loader
Intocmirea declaratiei nefinanciare la final de an: cum pot determina companiile masura in care activitatea desfasurata se aliniaza la taxonomia europeana? Exemplu pentru industria auto

Intocmirea declaratiei nefinanciare la final de an: cum pot determina companiile masura in care activitatea desfasurata se aliniaza la taxonomia europeana? Exemplu pentru industria auto

Material de opinie de Mihnea Jurca, Project Manager Audit & Assurance, si Florina Ion, Senior Manager Audit & Assurance, Deloitte Romania

Regulamentul 852/2020, numit si taxonomia europeana, defineste o lista a activitatilor prietenoase cu mediul inconjurator care indeplinesc anumite obiective de mediu si stabileste criteriile tehnice de performanta pe care o anumita activitate trebuie sa le indeplineasca pentru a atinge aceste obiective de mediu. Lista contine trei tipuri de activitati: cele primare, care contribuie direct la atingerea obiectivelor, cele de tranzitie, pentru care nu exista o alternativa viabila cu nivel scazut de emisii de CO2 din punct de vedere tehnologic si economic, dar care sprijina tranzitia catre o economie neutra din punctul de vedere al emisiilor de CO2 prin stabilirea unor praguri pentru determinarea celor mai performante companii din industrie, si cele suport, care faciliteaza indirect activitatile primare.

Regulamentul stabileste si un set de sase obiective de mediu, precum atenuarea schimbarilor climatice, adaptarea la acestea, folosirea durabila a apelor, protectia acestora si a resurselor marine, tranzitia catre o economie circulara, preventia si controlul poluarii si protectia si restaurarea biodiversitatii si a ecosistemelor. Regulamentul mai defineste si o serie de activitati eligibile care contribuie semnificativ la atingerea fiecarui obiectiv in parte prin conformarea cu criteriile tehnice de examinare. Momentan, Regulamentul Delegat UE 2021/2139 defineste listele de activitati pentru primele doua obiective, dar in perioada urmatoare vor fi adaugate activitati si pentru celelalte patru obiective.

Daca, pana in 2021, companiile care, conform Directivei 2014/95/EU, transpusa local prin OMFP 1802/2014, 1938/2016 si 2844/2016, completau in declaratia nefinanciara informatii cu privire la modul si masura in care activitatile lor sunt asociate cu activitati economice sustenabile din punctul de vedere al mediului, incepand cu 2022, ele trebuie sa demonstreze in ce masura aceste activitati sunt aliniate la taxonomia europeana. Asadar, in urma unui amplu proces de analiza, companiile trebuie sa calculeze gradul de aliniere la taxonomie a indicatorilor lor de performanta - cifra de afaceri, cheltuielile de investitii si cele operationale -, aspecte care pot arata partilor interesate, precum investitori, banci, parteneri de afaceri, legiuitori sau ONG-uri, nivelul de sustenabilitate a unei activitati economice.

Ce implica procesul de aliniere la taxonomia europeana?

Organizatiile trebuie sa indeplineasca patru conditii obligatorii pentru a se califica drept sustenabile: activitatea lor trebuie sa contribuie semnificativ la cel putin unul din cele sase obiective climatice, nu trebuie sa prejudicieze celelalte cinci obiective, sa indeplineasca conditiile minime de responsabilitate sociala si sa se conformeze cu criteriile tehnice de examinare. Aceste patru conditii se aplica atat cifrei de afaceri, cat si cheltuielilor de investitii si operationale.

Daca una dintre cele patru conditii nu este indeplinita, activitatea supusa evaluarii este considerata eligibila, dar nu aliniata. Rezultatul evaluarii trebuie publicat in declaratia nefinanciara sau intr-un raport de sustenabilitate.

Exemplu de aliniere pentru industria auto

Intr-o abordare practica, pentru alinierea cifrei de afaceri a unui producator de autoturisme care are in portofoliu o gama hibrida, primul pas este analiza comparativa a codului CAEN 2910, sub care producatorul isi desfasoara activitatea, cu codurile din Regulamentul Delegat UE 2021/2139, sectiunea 3.3, „Fabricarea de tehnologii cu emisii reduse de dioxid carbon pentru transporturi”. Alinierea este abordata din perspectiva contributiei semnificative a producatorului de autoturisme la obiectivul „atenuarea schimbarilor climatice”, intrucat, prin comercializarea autoturismelor putin poluante, se reduce impactul global asupra mediului inconjurator prin scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Tinand cont de faptul ca acest cod analizat se regaseste in sectiunea mai sus mentionata, urmeaza identificarea criteriilor tehnice de examinare pe care trebuie sa le indeplineasca producatorul. Potrivit legislatiei, criteriile iau in calcul vehicule din categoriile M 1 si N 1, clasificate drept vehicule usoare cu emisii scazute si cu emisii zero, in cazul carora, pana la 31 decembrie 2025, emisiile specifice de CO2 definite de Regulamentul UE 2019/631 sunt mai mici de 50 g CO2/km, si vehiculele pentru care, incepand cu 1 ianuarie 2026, emisiile specifice de CO2 definite de acelasi regulament sunt egale cu zero.

Pentru acest exemplu, poate fi luat in calcul faptul ca producatorul in discutie are in gama autoturisme care se incadreaza in criteriile tehnice de examinare, de exemplu, produce automobile plug-in hibrid cu emisii mai mici de 50 g CO2/km. Astfel, prima conditie obligatorie, adica contributia semnificativa la obiectivul de atenuare a schimbarilor climatice prin respectarea criteriilor tehnice de examinare impuse de regulament, este indeplinita.

In continuare, va fi evaluat principiul de a nu aduce prejudicii semnificative celorlalte cinci obiective climatice, printre care adaptarea la schimbarile climatice (activitatea indeplineste criteriile stabilite in regulament) si folosirea durabila a apelor, protectia acestora si a resurselor marine (activitatea indeplineste criteriile din regulament).

Daca activitatea indeplineste toate criteriile tehnice de examinare si in ceea ce priveste celelalte cinci obiective, atunci aceasta indeplineste a doua conditie obligatorie, adica nu prejudiciaza celelalte cinci obiective climatice.

In ultimul rand, trebuie analizata activitatea din perspectiva responsabilitatii sociale, etapa in care companiile trebuie sa tina cont de orientarile Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, de principiile directoare ale ONU, cele din Declaratia Organizatiei Internationale a Muncii si din Carta internationala a drepturilor omului.

Daca toate conditiile obligatorii sunt indeplinite, veniturile din vanzarea autoturismelor care se conformeaza cu criteriile tehnice de examinare pot fi considerate aliniate la taxonomie. Procentul acestora din totalul cifrei de afaceri evidentiaza ponderea veniturilor aliniate la taxonomie din totalul cifrei de afaceri.

In concluzie, pentru realizarea unei raportari complete la 31 decembrie 2022, societatile comerciale carora li se aplica cerintele Directivei 95, precum si cele ale Regulamentului 852, trebuie sa includa in declaratia nefinanciara indicatori precum cifra de afaceri, cheltuieli de investitii si cheltuieli operationale, si sa specifice in ce masura activitatile desfasurate sunt aliniate la taxonomia europeana.

Acest demers este dificil, de aceea companiile trebuie sa analizeze atent aceste aspecte, raportarile privind taxonomia necesitand analize detaliate, desfasurate pe perioade lungi. Mai mult decat atat, trebuie avut in vedere faptul ca aceste informatii vor face subiectul verificarii auditorului in viitor.

Autori

foto
DELOITTE CONSULTANTA SRL