loader
OUG 38/2020 privind utilizarea inscrisurilor in forma electronica la nivelul autoritatilor si institutiilor publice

OUG 38/2020 privind utilizarea inscrisurilor in forma electronica la nivelul autoritatilor si institutiilor publice

OUG 38/2020 stabileste regulile generale cu privire la utilizarea semnaturii electronice si a documentelor electronice la nivelul autoritatilor si institutiilor publice

Eficientizarea masurilor de distantare sociala

Ca urmare a starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195 din 16 martie 2020, autoritatile administratiei publice au trebuit sa implementeze diferite masuri pentru organizarea activitatii, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, astfel incat sa fie evitat, pe cat posibil, contactul direct intre persoane. In acest context, a fost adoptata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38 privind utilizarea inscrisurilor in forma electronica la nivelul autoritatilor si institutiilor publice, care a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 289 din 7 aprilie 2020 („OUG 38/2020”) in cadrul unei masuri usor tardiva, dar speram eficienta pentru digitalizare, reducerea birocratiei si promovarea eficienta a distantarii sociale.

Domeniul de aplicare a OUG 38/2020

OUG 38/2020 stabileste regulile generale cu privire la utilizarea semnaturii electronice si a documentelor electronice la nivelul autoritatilor si institutiilor publice („Autoritatile”).

Prin exceptie, dispozitiile legale cuprinse in OUG 38 nu se aplica:

· Parlamentului;

· Presedintelui Romaniei;

· Autoritatii judecatoresti.

OUG 38/2020 preia definitiile incluse la art. 3 din Regulamentul nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE (”Regulamentul 910/2014”).

Tipuri de semnatura electronica utilizata de Autoritati (art. 3)

De regula, actele emise in format electronic de Autoritati vor fi semnate cu semnatura electronica calificata si vor fi asimilate astfel inscrisurilor autentice. Conform Regulamentului 910/2014, semnatura electronica calificata reprezinta o semnatura electronica avansata care este creata de un dispozitiv de creare a semnaturilor electronice calificat si care se bazeaza pe un certificat calificat pentru semnaturile electronice.

Autoritatile dispun insa de libertate totala in privinta tipului de semnatura electronica aplicabila actelor lor interne emise in format electronic, definite in cuprinsul Regulamentului 910/2014 ca fiind orice continut stocat in format electronic, in special sub forma de text sau de inregistrare sonora, vizuala sau audiovizuala.

Obligatia de a primi inscrisurile cu semnatura electronica (art. 5)

De la intrarea in vigoare a OUG 38/2020 la data de 7 aprilie 2020, Autoritatile sunt obligate sa primeasca inscrisurile semnate cu semnatura electronica. Mai exact, Autoritatile pot sa stabileasca tipul de semnatura electronica aplicabila pentru utilizarea de catre persoanele fizice sau juridice a unui serviciu disponibil online prestat de respectivele autoritati, in conformitate cu Regulamentul 910/2014.

In acest sens, Autoritatile trebuie sa emita acte administrative care sa indice tipurile de semnatura electronica pe care persoanele fizice sau juridice le pot utiliza, in termen de maximum 15 zile de la data intrarii in vigoare a OUG 38/2020, respectiv pana la data de 22 aprilie 2020.

Mentionam ca inscrisurile semnate cu semnatura electronica avansata, care sunt transmise prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substantial sau ridicat, sunt asimilate, in ceea ce priveste conditiile si efectele lor, cu inscrisurile sub semnatura privata.

Conform Regulamentului 910/2014, semnatura electronica avansata reprezinta o semnatura electronica ce indeplineste urmatoarele conditii:

· face trimitere exclusiv la semnatar;

· permite identificarea semnatarului;

· este creata utilizand date de creare a semnaturilor electronice pe care semnatarul le poate utiliza, cu un nivel ridicat de incredere, exclusiv sub controlul sau; si

· este legata de datele utilizate la semnare astfel incat orice modificare ulterioara a datelor poate fi detectata.

In privinta autentificarii, Regulamentul 910/2014 o defineste ca fiind un proces electronic care permite confirmarea identificarii electronice a unei persoane fizice sau juridice sau a originii si integritatii unor date in format electronic.

Primirea documentelor electronice (art. 6)

In vederea primirii documentelor electronice, Autoritatile pot (a) pune la dispozitie portaluri proprii, sau (b) pot utiliza astfel de instrumente si mijloace puse la dispozitie de catre terti. Cu toate acestea, daca documentele electronice nu pot fi primite prin aceste doua modalitati, Autoritatile sunt obligate sa utilizeze in acest sens posta electronica. De asemenea, Autoritatile sunt obligate sa publice in mediul online informatii privind modalitatea de primire a documentelor electronice.

Inscrisurile emise de catre Autoritati ca urmare a primirii acestor documente electronice de la persoane fizice sau juridice se comunica, de asemenea, in format electronic, cu exceptia situatiei in care exista o cerere contrara.

 

Pentru vizualizarea articolului va rugam consultati si documentul de mai jos:

Autori

foto
BIRIS GORAN CONSULTING SRL