loader

Proiectul Hotarare de Guvern pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat

Proiectul Hotarare de Guvern pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de noi locuri de munca (publicat pe 4 aprilie 2014 pe site-ul Ministerului Finantelor Publice)

Prin proiectul Hotararii de Guvern („Proiectul”) se intentioneaza instituirea unei noi scheme de ajutor de stat destinata persoanelor juridice romanesti care intentioneaza sa realizeze o investitie in Romania. Investitia poate fi realizata in orice sector de activitate cu cateva exceptii expres mentionate in Proiect (e.g. activitati in domeniul siderurgic, sectorul carbunelui, sectorul constructiilor navale, etc.).

 

Ajutorul de stat consta in acordarea de fonduri nerambursabile pentru realizarea de investitii initiale care determina crearea de noi locuri de munca. Intensitatea maxima a ajutorului de stat precum si nivelul maxim pe regiuni prevazute in acest Proiect sunt dupa cum urmeaza: 

 

? pentru investitii in Bucuresti: 15% dar nu mai mult de 11,25 mil EUR, pentru perioada 01 iulie 2014 – 31 decembrie 2017 si 10% pentru perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2020 dar nu mai mult de 7,5 mil EUR;

 

? pentru investitiile in regiunile Vest si Ilfov: 35% dar nu mai mult de 26,25 mil EUR;

 

? pentru investitii in alte regiuni decat cele mai sus amintite: 50% dar nu mai mult de 37,5 mil EUR.


Costurile eligibile in baza carora este calculat ajutorul de stat sunt costurile salariale inregistrate de beneficiar pentru 2 ani consecutivi.


Criteriile de eligibilitate aferente investitiei includ:


? investitia trebuie sa conduca la crearea a cel putin 20 de locuri de munca din care minim 3 locuri de munca pentru lucratorii defavorizati (definiti ca persoane ce au varsta mai mica de 24 de ani sau mai mare de 50 de ani, etc.);


? investitia nu trebuie demarata inaintea primirii acordului pentru finantare;


? locurile de munca trebuie create dupa data primirii acordului pentru finantare, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data finalizarii investitiei.

 

Criterii de eligibilitate aditionale referitoare la rentabilitate, capitaluri proprii, parti afiliate sau management sunt prevazute specific.


Evaluarea cererilor de acord pentru finantare se va realiza de reprezentatii MFP in doua etape dupa cum urmeaza:


? Etapa 1 – Selectarea proiectelor de investitii eligibile in baza punctajului obtinut – in baza cerererilor de acord pentru finantare, planurilor de creare a locurilor de munca si a altor documente depuse de solicitanti in aceasta etapa. Depunerea documentelor se va face in sesiuni, ce vor fi anuntate pe site-ul MFP, ce vor dura in principiu 20 de zile lucratoare;


? Etapa 2 – Pentru solicitantii care au fost selectati dupa etapa 1: analizarea planului de afaceri si a altor documente justificative pentru fundamentarea acestuia in vederea emiterii acordului de finantare sau a scrisorii de respingere a cererii de acord pentru finantare.

 

In cadrul acestei scheme de ajutor de stat vor putea fi emise acorduri de finantare in perioada 1 iulie 2014 - 31 decembrie 2020, plata ajutorului de stat fiind efectuata in perioada 2015 - 2025. Bugetul prevazut pentru aceasta schema de ajutor de stat este de 2.700 mil RON (aproximativ 600 mil EUR), cu posibilitatea suplimentarii, numarul estimat al beneficiarilor fiind de 1.500.  

Autori

foto
ERNST & YOUNG SRL