loader
Consolidarea fiscala pentru impozitul pe profit poate fi aplicata de anul viitor: Grupurile de companii au termen-limita 2 noiembrie

Consolidarea fiscala pentru impozitul pe profit poate fi aplicata de anul viitor: Grupurile de companii au termen-limita 2 noiembrie

Andreea Mitirita, Partener si Florin Rizea, Senior Manager PwC Romania

Grupurile de companii care au anul fiscal anul calendaristic si doresc sa aplice sistemul de consolidare fiscala incepand cu anul 2022 trebuie sa depuna cererile in acest scop la autoritatile fiscale pana cel tarziu pe 2 noiembrie 2021, avand in vedere ca prevederile legale stabilesc ca solicitarile se fac cu cel putin 60 de zile inainte de inceperea perioadei pentru care ar urma sa se aplice consolidarea fiscala.

Sistemul de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit a fost introdus incepand cu 1 ianuarie 2021, prin Codul fiscal si vizeaza consolidarea impozitului pe profit pentru un grup - profitul consolidat fiind compensat cu pierderile grupului. Masura poate fi implementata de un grup fiscal daca este indeplinita conditia de 75% detinere directa sau indirecta, pe o perioada de un an anterioara consolidarii. Astfel, poate fi aplicata fie daca societatile se detin intre ele, fie daca o persoana fizica romana detine 75% din amandoua, fie daca sunt detinute de o persoana dintr-un stat cu care Romania are tratat de dubla impunere. Grupul fiscal poate fi constituit doar din persoane juridice romane sau cu sediul social in Romania, iar perioada de aplicare a masurii este 5 ani, incepand cu anul fiscal urmator depunerii cererii. Astfel, desi a intrat in vigoare in 2021, consolidarea fiscala poate fi aplicata efectiv din 2022.

Contribuabilii care vor sa aplice acest sistem trebuie sa depuna Formularul 173 „Cerere privind grupul fiscal in domeniul impozitului pe profit” impreuna cu un certificat constatator emis de Registrul Comertului si/sau alte documente justificative care sa indice indeplinirea conditiilor. Contribuabilii care au un an fiscal diferit de anul calendaristic ar trebui sa fie pregatiti sa depuna cererea mentionata mai sus cu cel putin 60 de zile inainte de inceputul anului fiscal.

Aspecte relevante ale sistemul de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit:

 • Grupul fiscal poate fi constituit doar din persoane juridice romane si/sau persoane cu sediul social in Romania infiintate conform legislatiei europene, acesta putand include, in anumite cazuri, si sediul permanent din Romania al unui nerezident;
 • Este necesara o detinere, directa sau indirecta, de cel putin 75% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, pe o perioada neintrerupta de un an anterioara inceperii consolidarii;
 • Membrii grupului trebuie sa fie platitori de impozit pe profit (microintreprinderile nu pot fi parte a grupului, nici cei ce desfasoara activitati de natura barurilor/cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor si nici cei care sunt concomitent platitori de impozit pe profit si impozit specific), ce aplica acelasi sistem de plata a impozitului pe profit si au acelasi an fiscal, nu fac parte dintr-un alt grup fiscal din domeniul impozitului pe profit si nu se afla in dizolvare/lichidare;
 • Perioada de aplicare a sistemului este de cinci ani fiscali, acesta fiind optional. Cererea se depune cu cel putin 60 de zile inainte de inceperea perioadei pentru care se solicita aplicarea consolidarii fiscale, iar sistemul se va aplica incepand cu anul fiscal urmator depunerii cererii. Pentru mentinerea grupului dupa cei cinci ani, optiunea poate fi reinnoita;
 • Se desemneaza unul dintre membrii grupului ca persoana juridica responsabila ce va calcula, declara si plati impozitul pe profit pentru grup, impozit determinat prin insumarea calculelor individuale ale fiecarui membru (existand astfel posibilitatea compensarii profiturilor fiscale cu pierderile fiscale intre membrii grupului);
 • Pierderile fiscale inregistrate de un membru al grupului inainte de aplicarea sistemului nu pot fi compensate la nivelul grupului;
 • Daca grupul se desfiinteaza dupa cinci ani, pierderile inregistrate si nerecuperate in perioada consolidarii se recupereaza de catre persoana responsabila;
 • Fiecare membru are obligatia de intocmire a dosarului preturilor de transfer, care va include si tranzactiile cu membrii grupului;
 • Daca unul dintre membri nu mai indeplineste conditiile, acel membru sipersoana juridica responsabila recalculeaza impozitul pe profit datorat individual/pentru grup, cu perceperea de dobanzi si penalitati de intarziere, dupa caz;
 • Impozitul nu se recalculeaza in urmatoarele situatii: vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la unul din membrii grupului daca detinerea scade sub 25%; dizolvarea unui membru; iesirea din grup a unui membru ca urmare a operatiunilor de reorganizare (fuziune, divizare, transfer de active, schimb de actiuni);
 • Prevederile referitoare la consolidare nu se aplica in cazul in care aceasta are ca scop frauda si evaziunea fiscala.

 

Autori

foto
PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICII SRL