loader
Noul pachet de masuri COVID-19 – stare de alerta. Reguli si recomandari pentru angajatori

Noul pachet de masuri COVID-19 – stare de alerta. Reguli si recomandari pentru angajatori

Prin adoptarea HG 394/2020, starea de alerta a fost instituita pentru o durata de 30 de zile incepand cu 18 mai 2020

Context

In vederea asigurarii unei protectii adecvate, chiar si dupa incetarea starii de urgenta, pentru a preintampina riscul infectarii cu SARS – CoV -2, au fost adoptate o serie de acte normative pentru stabilirea cadrului legal tranzitoriu de la o perioada, in care au fost aplicate numeroase restrictii, la o situatie de normalitate.

In acest sens, a fost adoptata Hotararea CNSU nr. 24/ 2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control al infectiilor (”Hotararea 24/2020”),  publicata in Monitorul Oficial nr. 395 din 15 mai 2020. Prin aceasta Hotarare, a fost declarata starea de alerta incepand cu 15 mai 2020 pe o perioada de 30 de zile. Ulterior, Hotararea 24/2020 a fost abrogata prin Hotararea Guvernului nr. 394/ 2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (”HG 394/2020”), publicata in Monitorul Oficial nr. 410 din 18 mai 2020.

Prin adoptarea HG 394/2020, starea de alerta a fost instituita pentru o durata de 30 de zile incepand cu 18 mai 2020 (i.e. pana la data 16 iunie 2020 inclusiv).

Pentru reglementarea masurilor necesare, pe durata starii de alerta, au fost adoptate totodata si:

Ordonanta de urgenta nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative (”OUG 70/2020”)

Legea nr. 55/ 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (”Legea 55/2020”) in vigoare de la data de 18 mai 2020.

Ordinul nr. 3577/ 831/ 2020 privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in munca, pe perioada starii de alerta (”Ordin 3577/ 831 / 2020”).

Ordinul nr. 1731/ 832/ 2020 privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatilor in conditii de siguranta sanitara in domeniul economiei, pe durata starii de alerta  (”Ordin 1731/ 832/ 2020”).

Prin acest pachet de acte normative, se stabilesc noi masuri specifice in contextul actual al starii de alerta, astfel incat angajatorii sa asigure un cadru optim de protectie al salariatilor impotriva virusului SARS-CoV-2.

Regula privind implementarea regimului de telemunca sau regimului de munca la domiciliu

Pe durata starii de alerta, angajatorii pot dispune, cu consimtamantul angajatilor:

desfasurarea activitatii in regim de telemunca sau munca la domiciliu;

• modificarea locului de munca;

• modificarea atributiilor acestora.

Principalele masuri de preventie impotriva raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2

Pe durata starii de alerta, principalele masuri de preventie de care se va tine cont in derularea raporturilor de munca sunt urmatoarele:

• operatorii economici privati cu un numar mai mare de 50 de salariati au obligatia de a stabili programe individualizate de munca, fara acordul salariatului, astfel incat intre salariati sa se asigure existenta unui interval de o ora la inceperea si la terminarea programului de munca, intr-un interval de trei ore, in transe de minimum 20% din personal, fara a afecta durata programului normal de lucru, in cazul in care angajatii isi desfasoara activitatea in acelasi spatiu de lucru;

Stabilirea programelor individualizate privesc inclusiv si spatiile de lucru cu mai mult de 50 de angajati, indiferent daca salariatii apartin unor angajatori diferiti.

Potrivit actului normativ,  programul de munca individualizat si modul de repartizare a acestuia pe zile se va mentiona in acte aditionale la contractele de munca. Sesizam insa o discordanta intre dispozitiile primului alineat care stipuleaza dreptul unilateral de decizie al angajatorului cu privire la programele individualizate si dispozitiile celui de-al doilea alineat care impun acte aditionale ce implica in mod absolut consimtamantul salariatului.

• in spatiile publice inchise, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca, purtarea mastii de protectie este obligatorie;

• operatorii economici si profesionistii sunt obligati sa isi organizeze activitatea, astfel incat sa asigure, la intrarea in sediu, in mod obligatoriu, triajul epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor, atat pentru personalul propriu, cat si pentru vizitatori;

Nota: Pentru personalul propriu, triajul epidemiologic consta in masurarea temperaturii prin termometru noncontact, iar pentru vizitatori triajul se realizeaza prin masurarea temperaturii.

• operatorii economici au obligatia de a respecta normele de prevenire in cazul desfasurarii activitatilor de lucru in birouri cu spatii comune in sistem deschis;

este interzisa declararea, declansarea sau desfasurarea conflictelor colective de munca in unitatile sistemului energetic national, in unitatile operative de la sectoarele nucleare, in unitatile cu foc continuu, in unitatile sanitare si de asistenta sociala, de telecomunicatii, ale radioului si televiziunii publice, in transporturile pe caile ferate, in unitatile care asigura transportul in comun si salubrizarea localitatilor, precum si aprovizionarea populatiei cu gaze, energie electrica, caldura si apa.

Redam, cu titlu exemplificativ, si alte obligatii relevante pe care trebuie sa le respecte angajatorii pe durata starii de alerta:

efectueaza instructajul SSM prin raportare la riscurile de infectie cu SARS-Cov-2 pentru toti salariatii care nu au fost prezenti la locul de munca organizat de angajator pe durata starii de urgenta;

efectueaza evaluarea riscului de contaminare epidemiologica in functie de specificul activitatii derulate si elementele concrete de la locul de munca;

actualizeaza documentul de evaluare a riscurilor, din perspectiva SSM, prin raportare la noile conditii de desfasurare a activitatii;

identifica si implementeaza masurile necesare pentru reluarea / mentinerea activitatii cu respectarea masurilor de prevenire a raspandirii virusului SARS-Cov-2;

revizuiesc planul de protectie si instructiunile SSM  proprii si le comunica angajatilor;

afiseaza la intrare si in locurile cu cea mai mare vizibilitate regulile de conduita obligatorie pentru prevenirea infectarii cu SARS-Cov-2 aplicabile angajatilor / persoanelor care au acces in incinta;

• dispun aerisirea birourilor cel putin 1 data/ zi;

amplaseaza dozatoare cu dezinfectant la intrare si in fiecare sector de lucru;

• desemneaza un responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor ce intra in unitate;

• asigura triajul observational al angajatilor prin verificarea temperaturii la inceperea programului si ori de cate ori este nevoie;

refuza accesul in unitate a persoanelor care prezinta simptome specific infectarii cu SARS-Cov-2;

pauzele de masa de acorda esalonat cu asigurarea unei distante de 1,5 m intre salariati;

EVITA folosirea instalatiei de climatizare, iar, daca acest lucru nu este posibil, asigura nebulizarea si dezinfectia acesteia, in afara programului de lucru (este recomandata nebulizarea o data pe saptamana, de preferat la sfarsitul saptamanii);

asigura in permanenta sapun si dezinfectant si afiseaza postere cu modul corect de spalare pe maini;

• dezinfecteaza balustradele, manerele usilor si ferestrelor din unitate, precum si alte zone intens folosite (minimum o data pe saptamana si de cate ori este necesar); 

• dezinfecteaza cel putin o data pe saptamana si ori de cate ori este necesar spatiile comune si spatiile de lucru cu substante aprobate pentru combaterea SARS CoV-2 (in cazul open space, este recomandat sa se asigure dezinfectia suprafetelor de lucru la inceperea programului de lucru, si ulterior, o data la 4 ore); 

• amenajeaza spatiul de lucru, astfel incat sa permita asigurarea distantei intre salariati (in cazul open space, este recomandat sa fie asigurata o distanta de minimum 1,5 m intre angajatii care lucreaza la birouri orientate fata-spate si spate-spate, iar, pentru birourile fata-fata, se recomanda separarea acestora prin paravane care se vor dezinfecta zilnic);

• se limiteaza deplasarile in afara locului de munca exclusiv pentru situatiile absolut necesare;

• circulatia documentelor se realizeaza in principal prin mijloace electronice.

Procedura aplicabila in cazul depistarii unui angajat suspect/ confirmat de infectare cu coronavirusul SARS CoV-2:

In acest caz, angajatorul va aplica urmatoarele masuri:

  • angajatii cu simptome respiratorii (tuse, stranut, rinoree etc.) si/sau febra mai mare de 37,3 C° si/sau stare general alterata, aparute in timpul programului de lucru, vor fi imediat izolati de restul colegilor si trimisi la domiciliu sau la unitati sanitare, in functie de starea persoanei;

Nota: In majoritatea cazurilor, nu este necesara inchiderea birourilor/cladirii

  • daca intervalul de timp in care angajatul/persoana suspecta/confirmata s-a aflat in incinta este mai scurt de 7 zile:

• se inchid toate incaperile in care acesta a petrecut timp indelungat (peste 20 de minute); 

• inainte de incheierea programului, se va asigura aerisirea mecanica a incaperii (deschiderea geamurilor); 

• pentru a limita expunerea personalului care efectueaza curatenie la particulele respiratorii, se amana efectuarea curateniei si a dezinfectiei timp de 24 de ore. Daca respectarea acestui interval nu este posibila, efectuarea curateniei se va amana cat mai mult; 

  • daca au trecut mai mult de 7 zile de cand angajatul/persoana suspecta/confirmata s-a aflat in incinta:

• nu este nevoie de curatenie/dezinfectie suplimentara; 

• se mentin masurile de curatenie si dezinfectie de rutina; 

  • se informeaza persoanele cu care angajatul/persoana suspecta/confirmata a venit in contact prelungit (mai mult de 20 de minute, la o distanta mai mica de 1,5 m si fara masca) si se impune izolarea la domiciliu a acestora pentru 14 zile

Prelungirea acordarii indemnizatiei de somaj tehnic

Indemnizatiile de somaj tehnic pentru salariati, cat si pentru persoanele care nu sunt salariati (e.g. avocati, alti profesionisti, persoane care obtin venituri exclusiv din drepturile de autor etc.) se vor acorda si pentru perioada cuprinsa intre data incetarii starii de urgenta si 31 mai 2020. Exista posibilitatea sa fie acordate dupa aceasta data (dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020), dar doar pentru domeniile in care se vor mentine restrictiile.

Nota: Aceste indemnizatii nu sunt supuse executarii silite prin poprire.

Perioada de utilizare a postei electronice

Se va utiliza posta electronica ca unul din mijloacele de comunicare pentru solicitarea si acordarea drepturilor de asistenta sociala, de asigurari sociale de stat si de somaj, in continuare si dupa incetarea starii de urgenta, pentru o perioada de 30 de zile.

Masuri relevante aplicabile sistemului asigurarilor pentru somaj

Prin exceptie de la dispozitiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj, perioada de suspendare a raporturilor de munca in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul Muncii (somaj tehnic), pe perioada starii de urgenta si a starii de alerta, se ia in calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii pentru indemnizatia de somaj. 

Perioada starii de urgenta si perioada starii de alerta in care contractele individuale de munca sunt suspendate pentru somaj tehnic, pentru care angajatorii nu datoreaza contributia asiguratorie pentru munca conform prevederilor art. 220(5) din Codul fiscal, constituie stagiu asimilat in sistemul asigurarilor pentru somaj

Pentru stabilirea si calculul indemnizatiei de somaj prevazute de Legea nr. 76/2002, se utilizeaza indemnizatia constand in 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut

Prelungirea valabilitatii contractelor colective de munca si a acordurilor colective

Valabilitatea contractelor colective de munca si a acordurilor colective de munca se prelungeste pe durata starii de alerta, precum si pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea acesteia.

In cazul acestor contracte si acorduri colective al caror termen expira pe durata starii de alerta, partile au obligatia de a initia negocierea colectiva in termen de 45 de zile de la incetarea starii de alerta.

Numarul de zile libere platite conform Legii 19/2020

Pentru anul 2020, numarul de zile libere platite pentru unul dintre parinti se stabileste pana la incheierea cursurilor anului scolar 2019-2020, in conditiile legii, cu aplicarea procedurii de decontare din Hotararea Guvernului nr. 217/2020. Astfel, dispozitiile legale cuprinse in Legea nr. 19/2020 se vor aplica pe durata starii de alerta, pana la finalizarea cursurilor anului scolar.

Autori

foto
BIRIS GORAN CONSULTING SRL