loader
Buletin fiscal nr.3 – Lege privind anularea unor obligatii fiscale

Buletin fiscal nr.3 – Lege privind anularea unor obligatii fiscale

In data de 15 ianuarie 2018, Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind anularea unor obligatii fiscale.

Legea prevede anularea urmatoarelor obligatii fiscale:


Impozitul pe venit si contributiile sociale aferente veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare


Se vor anula diferentele de obligatii fiscale principale, respectiv impozitul pe venit si contributiile sociale, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului, ca urmare a reincadrarii veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice ca venituri dintr-o activitate independenta, pe perioadele fiscale de pana la 1 iunie 2017, si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.


Mai mult, organul fiscal nu va reincadra veniturile obtinute de catre persoanele fizice din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal ca venituri dintr-o activitate independenta si nu va emite o decizie de impunere in legatura cu o astfel de reincadrare, pentru perioadele anterioare datei de 1 iunie 2017.


Diferente de T.V.A. pentru veniturile din activitati agricole


Se vor anula diferentele de TVA, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente acestora, pentru perioadele fiscale anterioare datei de 31 decembrie 2016, stabilite prin decizie de impunere comunicata contribuabilului pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ca urmare a depasirii plafonului de scutire de 220.000 lei prevazut de Codul fiscal, de catre persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu sediul activitatii economice in Romania, care au realizat activitatile de productie agricola, inclusiv activitatile de transformare a produselor agricole prin alte metode decat cele industriale sau au furnizat servicii agricole utilizand munca manuala proprie si/sau echipamentele specifice.


Mai mult, organul fiscal nu va stabili astfel de diferente de TVA si accesorii si nu va emite decizii de impunere in legatura cu acestea pentru perioadele anterioare datei de 31 decembrie 2016.


Alte aspecte


Persoanele care au efectuat plata obligatiilor fiscale pentru care prezenta lege prevede anularea acestora vor avea dreptul la restituirea sumelor achitate in baza unui ordin care se va emite de ANAF in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
 

Autori

foto
ERNST & YOUNG SRL