loader
Legea Semnaturii Electronice si a Serviciilor de Incredere a fost adoptata. Ce principale noutati au fost aduse din perspectiva semnaturii electronice?

Legea Semnaturii Electronice si a Serviciilor de Incredere a fost adoptata. Ce principale noutati au fost aduse din perspectiva semnaturii electronice?

Catalina Nacev, Avocat Senior Coordonator D&B David si Baias si Roxana Bodeanu, Avocat Junior D&B David si Baias

Legea Semnaturii Electronice si a Serviciilor de Incredere (nr. 214/2024), mult asteptata in special de catre mediul de afaceri, a fost publicata ieri in Monitorul Oficial si va intra in vigoare in 3 luni de la aceasta data, aducand mai multa claritate cu privire la efectele juridice ale diverselor categorii de semnaturi electronice, la tipul de semnatura electronica ce trebuie utilizata in scopul asigurarii validitatii unui document, dar si la efectele din perspectiva conditiilor de proba, asigurand cadrul juridic de aplicare a Regulamentului e-IDAS.

Una din modificarile cheie aduse de Legea Semnaturii Electronice si a Serviciilor de Incredere este  reprezentata de definirea, pentru prima data la nivelul legislatiei nationale, a semnaturii electronice simple - concept nereglementat cu claritate prin vechea reglementare nationala privind semnatura electronica din 2001 (Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica), ce ridica numeroase probleme practice de interpretare si aplicare, in special in raporturile B2B.

De asemenea, se reglementeaza expres efectele juridice ale semnaturii electronice simple, stabilindu-se ca documentul electronic semnat cu semnatura electronica simpla va produce aceleasi efecte juridice ca un inscris semnat cu semnatura olografa in oricare dintre urmatoarele cazuri:

-  in cazul actelor patrimoniale evaluabile in bani cu o valoare mai mica de jumatate din salariul minim brut pe economie la data semnarii actului;

- in cazul in care inscrisul este recunoscut de cel caruia ii este opus - Legea mentioneaza ca o astfel de recunoastere va rezulta si din faptul neechivoc al executarii in tot sau in parte, de catre cel care contesta semnatura electronica simpla, a obligatiilor care s-au nascut din inscrisul in forma electronica - prin urmare, daca o parte isi executa obligatiile contractuale (ex. livreaza/receptioneaza produse, plateste contravaloarea produselor livrate etc.), chiar aceasta conduita va echivala cu o recunoastere;

- atunci cand partile contractului sunt profesionisti si au agreat prealabil, in mod expres, printr-un inscris distinct, semnat cu semnatura olografa sau cu semnatura electronica calificata faptul ca vor conferi semnaturii electronice simple efectele juridice ale semnaturii olografe.

Mai mult, sunt reglementate efectele juridice ale semnaturii electronice avansate, stabilindu-se in mod expres ca documentul electronic semnat cu o semnatura electronica avansata produce aceleasi efecte juridice ca un inscris semnat cu o semnatura olografa in oricare dintre urmatoarele 3 scenarii:

- actul juridic a fost semnat cu o semnatura electronica avansata creata cu un certificat pentru semnatura electronica emis de o autoritate sau o institutie publica din Romania sau de un prestator de servicii de incredere calificat;

- documentul electronic este recunoscut de cel caruia ii este opus, recunoasterea putand sa rezulte si din faptul neechivoc al executarii in tot sau in parte, de catre cel care contesta semnatura electronica avansata, a obligatiilor care s-au nascut din documentul electronic;

- atunci cand partile contractului au agreat prealabil, in mod expres, printr-un inscris distinct, semnat cu semnatura olografa sau cu semnatura electronica calificata faptul ca vor conferi semnaturii electronice avansate efectele juridice ale semnaturii olografe.

In ceea ce priveste semnatura electronica calificata nu sunt modificari substantiale, sens in care aceasta va produce aceleasi efecte juridice ca semnatura olografa, iar documentul electronic semnat cu acest tip de semnatura este asimilat cu inscrisul sub semnatura privata, in conditiile Regulamentului e-IDAS.

In plus, se mentioneaza in mod expres ca actul juridic in format electronic, semnat cu tipul de semnatura electronica prevazut de lege sau cu semnatura electronica calificata, produce aceleasi efecte juridice ca acelasi act juridic in format letric (cu semnatura olografa).

In contextul intrarii in vigoare a Legii Semnaturii Electronice si a Serviciilor de Incredere, atat Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cat si OUG nr. 38/2020 privind utilizarea inscrisurilor in forma electronica la nivelul autoritatilor si institutiilor publice se abroga.

Autori

foto
PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICII SRL