loader

Pensiile private la 30 iunie 2014

Valoarea activelor totale aflate in administrare la nivelul intregului sistem de pensii private, la data de 30 iunie 2014, a fost de 17,5 miliarde lei (+18,42% fata de 31 decembrie 2013).

Valoarea activelor totale calculata in euro reprezinta aproximativ 4 miliarde euro. In raport cu PIB-ul estimat pentru anul 2014 (662,3 miliarde lei) activele totale reprezinta 2,64% din PIB.

 

Pensiile administrate privat (Pilonul II) la 30 iunie 2014

 

La data de 30 iunie 2014, erau inregistrate 6,16 milioane de persoane ca participanti in sistemul pensiilor administrate privat (+2,02% fata de 31 decembrie 2013). Din cele 6,16 milioane persoane inregistrate, aproximativ 190 mii de persoane nu au avut nicio contributie virata de la inceputul Pilonului II in Romania (mai 2008), numarul participantilor cu cel putin o contributie fiind de 5,97 milioane.

 

Valoarea activelor nete inregistrate de fondurile de pensii private aferente Pilonului II a fost de 16,54 miliarde lei (3,77 miliarde euro), in crestere cu 18,68% fata de 31 decembrie 2013.

 

 

3,19 milioane de participanti au avut contributii repetitive, in perioada mai 2008 - iunie 2014, iar numarul participantilor cu contributii lunare, in luna iunie 2014, a fost de 3,75 milioane (60,8% din total participanti) in scadere usoara fata de 31 decembrie 2013 (61,55% din total participanti). Contributia medie in luna iunie a celor 3,75 milioane de participanti a fost de 88,55 lei.

 

Valoarea medie a unui cont in Pilonul II a fost de 2.770 de lei (aproximativ 630 euro). Valoarea medie a unui cont in Pilonul II pentru cei 3,19 milioane participanti care au avut contributii lunare repetitive, in perioada mai 2008 - iunie 2014, este de 3.921 lei (aproximativ 894 euro), in crestere cu 17% fata de 31 decembrie 2013.

 

Aproximativ 535.000 de persoane aveau valori ale contului cuprinse intre 5.000 si 10.000 de lei. Aproximativ 228.000 de persoane aveau valori ale contului de peste 10.000 de lei (peste 2.280 euro).

 

De la 1 ianuarie 2014, cota de contributie pentru Pilonul II este de 4,5 puncte procentuale (din contributiile pentru asigurari sociale), cu 0,5 puncte procentuale mai mult fata de cota din anul 2013. Primele contributii majorate virate au fost cele pentru luna martie 2014 (calculate la salariile brute aferente lunii ianuarie 2014).

 

 

 

Structura investitiilor (portofoliilor) fondurilor de pensii administrate privat - Pilonul II, la 30 iunie 2014, dupa primele 5 clase de instrumente financiare.

 


Valoarea in portofoliile fondurilor de pensii a plasamentelor in actiuni s-a majorat, la 30 iunie 2014, pana la 3 miliarde lei, in crestere cu 143,08% fata de 30 iunie 2013 si cu 40,1% fata de 31 decembrie 2013.

 

La data de 30 iunie 2014, 93,58% din activele fondurilor de pensii (Pilonul II) erau plasate in Romania, in principal in titluri de stat, actiuni, depozite bancare. Fata de 31 decembrie 2013, actiunile si-au majorat ponderea in plasamente (+2,76 puncte procentuale), in timp ce titlurile de stat si depozitele bancare au cunoscut diminuari ale ponderilor.

 

Rata medie de rentabilitate anuala a tuturor fondurilor de pensii administrate privat (Pilonul II), calculata pentru ultimele 24 de luni, a fost de 10,51%, in crestere fata de valoarea inregistrata la data de 31 martie 2014 (8,5%).

 

Pensiile facultative administrate privat (Pilonul III) la 30 iunie 2014

 

La data de 30 iunie 2014, in cele 10 fonduri de pensii facultative erau inregistrati 329.873 participanti (+5,27% fata de 31 decembrie 2013).

 

Valoarea activelor nete inregistrate de fondurile de pensii private a fost de 923,5 milioane lei (211 milioane euro), in crestere cu 13,78% fata de 31 decembrie 2013.

 

Valoarea medie a unui cont in Pilonul III a fost de 2.800 de lei (aproximativ 638 de euro).

 

Structura investitiilor (portofoliilor) fondurilor de pensii facultative, la data de 30 iunie 2014, dupa primele 5 clase de instrumente financiare:

 


Ponderea plasamentelor in titluri de stat a scazut usor fata de 31 decembrie 2013, de la 64,21% la 63,6%, in timp ce ponderea plasamentelor in actiuni s-a majorat, de la 18,95% la 21,26%, in acelasi interval de timp.

 

La data de 30 iunie 2014, 92,23% din activele fondurilor de pensii facultative erau plasate in Romania, diferenta fiind reprezentata de investitii in state ale Uniunii Europene (6,14%) si obligatiuni ale organismelor straine neguvernamentale (BERD, BEI, BM), respectiv 1,53%.

 

O analiza mai detaliata a pietei pensiilor private din Romania, la data de 30 iunie 2014, este disponibila pe www.asfromania.ro.
 

Autori

foto
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA