loader
Buletin fiscal nr. 4 – Ordinul privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator

Buletin fiscal nr. 4 – Ordinul privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator

Ordinul nr. 1168/2017/3024/2018/492/2018/3337/2017 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator, publicat in Monitorul Oficial nr. 52 din 18 ianuarie 2018 – in vigoare de la 1 februarie 2018.

Ordinul va inlocui Ordinul nr. 409/4.020/737/703/2017 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator, incepand cu 1 februarie 2018.


Cele mai importante modificari si completari aduse de Ordin in ceea ce priveste scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor aplicabila in cazul activitatilor de creare de programe pentru calculator sunt sumarizate mai jos.


Dispozitii generale


Ordinul prevede ca de la 1 februarie vor beneficia de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si urmatoarele categorii de angajati:


• cei licentiati ai unor programe de studii superioare de scurta durata; si
• cei care detin o diploma de bacalaureat si urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior acreditate.


Conditia esentiala este ca acesti angajati sa presteze una dintre activitatile din mentionate in anexa Ordinului, in care figureaza doua noi activitati, in plus fata de cele opt din prezent:


• programator ajutor; si
• analist ajutor.


Pentru angajatii care au doar diploma de bacalaureat, iar nu si una de licenta, va trebui furnizata o adeverinta din care sa reiasa ca urmeaza intr-adevar cursurile unei facultati.


Celelalte conditii de acordare a scutirii de impozit pe venit nu se schimba de la 1 februarie 2018.
 

Autori

foto
ERNST & YOUNG SRL