loader
Concediul medical si indemnizatia de asigurari sociale de sanatate: de la drept la potential abuz

Concediul medical si indemnizatia de asigurari sociale de sanatate: de la drept la potential abuz

Cosmina Sima, Avocat colaborator D&B David si Baias, societatea de avocatura corespondenta PwC in Romania

Pe parcursul activitatii sale, fiecare angajator s-a aflat in situatia de a primi de la salariatii sai solicitarea de a acorda concediu medical pentru incapacitate temporara de munca si indemnizatia de asigurari sociale de sanatate aferenta. De asemenea, probabil nu au fost putine ocaziile in care angajatorul a avut dubii referitoare la solicitarea salariatului in acest sens, cum ar fi: acord concediul si indemnizatia potrivit reglementarilor legale? Am suspiciunea ca acest salariat abuzeaza de dreptul sau la concediu medical, ce pot sa fac?

Precizam ca, desi legea prevede ca fiind concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate acelea acordate pentru mai multe tipuri de motive (de exemplu, pentru incapacitate temporara de munca, pentru maternitate, pentru prevenirea imbolnavirilor), in acest articol, ne vom referi doar la concediul medical si indemnizatia de asigurari sociale de sanatate acordate pentru incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii.

In cele ce urmeaza, vom prezenta aspectele referitoare la modalitatea de acordare a concediului medical  pe care angajatorul trebuie sa le cunoasca in prealabil si carora sa le acorde o atentie deosebita, la posibilitatea angajatorului de a refuza plata indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate si consecintele pentru salariatul care a abuzat de dreptul sau.

Modalitatea de acordare a concediului medical pe care angajatorul trebuie sa le cunoasca in prealabil si carora sa le acorde o atentie deosebita

Orice persoana asigurata pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate are dreptul la astfel de concedii si indemnizatii, atat timp cat realizeaza venituri din desfasurarea unei activitati in baza unui contract individual de munca, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, dar si atat timp cat salariatul a indeplinit stagiul minim de cotizare prevazut de lege (i.e. 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical), potrivit Ordonantei de urgenta nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate (OUG nr. 158/2005)

Pentru a putea beneficia de concediu medical si de indemnizatia de asigurari sociale de sanatate, salariatul in baza trebuie sa prezinte angajatorului certificatul medical eliberat de medicul curant.

Tipurile de certificate de concediu medical pe care un salariat le poate prezenta angajatorului sau sunt:

●  certificat de concediu medical initial - orice certificat de concediu medical care nu prelungeste un concediu medical anterior sau orice certificat de concediu medical care prelungeste un concediu medical anterior neintrerupt pentru afectiuni diferite;

● certificat de concediu medical in continuare - certificat care prelungeste un concediu medical anterior neintrerupt pentru aceeasi afectiune.

Pentru a putea obtine certificatul medical, ,, salariatul are obligatia sa prezinte medicului curant o adeverinta emisa de angajatorul sau, adeverinta din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute de catre salariat in ultimele 12/24 de luni, potrivit Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005, aprobate prin Ordinul nr. 15/2018 (Normele). In acest fel, medicul curant poate verifica atat calitatea de salariat (si, implicit, de asigurat) a pacientului, cat si numarul de zile de concediu medical avute anterior, pentru a evita in acest mod depasirea numarului legal de zile de concediu medical. In anumite cazuri exceptionale, cum ar fi urgentele medico-chirurgicale, anumite tipuri de arsuri, boli contagioase sau carantina, certificatul de concediu medical se poate elibera si fara adeverinta emisa de catre angajator.

Certificatul de concediu medical este emis de catre medicul curant, care reprezinta orice medic aflat in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, precum si orice alt medic cu autorizatie de libera practica valabila, medic de familie sau specialist, care incheie o conventie in acest sens cu casele de asigurari de sanatate, in conditiile legii. Pentru urgentele medico-chirurgicale pentru care salariatul a ajuns la camera de garda a spitalului, insa nu a fost internat, certificatul de concediu medical se emite doar de catre medicul de specialitate, potrivit Normelor.

De asemenea, certificatul de concediu medical este un formular standardizat, aprobat prin Ordinul nr. 1192/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si din sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Angajatorul trebuie sa ia in considerare ca certificatul de concediu medical trebuie sa fie completat in mod corespunzator, semnat si stampilat de catre medicul curant. Potrivit OUG nr. 158/2005, medicul curant poate completa certificatul de concediu medical atat pe suport hartie, cat si electronic si il poate transmite pe suport hartie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta angajatorului. Certificatul medical trimis prin mijloace electronice de transmitere la distanta este semnat de medicul curant cu semnatura electronica calificata. Cu toate acestea, salariatul are obligatia de a depune la angajator formularul original al certificatului de concediu medical, respectiv exemplarele 1 (alb) si 2 (roz), care au fost transmise prin mijloace de transmitere la distanta, in termen de 30 de zile calendaristice de la data eliberarii acestora.

Un alt aspect important pentru angajator este faptul ca salariatul nu poate beneficia de concediu medical si de indemnizatie pentru o perioada nelimitata de timp. Cu anumite exceptii expres prevazute de lege, durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cel mult 183 de zile in interval de un an, socotita din prima zi de imbolnavire. Incepand cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de catre medicul specialist pana la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.

Referitor la concediul medical acordat de catre medicul de familie (situatie des intalnita in practica), durata cumulata a concediilor medicale acordate de acesta nu poate depasi 28 de zile calendaristice in ultimul an, socotite de la prima zi de imbolnavire, indiferent de cauza acesteia.

Salariatul are obligatia de a prezenta angajatorului certificatul de concediu medical pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul, cu anumite exceptii expres prevazute de lege.

In principiu, certificatele medicale sunt completate si eliberate salariatului la data la care are loc consultatia medicala, moment in care se stabileste si numarul de zile de concediu medical necesare. In situatia imposibilitatii prezentarii salariatului la medic se pot acorda certificate de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore numai in cazul certificatelor de concediu medical initial. Pentru certificatele medicale in continuare, data acordarii nu poate fi mai mare decat data la care se termina valabilitatea certificatelor de concediu medical acordate anterior pentru aceeasi afectiune.

In opinia noastra, daca angajatorul constata ca, prin solicitarea de acordare a concediului medical si a indemnizatiei aferente, nu au fost respectate regulile mai sus mentionate, acesta poate efectua investigatii suplimentare care pot conduce fie la a solicita salariatului sa aduca un certificat medical completat in mod corect, fie la a se regasi intr-unul dintre cazurile de refuz justificat de plata a indemnizatiei.

Autori

foto
D&B DAVID SI BAIAS SCA