loader
Aprobarea modelului si continutului formularului 108

Aprobarea modelului si continutului formularului 108

Ordin nr. 3.391/27 noiembrie 2017 emis de Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularului 108 „Declaratie privind impozitul pe reprezentanta” publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 966/ 6 decembrie 2017.

Formularul 108 inlocuieste vechiul format al Declaratiei anuale privind impozitul pe reprezentante.
Noul formular se va completa cu ajutorul programului de asistenta, depunerea acestuia fiind obligatorie pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului de impunere. Noul formular se aplica incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente anului 2018.


Aprobarea modelului si continutului formularelor 010, 015, 016, 020, 030, 040, 050, 060, 061, 070, 700, Certificat de inregistrate in scopuri de TVA, Certificat de inregistrate in scopuri de TVA.


Ordin nr. 3.725/19 decembrie 2017 emis de Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscal a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal publicat in Monitorul Oficial nr. 1027/ 27 decembrie 2017


Ordinul aproba formatul, continutul si instructiunile de completare ale urmatoarelor declaratii:


• Formularul 010 – “Declaratia de inregistrare fiscala/ Declaratia de mentiuni/ Declaratia de radiere pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara peronalitate juridica“
• Formularul 015 – “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru contribuabilii nerezidenti care nu au sediu permanent in Romania”
• Formularul 016 – “Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni/ Declaratie de radiere pentru persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania”
• Formularul 020 – “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane si straine care detin cod numeric personal”
• Formularul 030 – “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice care nu detin cod numeric personal”
• Formularul 040 – “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru institutii publice”
• Formularul 050 – “Cerere de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului”
• Formularul 060 – “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru sediile secundare”
• Formularul 061 – “Declaratie privind sediile secundare”
• Formularul 070 – “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere”
• Formularul 700 – “Declaratie pentru inregistrarea/ modificarea categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal”
• Certificat de inregistrate in scopuri de TVA
• Certificat de inregistrare fiscala
Modificarile principale sunt aduse formularelor de inregistrare fiscala si se refera la nivelul sectiunilor contributiilor datorate de anagajat / angajator, pentru a se alinia cu noile prevederi aduse de OUG nr. 79/2017. Specific, au fost eliminate sectiunile 4.4. – 4.9 din vechiul formular si au fost inlocuite cu sectiunile 4.4. ‘Contributie de asigurari sociale (datorata de angajat)’, 4.5. ‘Contributie de asigurari sociale de sanatate (datorata de angajat)’ si 4.6. ‘Contributie asiguratorie pentru munca (datorata de angajator)’.


Modificarea vectorului fiscal se realizeaza, din initiativa organului fiscal competent, pana la data de 15 ianuarie 2018.
Aprobarea modelului si continutului formularului 013


Ordin nr. 3.769/22 decembrie 2017 emis de Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul nr. 3.140/2016 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente, precum si a modelului si continutului formularului 013 „Declaratie de inregistrare fiscala / Declaratie de mentiuni / Declaratie de radiere pentru contribuabili nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente” publicat in Monitorul Oficial nr. 1033/28 decembrie 2017


Modificarile aduse se refera la nivelul sectiunilor contributiilor datorate de anagajat / angajator, pentru a se alinia cu noile prevederi aduse de OUG nr. 79/2017. Specific, au fost eliminate sectiunile 4.4. – 4.9 din vechiul formular si au fost inlocuite cu sectiunile 4.4. ‘Contributie de asigurari sociale (datorata de angajat)’, 4.5. ‘Contributie de asigurari sociale de sanatate (datorata de angajat)’ si 4.6. ‘Contributie asiguratorie pentru munca (datorata de angajator)’.


Modificarea vectorului fiscal se realizeaza, din initiativa organului fiscal competent, pana la data de 15 ianuarie 2018.
Aprobarea modelului si continutului formularelor 100 si 710


Ordin nr. 3.781/22 decembrie 2017 emis de Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea si completarea Ordinului nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 100 si 710 publicat in Monitorul Oficial nr. 1037/28 decembrie 2017


Ordinul modifica nomenclatorul declaratiei 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat (i.e. se introduc cinci noi coduri privind impozitul pe venit).


Formularele aprobate de ordin (100 si 710) se aplica incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente anului 2018 si se depun exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanta.


Impozit pe venit


Imigrare in Romania


Hotararea Guvernului nr. 891/2017 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 35/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2017
Cotele de autorizatii de munca pentru anul 2017 se suplimenteaza, la urmatoarele valori:


• lucratori permanenti – 5000;
• lucratori detasati – 1700.
Hotararea Guvernului nr. 946/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2018


Cotele de autorizatii de munca pentru anul 2018 se stabilesc dupa cum urmeaza:
• lucratori permanenti – 4000;
• lucratori detasati – 1200;
• persoane transferate in cadrul aceleiasi companii – 700;
• lucratori inalt calificati – 500;
• lucratori sezonieri – 400;
• lucratori stagiari – 100;
• lucratori transfrontalieri – 100.


Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii


Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 32/2017 prelungeste termenul limita pana la 31 decembrie 2018 (anterior termenul era 31 decembrie 2017) pentru persoanele care nu au contribuit la sistemul public de pensii din Romania in ultimii 5 ani sa contribuie retroactiv la sistemul mentionat si sa plateasca contributia de pensie aferenta in vederea completarii stagiului de cotizare.
Platile pot fi efectuate fie integral, fie lunar, pana la 31 decembrie 2018.


Ordinele nr. 3.726/2017 si 3.780/2017 ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea modelului si instructiunilor de completare ale unor formulare utilizate in administrarea impozitului pe venit si contributiilor sociale
Ordinele mentionate aproba modelul si instructiunile de completare ale urmatoarelor formulare: 201, 205, 207, 220, 221, 222, 223, 224, 256, 257 and 260.


Proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative


Proiectul mentionat prevede ca neretinerea si/sau neplata anumitor impozite si contributii sociale devine infractiune – evaziune fiscal.

 


Va rugam sa va referiti la Buletinul fiscal nr. 39 pentru mai multe detalii.


Ordinul nr. 4.140/2017 al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate pentru pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de unii contribuabili persoane fizice


Ordinul aproba modelul si instructiunile de completare a formularelor 600 („Declaratie privind venitul asupra caruia se datoreaza contributia de asigurari sociale si cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate”) si 610 („Decizie de impunere privind stabilirea contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoane fizice”).


Incepand cu anul 2018, formularul 600 trebuie depus si in vederea stabilirii obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de contribuabilii persoane fizice care in anul fiscal precedent au realizat venituri cumulate din:

 


• activitati independente
• asocierea cu o personalitate juridica, contribuabili potrivit titlurilor II si III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125
• cedarea folosintei bunurilor
• investitii
• activitati agricole, piscicultura si silvicultura
• alte surse
peste nivelul a 12 salarii de baza minime brute pe tara.
Anterior, acest formular era folosit doar in legatura cu obligatiile privind contributia de asigurari sociale datorata de persoanele care obtin venituri din activitati independente.


Termenul de depunere a declaratiei pentru anul in curs este 31 ianuarie.
TVA
Hotarare ce considera esentiala consolidarea parteneriatului Comisiei Europene cu statele membre ale UE in identificarea celei mai potrivite abordari pentru crearea unui sistem de TVA comun si efficient.


Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic ?i Social European: In continuarea planului de actiune privind TVA – Catre un spatiu unic pentru TVA in UE – Momentul actiunii – COM (2017)566, publicat in Monitorul Oficial nr. 990 din 13 Decembrie 2017


Hotararea adoptata de Camera Deputatilor sustine modernizarea si revizuirea sistemului actual de TVA in contextul eforturilor de creare a unei zone solide europene unice in materie de TVA, dar considera ca este necesara o abordare prudenta, deoarece capacitatea administratiilor fiscale nationale este diferita si punerea in aplicare a unui astfel de sistem ar necesita o mai buna cooperare intre administratiile fiscale ale statelor membre ale UE.


Intrucat sistemul de TVA reprezinta o sursa majora de venit pentru statele membre ale UE, iar sistemul actual de TVA nu mai corespunde nevoilor unei economii moderne, bazate pe progresul tehnologic al carui motor il reprezinta serviciile, statul roman apreciaza ca este oportuna modernizarea sistemului prezent de TVA.


Printre masurile oportune enumeram:
• E-invoicing (colectarea de date in timp real privind operatiunile supuse TVA)
• Ghi?eul Unic (introducerea unui portal la nivelul UE pentru plata in regim on-line a TVA-ului)
• Garantarea faptului ca TVA-ul este platit in statul membru al consumatorului final, permitand o distributie mai echitabila a veniturilor fiscal intre statele membre
• Recomanda identificarea unor solutii de aparare impotriva fraudei de TVA, o modalitate ar fi instituirea unei obligatii a autoritatilor fiscale de pe teritoriul Uniunii de a avertiza entitatile impozabile ca tranzactioneaza intr-un lant in care a fost decoperita frauda


Hotarare privind simplificarea anumitor norme in domeniul sistemului TVA ?i introducerea unui sistem definitiv de impozitare a comertului dintre statele membre


Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directiva a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste armonizarea ?i simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adaugata si introducerea sistemului definitiv de impozitare a comertului dintre statele membre – COM (2017) 569, publicat in Monitorul Oficial nr. 990 din 13 Decembrie 2017


Decizia sprijina modernizarea ?i revizuirea sistemului actual de TVA in contextul eforturilor de creare a unui spatiu unic european de TVA, insa considera ca este necesara o abordare prudenta, deoarece capacitatea administratiilor fiscale nationale este diferita, iar punerea in aplicare a unui astfel de sistem ar necesita o mai buna cooperare intre administratiile fiscale ale statelor membre ale UE


De asemenea, constata ca propunerea Comisiei Europene introduce conceptul de persoana impozabila atestata si criteriile generale de desemnare a ei, confirmand in acest fel anumitor intreprinderi statusul de contribuabili de incredere.


Ordin care stabileste o noua forma de implementare a unui grup fiscal unic, printre care si unele modificari minore ale ordinului anterior


Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3006/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare si de administrare a grupului fiscal unic, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial nr. 995 din 14 Decembrie 2017.


Ordinul modifica formularul vechi si stabileste un nou formular pentru implementarea unui grup fiscal unic.
De asemenea, a fost adaugat un nou articol, 501, care detaliaza ca paragrafele 48 si 49 ale procedurii de implementare si administrare a grupului fiscal unic nu se aplica atunci cand exista o schimbare in structura grupului, in cazul in care unul dintre membrii grupului este un contribuabil mare.


Hotararea Senatului ce considera ca propunerea de armonizare si simplificare a sistemului TVA respecta principiile subsidiaritatii si proportionalitatii


Hotararea referitoare la propunerea de Directiva a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE in cea ce priveste armonizarea si simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adaugata si introducerea sistemului definitiv de impozitare a comertului dintre statele membre – COM (2017) 569 final, publicat in Monitorul Oficial nr.1003 din 18 decembrie 2017


Hotararea Senatului considera ca propunerea de modificare a Directivei 2006/112/CE de reglementare a sistemului TVA respecta principiile subsidiaritatii si proportionalitatii deoarece orice initiativa privind comertul transfrontalier implica o aprobare din partea Comisiei, iar amendamentele propuse sunt directionate catre si limitate la un numar restrans de norme in materie de TVA.


Lege de aprobare a sistemului de plata defalcata a TVA, introducand o serie de modificari fata de varianta intiala.
Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcata a TVA, aprobata in Monitorul Oficial nr. 1036 din 28 Decembrie 2017.


Principalele modificari aduse mecanismului de plata defalcata a TVA sunt detaliate in buletinul fiscal nr. 39 dupa cum urmeaza:
Persoanele inregistrate in scopuri de TVA, care se afla in urmatoarele situatii sunt obligate sa deschida si sa utilizeze cel putin un cont de TVA:


• La 31 decembrie 2017 inregistreaza obligatii fiscale reprezentate de TVA in cuantum mai mare de 15 000 lei in cazul contribuabililor mari, 10 000 lei in cazul contribuabililor mijlocii si 5 000 lei pentru restul contribuabililor, daca aceste obligatii nu sunt achitate pana la data de 31 ianuarie 2018. Cu exceptia cazului in care executarea silita a obligatiilor este suspendata in baza art 235 Codul de procedura fiscala.


• Incepand cu 1 ianuarie 2018 inregistreaza obligatii fiscale reprezentate de TVA restante si neachitate in termen de 60 de zile lucratoare de la scadenta in cuantum mai mare de 15 000 lei in cazul contribuabililor mari, 10 000 lei in cazul contribuabililor mijlocii ?i 5 000 lei pentru restul contribuabililor. Cu exceptia cazului in care executarea silita a obligatiilor este suspendata in baza art 235 Codul de procedura fiscal


• Se afla sub incidenta legislatiei nationale privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.


Legea prevede reguli pentru ie?irea din mecanismul platii defalcate a TVA
Anumite operatiuni au fost excluse explicit de la aplicarea mecanismului platii defalcate a TVA, cum ar fi:
• platile efectuate in numele altei persoane
• finantarile acordate de institutiile de credit ?i institutiile financiare nebancare prin preluarea creantelor
• platile efectuate in natura
• compensarile


Contraventia de 50% din valoarea platii eronate efectuate in alt cont decat cel de TVA a fost inlocuita de o contraventie de 0,06% / zi.


Vama


Ordin de aprobare a unor serii de formulare care trebuie transmise prin intermediul sistemului electronic.
Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind utilizarea sistemului de decizii vamale, publicata in Monitorul Oficial nr. 1014 din 21 Decembrie 2017.


Ordinul aproba transmiterea ?i prelucrarea cererilor, precum si emiterea si gestionarea ulterioara a autorizatiilor vamale, cum ar fi modificarea, revocarea, anularea si suspendarea, sa se efectueaza prin sistemul decizional vamal electronic, elaborat la nivelul al Uniunii Europene si pus la dispozitia operatorilor economici si a autoritatilor vamale de catre Comisia Europeana.
Ordinul stabileste o serie de cereri de autorizare care trebuie transmise in format electronic, dar si o serie de exceptii.

Autori

foto
ERNST & YOUNG SRL