loader
Exportul de marfuri restrictionat companiilor nestabilite in Uniune

Exportul de marfuri restrictionat companiilor nestabilite in Uniune

In contextul Codului Vamal Unional, orice operator economic isi poate desemna un reprezentant in relatia cu autoritatile vamale pentru a intocmi formalitatile de vamuire prevazute de reglementarile vamale la intrarea / iesirea marfurilor din spatiul Uniunii Europene

Aceasta reprezentare poate fi directa, caz in care reprezentantul actioneaza in numele si pe seama unei alte persoane, sau indirecta, ceea ce inseamna ca reprezentantul actioneaza in nume propriu, dar pe seama unei alte persoane.

Reprezentantul vamal, precum si declarantul vamal, trebuie sa fie stabiliti pe teritoriul vamal al Uniunii, cu exceptiile mentionate in legislatie. Exemple de astfel de exceptii sunt operatiunile de tranzit sau situatiile in care reprezentantul vamal actioneaza in numele unor persoane care nu au obligatia de a fi stabilite pe teritoriul vamal al Uniunii.

Conform Codului Vamal Unional, prin persoana „stabilita” se intelege orice persoana care are un sediu social legal, sediul central sau un sediu permanent pe teritoriul vamal al Uniunii. Sediul permanent reprezinta un loc fix de activitate, unde atat resursele umane, cat si cele tehnice necesare sunt prezente in mod permanent si prin care se desfasoara, in totalitate sau in parte, operatiunile vamale ale unei persoane.

In prezent, conform legislatiei nationale, operatorii economici care nu sunt stabiliti in Uniunea Europeana (de ex. din Turcia, Elvetia, Serbia) pot efectua operatiuni vamale frecvente (mai mult de 3 operatiuni pe an) doar prin reprezentare indirecta.

In data de 15 aprilie a fost publicat pe pagina Directiei Generale a Vamilor un Proiect de ordin pentru modificarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare. Potrivit acestuia, operatorii economici care nu sunt stabiliti in Uniunea Europeana vor putea intocmi formalitati vamale pentru regimul de punere in libera circulatie, destinatie finala si perfectionare activa doar in limita a 3 operatiuni pe an si cu conditia ca autoritatea vamala sa considere acest lucru justificat.

In cazul in care se efectueaza mai mult de 3 operatiuni de punere in libera circulatie pe an, persoanele care nu sunt stabilite in Uniunea Europeana pot intocmi declaratii vamale doar prin reprezentare indirecta.

Operatiunile de export si plasare sub regim de antrepozit vamal nu vor mai fi permise pentru operatorii economici stabiliti intr-un stat tert Uniunii Europene.

Astfel, un operator economic care intentioneaza sa exporte marfa din Romania ce detine numar de inregistrare EORI, dar este stabilit intr-un stat non-UE, nu ar mai putea actiona ca exportator, chiar daca ar utiliza reprezentarea indirecta. Intrucat acesta nu va mai putea aparea in caseta 2 a declaratiei vamale de export, scutirea de TVA la export de care ar beneficia operatorul economic la exportul din Romania devine discutabila.

Ce impact au aceste modificari?

Un operator economic care efectueaza formalitati vamale de export sau plaseaza marfurile sub regim de antrepozit vamal si care nu este stabilit pe teritoriul Uniunii Europene, potrivit proiectului de ordin mentionat mai sus, nu va mai putea efectua astfel de operatiuni. Totodata, in cazul declaratiilor de punere in libera circulatie, acestea vor putea fi intocmite doar prin reprezentare indirecta.

Autori

foto
ERNST & YOUNG SERVICE SRL