loader

Modificari substantiale ale Codului Fiscal

In incercarea de a asigura mai multe fonduri pentru buget, autoritatile au decis introducerea unui set de modificari amplu mediatizate, ce determina o schimbare dramatica a peisajului fiscal romanesc. Prevederile introduse includ aspecte legate de toate marile categorii descrise in Codul Fiscal: impozitul pe profit, TVA, accize, impozitul cu retinere la sursa, contributii sociale, impozitul pe venitul microintreprinderilor, dar si o regandire a impozitarii veniturilor din agricultura. Pe langa acestea au fost introduse prevederi legate de Codul de Procedura Fiscala, dar si rectificari privind taxele locale.

Modificari substantiale ale Codului Fiscal

 

In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 54 / 23.01.2013 a fost publicata Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 8 / 23.01.2013, privind modificarea si completarea Legii nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Cele mai importante prevederi introduse prin aceasta ordonanta:

 

 

Dispozitii generale

 

 • Definirea activelor de natura biologica.
 • Clarificari legate de tratarea tranzactiilor fara scop economic prin introducerea conceptului de tranzactie artificiala.
 • Completari in legatura cu categoriile de venituri considerate ca fiind obtinute din Romania.

 

Impozitul pe profit

 

 • Modificarea prevederilor legate de deducerea suplimentara a cheltuielilor de cercetare – dezvoltare.
 • Modificari / completari privind regulile fiscale pentru contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.
 • Definirea imprumuturilor din perspectiva gradului de indatorare.
 • Aspecte legate de creditul fiscal pentru impozitul platit in strainatate.
 • Aspecte legate de amortizare, printre care limitarea deductibilitatii pentru cheltuielile cu amortizarea la 1.500 RON / luna pentru anumite mijloace de transport si deducerea cheltuielilor cu amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale si a activelor biologice.
 • Se aduc clarificari privind modul de regularizare a impozitului pe profit datorat de persoanele juridice straine din transferul titlurilor de participare.

 

 

Impozitul pe venit

 

 • Introducerea unor prevederi detaliate privind modul de impozitare a veniturilor din silvicultura si piscicultura.
 • Modificarea / completarea prevederilor legate de salarii, cum ar fi categoriile de venit asimilate salariilor, limitarea indemnizatiilor de delegare si deplasare din perspectiva impozitului pe venit.
 • Modificarea unor prevederi legate de stabilirea platilor anticipate de impozit de catre contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor si activitati agricole impuse in sistem real.

 

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

 • Modificarea definitiei microintreprinderii, respectiv reducerea plafonului in ce priveste veniturile obtinute anual pana la care o entitate este considerata microintreprindere, de la 100.000 EUR la 65.000 EUR, si eliminarea criteriului legat de numarul de angajati. Incepand cu 01.02.2013, impozitarea entitatilor care indeplineau la sfarsitul anului 2012 criteriile spre a fi considerate microintreprinderi, inclusiv cele nou infiintate, vor fi in mod obligatoriu impozitate conform sistemului prevazut pentru aceasta categorie de contribuabili.

 

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

 • Introducerea unei cote de impozit de 50%, aplicabila veniturilor platite intr-un stat cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii.

 

TVA

 • Se aduc clarificari in ce priveste tratamentul TVA al operatiunilor privind acordarea cu plata pe o anumita perioada a unor drepturi reale, precum si dreptul de uzufruct si superficia asupra unui bun imobil.
 • Introducerea notiunii de valoare de piata din perspectiva stabilirii bazei de calcul a TVA.
 • Completarea prevederilor legate de stabilirea bazei taxabile in cazul importurilor.
 • Clarificari si completari legate de ajustarea dreptului de deducere in cazul achizitiilor de servicii si bunuri, altele decat bunurile de capital.
 • Modificari ale prevederilor referitoare la decontul special de TVA si alte declaratii.
 • Aspecte legate de persoanele inscrise in Registrul Operatorilor Intracomunitari si radierea acestora.

 

Accize

 • Completari legate de produsele accizabile nearmonizate, intre care amintim includerea in aceasta categorie a unor bauturi pe baza de bere si a unor bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, la care ponderea de alcool absolut obtinut din fermentare este mai mica de 50%.
 • Modificari (cresteri) ale nivelului accizelor pentru bere si o devansare cu 3 luni a calendarului de crestere a nivelului accizei totale la tigarete, de la 1 iulie la 1 aprilie.

 

Contributii sociale

 • Modificari privind sfera veniturilor asupra carora se datoreaza contributie de asigurari sociale de sanatate prin includerea in aceasta categorie a veniturilor din cultura plantelor, veniturilor din cresterea si valorificarea animalelor precum si a veniturilor din silvicultura si piscicultura, in anumite conditii.
 • Completari privind obligatii ale persoanele fizice care obtin venituri din salarii de la angajatori din state care nu intra sub incidenta regulamentelor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala sau din state cu care Romania nu are incheiate acorduri ori conventii in domeniul securitatii sociale, din perspectiva contributiilor sociale.
 • Modificari in ce priveste tratamentul indemnizatiilor primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate.
 • Introducerea unor prevederi speciale privind tratamentul veniturilor din activitati agricole, din perspectiva contributiilor sociale.

 

Taxe locale

 • Revenind asupra Ordonantei Guvernului nr. 1 / 2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale, autoritatile centrale au decis ca numai autoritatile administratiei publice locale ce nu au inregistrate arierate pot adopta hotarari privind reducerea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale.
 • De asemenea, se stabilesc o serie de masuri menite sa asigure un tratament echitabil pentru autoritatile administratiei publice care au adoptat deja aceste hotarari, dar si pentru persoanele fizice care au achitat impozitele si taxele locale pentru anul 2013. Aceste prevederi intra in vigoare in 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

 

Codul de Procedura Fiscala

 

In ceea ce priveste Codul de Procedura Fiscala, se aduc modificari referitor la urmatoarele aspecte:

 • verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit;
 • regulile legate de executarea silita.

 

Prevederile acestei ordonante intra in vigoare la data de 01.02.2013, cu exceptia devansarii calendarului de crestere a accizelor la tigarete, ce se aplica incepand cu 01.04.2013.

Autori

foto
MAZARS ROMANIA SRL