loader
Formatul electronic unic european de raportare financiara anuala, o noua provocare pentru societatile listate

Formatul electronic unic european de raportare financiara anuala, o noua provocare pentru societatile listate

Material de opinie de Corina Dimitriu, Partener, si Laura Deaconescu, Senior Manager, Audit, Deloitte Romania

  

Intreaga atentie a actorilor economici si sociali, publici sau privati, a fost acaparata in primele luni ale anului 2020 de situatia fara precedent inregistrata la nivel global, pandemia provocata de noul coronavirus (SARS-CoV-2). In acest context, societatile listate au fost preocupate de inchiderea exercitiului financiar finalizat la 31 decembrie 2019 si de impactul pe care pandemia de COVID-19 il va avea asupra urmatoarelor raportari financiare. Desi termenul de raportare privind situatiile financiare pregatite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 a fost prelungit pana la data de 31 iulie 2020, majoritatea societatilor listate au publicat deja situatiile financiare si se pregatesc pentru urmatoarea perioada de raportare - raportarea interimara si raportarea anuala de la 31 decembrie 2020.

Noutati pentru urmatoarea perioada de raportare: format electronic unic european pentru societatile listate care pregatesc situatii financiare consolidate

Pentru raportarea financiara consolidata, intocmita in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), societatile listate trebuie sa aiba in vedere o noua cerinta de raportare in format electronic unic european (European Single Electronic Format – ESEF). Aceasta este inclusa inca din mai 2019 in Regulamentul delegat (EU) 2018/815 al Comisiei Europene, care vine in completarea Directivei privind Transparenta (2004/109/CE) din 2013 in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format electronic unic de raportare.

Ce presupune noul format electronic unic european?

Conform cadrului normativ european, societatile listate trebui sa isi intocmeasca in totalitate rapoartele financiare anuale in formatul Extensible Hypertext Markup Language (XHTML). In plus, societatile listate care pregatesc situatii financiare consolidate trebuie sa tina cont de faptul ca acestea trebuie sa fie marcate utilizand limbajul eXtensible Business Reporting Language (XBRL), conform taxonomiei IFRS – ESEF.

Ce implica o raportare in format XBRL pentru viitoarele exercitii financiare?

Pentru exercitiile financiare care se vor incheia la 31 decembrie 2020, societatile listate care pregatesc situatii financiare consolidate intocmite in conformitate cu IFRS trebuie sa raporteze in format XBRL o parte din cifrele si informatiile din situatiile financiare anuale, precum pozitia financiara, profitul, pierderea si alte elemente ale rezultatului global, modificari ale capitalurilor proprii, fluxurile de trezorerie din situatiile financiare consolidate, denumirea entitatii raportoare sau alte mijloace de identificare, explicarea modificarii denumirii entitatii raportoare sau a altor mijloace de identificare care au intervenit de la finalul perioadei precedente de raportare, domiciliul entitatii, forma juridica a entitatii, tara de inregistrare, adresa sediului social al entitatii, locul principal de desfasurare a activitatii, descrierea naturii operatiunilor si a principalelor activitati ale entitatii, denumirea societatii-mama, denumirea societatii-mama a intregului grup.

Odata cu exercitiile financiare care incep de la 1 ianuarie 2022, cerinta se extinde asupra tuturor informatiilor incluse in situatiile financiare consolidate anuale.

Pe langa cresterea transparentei standardelor de raportare ale societatilor listate pe pietele reglementate ale Uniunii Europene, introducerea formatului unic de raportare financiara va face posibila compararea datelor indiferent de limba, structura si format si va permite investitorilor, autoritatilor publice si emitentilor sa efectueze analize automate ale informatiilor financiare.

Recomandari practice

Raportarea in format XBRL va presupune folosirea unui software specializat, in concordanta cu taxonomia IFRS-ESEF. Acest lucru va implica atat analiza variantelor pe care societatea le are la dispozitie pentru a-si asigura conformitatea, cat si implicatii de ordin bugetar pentru exercitiul financiar urmator.

Companiile vor putea opta pentru dezvoltarea interna a software-ului, dar vor fi nevoite sa tina cont atat de complexitatea cerintelor pe care acesta trebuie sa le indeplineasca, cat si de costurile de implementare. Pe de alta parte, societatile listate vor putea lua in calcul si posibilitatea externalizarii acestui proces sau posibilitatea achizitionarii unui astfel de software. In acest caz, este foarte importanta informarea si realizarea unei analize din timp care sa ajute la identificarea corecta a facilitatilor oferite de fiecare platforma in parte, precum si a capacitatii acestora de integrarea, daca se doreste, cu alte sistemele de raportare ale societatii.

Indiferent de varianta pe care compania o alege, un criteriu esential de care aceasta trebuie sa tina cont este conformitatea acestei platforme specializate cu taxonomia IFRS-ESEF. De asemenea, trebuie avut in vedere ca aceste situatii financiare raportate in format XBRL vor fi supuse cel mai probabil auditului, iar auditorul va trebuie sa emita o opinie privind conformitatea acestor situatii cu regulamentul si taxonomia IFRS-ESEF.

Autori