loader

Modificari si completari ale Codului Fiscal

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 906 / 12.12.2014 a fost publicata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 80 / 10.12.2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal si a altor acte normative.

Modificarile si completarile vizeaza impozitul pe venit, taxa pe valoare adaugata si accizele, dar si termenul de depunere a declaratiilor aferente lunii noiembrie 2014.


1. Impozit pe venit
Printre modificarile si completarile referitoare la acest capitol mentionam:

 • Venitul net anual din activitati independente se va determina pe baza datelor din contabilitate;
 • Contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se efectueaza in sistem real au obligatia sa completeze Registrul de evidenta fiscala;
 • Optiunea de a stabili venitul net anual in sistem real va avea in vedere datele din contabilitate;
 • Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se poate determina in sistem real;
 • Veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura se vor determina pe baza datelor din contabilitate.

2. TVA
In ceea ce priveste taxa pe valoare adaugata, modificarile si completarile vizeaza:

 • Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune prestate catre persoane neimpozabile stabilite in Uniunea Europeana;
 • Inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile cu sediul activitatii economice in Romania - aplicabil de la 1 februarie 2015;
 • Anularea inregistrarii unei persoane in scopuri de TVA - aplicabil de la 1 februarie 2015;
 • Masurile de simplificare pentru livrarea de energie electrica catre un comerciant persoana impozabila, stabilit in Romania.

3. Accize
Prevederile referitoare la accize presupun modificari si completari in ceea ce priveste:

 • Nivelul accizelor armonizate;
 • Calculul accizelor pentru tigarete;
 • Conditiile de autorizare a antrepozitului fiscal;
 • Obligatiile antrepozitarului autorizat;
 • Nivelul impozitului la titeiul din productia interna;
 • Anexele aferente titlului VII ”Accize si alte taxe speciale”;
 • Stabilirea cursului de schimb la care se calculeaza acciza in anul 2015.

Prin Legea nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii se modifica, din euro in lei, valoarea contributiilor datorate de catre persoanele juridice care produc, importa, achizitioneaza intracomunitar produse din tutun si bauturi alcoolice sau  realizeaza activitati publicitare in ceea ce priveste aceste produse. De asemenea, se modifica si modul de virare a acestor  contributii.

Prevederile ordonantei se aplica incepand cu 1 ianuarie 2015, cu exceptia prevederilor referitoare la inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA si anularea inregistrarii unei persoane in scopuri de TVA, care se vor aplica de la 1 februarie 2015.


Ordonanta amana pana la data de 31 decembrie 2015, termenele prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 7 / 2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor  naturale, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 6 / 2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261 / 2013 si Ordonanta Guvernului nr. 5 / 2013 privind stabilirea unor masuri speciale de impozitare a activitatilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural.


Conform aceleiasi Ordonante termenul de depunere a declaratiilor si scadenta obligatiilor fiscale, aferente lunii noiembrie 2014, se devanseaza pentru data de 22 decembrie 2014.

Autori

foto
MAZARS ROMANIA SRL