub sanctiunea decaderii, respectiv, in termen de 90 zile in cazul deciziilor de impunere emise in urma verificarilor documentare, daca acest termen depaseste data de 31 ianuarie 2022.

Din perspectiva practica, ar trebui spus ca toti contribuabilii care au achitat deja obligatiile fiscale principale din deciziile de impunere ar trebui sa se califice pentru accesarea amnistiei si ar trebui sa depuna cererile de anulare in acest sens, iar cei care nu le-au achitat sau au procedat la suspendarea acestora, fie pe calea instantei sau a constituirii unei garantii, o pot accesa daca procedeaza la stingerea debitelor fiscale principale in termenul mai sus amintit.

In toate cazurile, nu ne ramane decat sa salutam aceasta interventie extrem de binevenita si echitabila a legiuitorului, noua amnistie fiscala venind sa niveleze discrepantele dintre cele doua amnistii fiscale anterioare si sa inchida cercul acestui tip de facilitate fiscala, facandu-l aplicabil deopotriva tuturor contribuabililor interesati care au acum la dispozitie o fereastra de oportunitate de aproape 1 luna, respectiv, 4 luni pentru a derula operatiunile administrativ-fiscale necesare pentru a beneficia de efectele sale.

Autori