loader

Amendamente La Codul Fiscal

Ordonanta Guvernului nr. 15/23 august 2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 621/29 august 2012)

Ordonanta Guvernului (“OG”) nr. 15/23 august 2012 introduce anumite modificari privind impozitul pe profit, TVA, accize si contributii sociale.

 

Prevederile OG intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2013 (cu unele exceptii).

 

Principalele modificari aduse Codului fiscal includ, intre altele, urmatoarele:

 

Impozitul pe profit

 

Deducerea pierderii fiscale

 

Pierderea fiscala inregistrata decontribuabili care isi inceteaza existentin urma unei operatiuni de fuziune saudivizare se recupereaza de contribuabiliicare preiau patrimoniul societatiiabsorbite sau divizate, proportional cuactivele si pasivele transferate.

 

In cazul operatiunilor operatiunilor de fuziune, divizare, divizare partiala, transferurilor de active si schimburilor de actiuni in care sunt implicate societati din doua sau mai multe state membre, in situatia in care societatea cedenta inregistreaza pierdere fiscala, aceasta se recupereaza de catre sediul permanent al societatii beneficiare situat in Romania.

 

Vizualizati notificarea completa Ro/ En in documentul atasat