loader
Cum se acorda  zile libere pentru parinti pe durata suspendarii cursurilor sau scolii online

Cum se acorda zile libere pentru parinti pe durata suspendarii cursurilor sau scolii online

Irina Marinescu, Director PwC Romania

Parintii care trebuie sa supravegheze copiii in cazul in care cursurile sunt suspendate pot beneficia de zile libere platite. Recent, prin Ordonanta 110/2021, Guvernul a reglementat ca pentru anul scolar in curs se acorda acelasi tip de sprijin pentru parinti cu cel care a fost in vigoare anul trecut, in contextul pandemiei. Insa pe durata vacantelor scolare, masura nu se aplica.

Cine si in ce conditii beneficiaza de zile libere?

Zilele libere se acorda obligatoriu de catre angajator numai unuia dintre parinti, in cazul familiilor care au copii mai mici de 12 ani sau copii cu dizabilitati de pana la 26 de ani inscrisi intr-o unitate de invatamant sau intr-o unitate de educatie timpurie anteprescolara. Pentru a putea fi acordate zile libere, locul de munca ocupat de parinte trebuie sa nu permita munca la domiciliu sau telemunca.

De asemenea, beneficiaza de zile libere si parintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav nescolarizat si parintele care are in ingrijire un adult cu grad de handicap grav care beneficiaza de servicii de zi, a caror activitate a fost limitata sau suspendata ca urmare a raspandirii coronavirusului.

Pe de alta parte, nu beneficiaza de zile libere parintele care se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii: este in concediu pentru cresterea copilului, este asistentul personal al unuia dintre copiii aflati in intretinere, este in concediu fara plata sau de odihna, are raportul de munca suspendat ca urmare a intreruperii temporare a activitatii angajatorului si nu realizeaza venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului fiscal.

Zilele libere se acorda de la data depunerii cererii de catre parinte la angajator, dar nu mai devreme de data la care se decide limitarea sau suspendarea activitatilor didactice. Cererea va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte, o copie a certificatului de nastere al copilului sau a documentului care atesta calitatea de parinte si, daca e cazul, o copie a certificatului de incadrare in grad de handicap al copilului/adultului in varsta de pana la 26 de ani.

Pentru decontarea sumelor aferente indemnizatiei, angajatorul depune cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene/a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea angajatorul sau sucursala sau punctul de lucru al acestuia; cererea va fi insotita de documente justificative privind indeplinirea conditiilor de decontare a indemnizatiei. Cererile se transmit in cel mult 30 de zile de la efectuarea platii contributiilor si impozitelor aferente indemnizatiei. Decontarea se face in termen de 30 zile lucratoare de la data inregistrarii documentelor.

Neacordarea de zile libere de catre angajator conform prevederilor Ordonantei 110/2021   constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 1.000 si 2.000 lei pentru fiecare persoana pentru care se refuza acordarea zilelor libere, fara a depasi valoarea cumulata de 20.000 lei. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se efectueaza de catre inspectorii de munca.

Care este cuantumul indemnizatiei?

Indemnizatia pentru zilele libere este de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Indemnizatia este supusa impozitarii si platii contributiilor de asigurari sociale, de asigurari sociale de sanatate, precum si platii contributiei asiguratorii pentru munca.

Persoanele fizice care beneficiaza de indemnizatia aferenta zilelor libere conform Ordonantei 110/2021 nu pot dispune de suma de pana la 3,5% din impozitul pe venit aferent indemnizatiilor, pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private.

Conditii speciale

Angajatii sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala si personalul din unitatile sanitare publice beneficiaza de zilele libere numai cu aprobarea angajatorului. In situatia in care angajatorul nu aproba cererea de acordare a zilelor libere, parintele are dreptul la o majorare acordata suplimentar drepturilor salariale cuvenite, in cuantum de 75% din salariul de baza/salariul de functie/solda de functie corespunzatoare unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, corespunzator numarului de zile lucratoare. Acest drept este conditionat de respectarea de catre celalalt parinte a prevederilor privind  telemunca sau daca nu beneficiaza deja de zile libere.

In cazul in care ambii parinti sunt angajati in domeniile mentionate mai sus, poate beneficia doar unul dintre ei de o majorare acordata suplimentar drepturilor salariale cuvenite.

Autori

foto
PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICII SRL