loader

Noi reguli privind executarea obligatiilor banesti in contractile dintre profesionisti / profesionisti si autoritati

In scopul transpunerii Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind combaterea intarzierii in efectuarea platilor in tranzactiile comerciale, incepand cu data de 2 aprilie 2013, legislatia interna se modifica prin adoptarea unui nou act normativ de transpunere a Directivei, Legea nr. 72 / 2013.

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 182 / 02.04.2013 a fost publicata Legea nr. 72 / 2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritatile contractante.

 

 

Prevederile noului act normativ se aplica creantelor certe, lichide si exigibile constand in obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta dintr-un contract incheiat intre profesionisti sau intre acestia si o autoritate contractanta, avand ca obiect furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii, inclusiv proiectarea si executia lucrarilor publice, a cladirilor si a lucrarilor de constructii civile si in cazul institutiilor din domeniul sanatatii.

 

 

Nu fac obiectul noului act normativ:

·         creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa;

·         creantele rezultand dintr-un mandat ad-hoc / concordat preventiv sau intemeiate pe o intelegere incheiate ca urmare a unei negocieri extrajudiciare de restructurare a datoriilor unei societati;

·         contractele incheiate intre profesionisti si consumatori.

 

 

Noutatile legislative aduse prin acest act normativ vizeaza in principal stabilirea unor termene maximale de plata, determinarea dobanzii legale, reglementarea institutiei „daunelor-interese suplimentare minimale” si prevederea unei liste neexhaustive de clauze abuzive si de criterii de determinare a acestor clauze si practici abuzive.

 

 

In ceea ce priveste relatiile contractuale dintre profesionisti, atentia se va indrepta asupra termenului contractual de plata al obligatiilor care nu va putea depasi, decat prin exceptie si in conditiile in care nu se va dovedi un abuz fata de creditor, 60 de zile.

 

 

Pentru cazurile in care termenul de plata nu a fost prevazut in contract, iar partile nu au stabilit penalitati, dobanda legala (penalizatoare) este stabilita prin dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 13 / 2011. Potrivit noilor reglementari, cuantumul dobanzii legale se calculeaza la nivelul ratei dobanzii de referinta plus 8 puncte procentuale.

 

 

Dobanda legala va curge de la urmatoarele termene:

·         30 de zile de la data primirii facturii;

·         30 de zile de la data primirii bunurilor sau prestarii serviciilor, daca data facturii este incerta sau anterioara primirii bunurilor ori prestarii serviciilor;

·         30 de zile de la data finalizarii procedurii de receptie a bunurilor sau a serviciilor. Durata perioadei de receptie in conditiile noului act normativ nu va putea depasi de regula 30 de zile, cu exceptia situatiilor in care clauzele care vor stabili un termen mai extins nu vor fi abuzive pentru creditor.

Autori

foto
MAZARS ROMANIA SRL