loader

Noi modificari aduse Codului fiscal

Lege privind aprobarea Ordonantei de Urgenta nr. 6/2015 pentru modificarea ci completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr. 499 din 7 iulie 2015

Ordonanta de Urgenta nr. 6/2015 („OU” in cele ce urmeaza) a fost aprobata cu anumite modificari si completari privind activitatea independenta, tranzactiile artificiale, taxa pe valoare adaugata si accizele.


Prevederi generale


Activitate independenta


Se abroga criteriile prevazute anterior de Codul fiscal in vederea reconsiderarii unei activitati ca fiind dependenta.
De asemenea, OU abroga prevederea conform careia in cazul reconsiderarii unei activitati ca activitate dependenta, impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii, vor fi recalculate si virate, fiind datorate solidar de catre platitorul si beneficiarul de venit.


Conform prevederilor OU, pentru determinarea conditiilor in care o activitate ar fi definita ca independenta, un set de sapte criterii a fost introdus precum si o conditie suplimentara, respectiv indeplinirea a cel putin patru dintre aceste criterii.


Tranzactii artificiale


Au fost eliminate prevederile articolului 11 referitoare la tranzactiile artificiale si au fost introduse noi prevederi in ceea ce priveste dreptul organului fiscal de a ajusta efectele fiscale ale unei tranzactii / activitati neluate in considerare / reincadrata precum si obligatia organului fiscal de a-si motiva in fapt decizia.
 

in plus, se clarifica faptul ca organul fiscal poate ajusta tratamentul si din punct de vedere al contributiilor sociale nu doar al impozitelor si taxelor.


Procedura de aplicare a celor de mai sus se va stabili prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
Taxa pe valoare adaugata


Persoane impozabile / neimpozabile


Organismele internationale de drept public nu sunt considerate persoane impozabile pentru activitatile care sunt desfasurate in calitate de autoritati publice (cu anumite exceptii).


De asemenea, se prevede ca operatiunile agentiilor agricole de interventie efectuate asupra produselor agricole si in temeiul regulamentelor privind organizarea comuna a pietei respectivelor produse sunt tratate ca activitati desfasurate de persoane impozabile.


Cota redusa de 9%


Serviciile de restaurant si catering pentru care se aplica cota redusa de 9% includ si berea incadrata la codul NC 22 03 00 10 („bere fabricata din malt, in recipiente cu un continut de peste 10 L”).


Accize


Accize reduse pentru bere


Nivelul redus al accizelor specifice se aplica pentru berea produsa de mici fabrici de bere independente a caror productie in anul calendaristic precedent nu a depasit 200.000 hl/an iar pentru anul in curs antrepozitarul autorizat declara pe propria raspundere ca va produce o cantitate mai mica de 200.000 hl/an.


In acest sens, este introdusa definitia termenului ”mica fabrica de bere independenta”, precum si prevederi speciale privind consecintele depasirii de catre antrepozitarul autorizat a productiei de 200.000 hl/an.

Autori

foto
ERNST & YOUNG SRL