loader

Infiintarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice (ANAP)

Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr. 13 din 20 Mai 2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Nr. 362 din 26 Mai 2015 („O.U.G. nr. 13/2015”). O.U.G. Nr. 13/2015 a intrat in vigoare in data de 26 Mai 2015.

O.U.G. Nr. 13/2015 prevede infiintarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice. Aceasta autoritate va prelua atributiile, activitatile si personalul de la Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP) si de la Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice (UCVAP).


Organizarea, functionarea si numarul maxim de posturi al ANAP se vor aproba prin hotarare de Guvern in termen de 90 de zile de la data de 26 mai 2015.


Cu toate acestea, ANRMAP si UCVAP se vor desfiinta numai dupa intrarea in vigoare a hotararii de Guvern mai sus mentionata. De asemenea, pana la intrarea in vigoare a hotararii de Guvern anterior mentionata, ministrul finantelor publice va coordona activitatea desfasurata de catre ANRMAP, UCVAP si compartimentele de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice.

 

Principalele atributii ale ANAP vor fi de elaborare a politicilor si a legislatiei in domeniul achizitiilor publice in conformitate cu legislatia europeana, controlul modului in care autoritatile contractante atribuie contractele de achizitie publica. Activitatea ANAP se va exercita atat la nivel central, cat si la nivel teritorial.
 

Autori

foto
ERNST & YOUNG SRL