loader
Depozitarul Central va distribui dividende pentru PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Depozitarul Central va distribui dividende pentru PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Actionarii care beneficiaza de dividende sunt cei inregistrati in registrul actionarilor emitentului, la data de 20/08/2021

Depozitarul Central informeaza investitorii ca, in perioada 09/09/2021 – 09/09/2024 distribuie dividende pentru actionarii PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (simbol WINE). Emitentul va distribui actionarilor dividendele aferente anului 2020, utilizand serviciul national lansat de catre Depozitarul Central. Valoarea dividendului brut pe actiune este de 0.65 LEI.

Actionarii care beneficiaza de dividende sunt cei inregistrati in registrul actionarilor emitentului, la data de 20/08/2021.

Plata dividendelor catre actionarii emitentului se efectueaza incepand cu data de 09/09/2021 .

Actionarii care sunt clienti ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare si registru al Depozitarului Central isi pot incasa dividendele prin intermediul acestuia.

Pentru actionarii care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se face astfel:

- prin transfer bancar, in baza solicitarilor transmise de actionari

- in numerar, la ghiseele bancare ale BANCA TRANSILVANIA S.A. din intreaga tara.

Incepand cu anul 2015, ca urmare a modificarii cadrului de reglementare aplicabil distribuirii dividendelor si a oricaror alte sume cuvenite detinatorilor de valori mobiliare, distribuirea dividendelor se efectueaza prin intermediul Depozitarului Central si al participantilor la sistemul de compensare decontare si registru.

Autori

foto
DEPOZITARUL CENTRAL SA